Certifikovaný kurz – Léčba bolesti

  1. Zdůvodnění:

Katedra intenzivní  medicíny a forenzních oborů Lékařské fakulty ve spolu s KARIM FN Ostrava garantuje a zajišťuje teoretickou část certifikovaného kursu léčby bolesti. Teoretická část specializačního vzdělávacího programu je zaměřena získání základních vědomostí, dovedností a návyků, které vychází z nejmodernějších poznatků vědy a výzkumu v oblasti algoterapie v podmínkách pooperační péče, ale i následné péče chronických onemocnění. Úkolem je připravit nelékařské pracovníky, kteří budou schopni poskytovat specializovanou ošetřovatelskou péči o pacienty s bolestí.

 

  1. Cíl kurzu:

Obsah kurzu je koncipován jako teoreticko-praktický celek. Seznamuje se základními informacemi týkající se bolesti, jejího hodnocení, diagnostiky a léčby včetně  adekvátní ošetřovatelské (komplikacím předcházející) péči o pacienty s chronickou bolestí. Cílem vzdělávacího programu je připravit všeobecné sestry, dětské sestry pro poskytování ošetřovatelské péče o pacienty s akutní i chronickou bolestí. Teoretická část certifikovaného kurzu je zaměřena získání základních vědomostí, dovedností a návyků, které vychází z nejmodernějších poznatků vědy a výzkumu v oblasti algoterapie.

 

  1. Vstupní požadavky:

Certifikovaný kurz je určen pro uchazeče s ukončeným vzděláním všeobecná sestra/ porodní asistentka.

Po absolvování teoretické i praktické části, je kurz ukončen ústní  zkouškou a odevzdáním seminární práce. Praktická zkouška probíhá na klinickém pracovišti pod vedením školitele, který provede písemné hodnocení absolventa.

Po úspěšném absolvování certifikovaného kurzu Léčba bolesti získá účastník certifikát s příslušným počtem kreditů, který má platnost pro Českou republiku. V certifikátu jsou uvedeny činnosti, ke kterým absolvent získal způsobilost:

  • posoudit kvalitu bolesti,
  • hodnotit kvalitu bolesti s ohledem na metodu algoterapie v rámci činnosti Acute pain service (Management léčby akutní bolesti)
  • provádět činnosti spojené s přípravou k intervenčním technikám léčby bolesti
  • ošetřovat epidurální katétr, dle ordinace lékaře ukončovat epidurální analgezii
  • uplatnění alternativních metod a postupů pro léčbu chronické bolesti

 

Kontakt:

Katedra intenzivní medicíny a forenzních oborů

Lékařská fakulta

Ostravská univerzita v Ostravě
Syllabova 19, 703 00 Ostrava – Zábřeh

telefon: 597 091 501, 775 761 567

 

PhDr. Renáta Zoubková, PhD.

KARIM FN Ostrava

e-mail: renata.zoubkova@fno.cz

telefon: 597 372 705


Přednosta
prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc.
Telefon+420 597 372 701
Emailpavel.sevcik@fno.cz
Vrchní sestra
PhDr. Renáta Zoubková, Ph.D.
Telefon+420 597 372 705
Emailrenata.zoubkova@fno.cz
Zástupce přednosty pro léčbu a prevenci Primář intenzivní péče
MUDr. Peter Sklienka, Ph.D.
Telefon+420 597 372 702
Emailpeter.sklienka@fno.cz
Primář oddělení anestezie
MUDr. Jan Divák, Ph.D., MBA
Telefon+420 597 372 702
Emailjan.divak@fno.cz
Zástupce přednosty pro vědecko-výzkumnou činnost
Doc. MUDr. Jan Máca, Ph.D.
Telefon+420 597 372 702
Emailjan.maca@fno.cz
Vedoucí lékařka ambulancí
MUDr. Alena Mátlová
Telefon+420 597 372 794
Emailalena.matlova@fno.cz
Zástupce přednosty pro pedagogickou činnost
MUDr. Martin Kutěj
Telefon+420 597 372 702
Emailmartin.kutej@fno.cz
Sekretariát (referentka)
Sylvie Makovcová
Telefon+420 597 373 762
Emailsylvie.makovcova@fno.cz
Sekretariát (referentka)
Ing. Iva Hladká
Telefon+420 597 372 702
Emailivana.hladka@fno.cz
×
PředchozíDalší
Načítání