Certifikovaný kurz – Sestra v intenzivní péči se zaměřením na anesteziologii

Zdůvodnění 

V rámci specializačního vzdělávání sester v intenzivní péči je anesteziologii věnována pouze omezená časová dotace, která poskytuje základní informace z oboru anesteziologie. Klinická praxe však vyžaduje schopnost sestry samostatně řešit situace v průběhu anesteziologické a algeziologické péče. Cílem certifikovaného kurzu je doplnění obsahu vzdělání o vědomosti a praktické dovednosti, které potřebuje sestra vykonávající navrhované činnosti samostatně. Takto kvalifikovaně připravení pracovníci by umožnili efektivnější využití anesteziologického týmu v podmínkách klinické praxe.

 

Určení

CK je určen sestrám specialistkám v intenzivní péči, které po absolvování tohoto programu pracují jako anesteziologické sestry minimálně 3 roky a projevují zájem o prohloubení znalostí a dovedností v oboru anesteziologická péče

 

Vstupní a další požadavky

Do kurzu budou zařazeni uchazeči, kteří splňují následující podmínky:

a) specializovaná způsobilost v oboru Intenzivní péče

b) úspěšně absolvují přijímací strukturovaný pohovor

c) 3 roky praxe v oboru anesteziologie na pozici anesteziologická sestra

 

Činnosti, ke kterým bude získána zvláštní odborná způsobilost

Absolvent certifikovaného kurzu získá zvláštní odbornou způsobilost pro provádění těchto činností:

1) Činnost v předoperační péči – anesteziologická ambulance

 • Zjištění předoperační anesteziologické anamnézy.
 • Měření a hodnocení životních funkcí, posouzení obtížnosti zajištění průchodnosti dýchacích cest, hodnocení stavu chrupu.
 • Základní zhodnocení oblastí pro event. neuroaxiální analgezii či anestézii.
 • Edukace pacienta o pooperačním chování, o pooperační péči.
 • Navrhuje indikaci předoperačních a konziliárních vyšetření.

 

2) Činnost v rámci anesteziologické péče (v rámci operačního sálu)

Na základě indikace lékaře bez odborného dohledu:

 • Samostatně monitoruje průběh a hloubku celkové anestézie ASA I, II.
 • Samostatně monitoruje pacienta po aplikované neuraxiální či regionální anestézii u elektivních výkonů pacientů klasifikovaných dle ASA I, II.
 • Umí vyhodnotit rizikové situace, které vyžadují přítomnost anesteziologa.
 • V mezích stanovených ordinací lékaře upravuje hladinu léčivých přípravků podávaných v rámci anestézie.
 • Podílí se na vedení anesteziologického záznamu

 

3) Činnost v postanestetické/pooperační fázi

Bez indikace lékaře:

 • Monitoruje a hodnotí stav pacienta v rámci postanestetické péče.
 • V mezích stanovených ordinací lékaře řeší komplikace.
 • V mezích stanovených ordinací lékaře propouští pacienta z dospávacího pokoje a předává jej na oddělení.

 

4) Činnost v rámci léčby bolesti

Na základě indikace lékaře:

 • Samostatně hodnotí účinnost pooperační analgezie.
 • Monitoruje pooperační léčbu akutní bolesti.
 • V mezích stanovených ordinací lékaře upravuje analgetickou léčbu.
 • Provádí odstranění katétru zavedeného z důvodu analgézie

 

Kontakt:

Katedra intenzivní medicíny a forenzních oborů

Lékařská fakulta

Ostravská univerzita v Ostravě
Syllabova 19, 703 00 Ostrava – Zábřeh

telefon: 597 091 501, 775 761 567

 

PhDr. Renáta Zoubková, PhD.

KARIM FN Ostrava

e-mail: renata.zoubkova@fno.cz

telefon: 597 372 705


Přednosta
prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc.
Telefon+420 597 372 701
Emailpavel.sevcik@fno.cz
Vrchní sestra
PhDr. Renáta Zoubková, Ph.D.
Telefon+420 597 372 705
Emailrenata.zoubkova@fno.cz
Zástupce přednosty pro léčbu a prevenci Primář intenzivní péče
MUDr. Peter Sklienka, Ph.D.
Telefon+420 597 372 702
Emailpeter.sklienka@fno.cz
Primář oddělení anestezie
MUDr. Jan Divák, Ph.D., MBA
Telefon+420 597 372 702
Emailjan.divak@fno.cz
Zástupce přednosty pro vědecko-výzkumnou činnost
Doc. MUDr. Jan Máca, Ph.D.
Telefon+420 597 372 702
Emailjan.maca@fno.cz
Vedoucí lékařka ambulancí
MUDr. Alena Mátlová
Telefon+420 597 372 794
Emailalena.matlova@fno.cz
Zástupce přednosty pro pedagogickou činnost
MUDr. Martin Kutěj
Telefon+420 597 372 702
Emailmartin.kutej@fno.cz
Sekretariát (referentka)
Sylvie Makovcová
Telefon+420 597 373 762
Emailsylvie.makovcova@fno.cz
Sekretariát (referentka)
Ing. Iva Hladká
Telefon+420 597 372 702
Emailivana.hladka@fno.cz
×
PředchozíDalší
Načítání