Certifikovaný kurz – Hojení ran u pacientů v intenzivní péči

  1. Zdůvodnění:

Chronické rány představují každodenní problém nejen sester v intenzivní péči. Schopnost adekvátně využít  všechny techniky ošetřování a hojení ran může jednoznačně snížit délku léčby, hospitalizace i náklady spojené s pobytem v nemocnici. Pomocí zkušených konzultantů pro hojení ran poskytneme v rámci certifikovaného kursu ucelené informace aplikovatelné do každodenní praxe s cílem zvýšit kvalitu jedné z každodenních intervencí sestry na intenzivních pracovištích.

Obecný výukový cíl

Připravit všeobecnou sestru/porodní asistentku pro poskytování ošetřovatelské péče o pacienty, u kterých se vyskytují chronické rány. Seznámit s principy a postupy vlhké terapie ran, způsobech hodnocení ran u včetně postupů komplexní léčby ran pacientů v intenzivní péči. Jedná se o ošetřovatelské a klinické dovednosti, které sestra, nastupující na pracoviště intenzivní péče musí bezpečně ovládat.

 

  1. Certifikovaný kurz je určen:
  • Absolventům pregraduálních studijních programů nelékařských studijních oborů – všeobecná sestra/porodní asistentka, zdravotnický záchranář

O úspěšném absolvování certifikovaného kurzu „Hojení ran“ získá účastník certifikát s příslušným počtem kreditů, který má platnost pro Českou republiku. V certifikátu jsou uvedeny činnosti, ke kterým absolvent získal způsobilost:

 

  1. Činnosti, ke kterým bude získána odborná způsobilost:

 bez odborného dohledu a bez indikace lékaře:

  • hodnotit a ošetřovat chronické rány a doporučovat vhodné krycí materiály;
  • edukovat pacienty, případně jiné osoby ve specializovaných ošetřovatelských postupech a připravovat pro ně informační materiály,
  • sledovat a vyhodnocovat stav pacientů z hlediska možnosti vzniku komplikací a náhlých příhod a podílet se na jejich řešení,
  • koordinovat práci členů ošetřovatelského týmu v oblasti své specializace, hodnotit kvalitu poskytované ošetřovatelské péče.

 

Kontakt:

Katedra intenzivní medicíny a forenzních oborů

Lékařská fakulta

Ostravská univerzita v Ostravě
Syllabova 19, 703 00 Ostrava – Zábřeh

telefon: 597 091 501, 775 761 567

 

PhDr. Renáta Zoubková, PhD.

KARIM FN Ostrava

e-mail: renata.zoubkova@fno.cz

telefon: 597 372 705


Přednosta
prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc.
Telefon+420 597 372 701
Emailpavel.sevcik@fno.cz
Vrchní sestra
PhDr. Renáta Zoubková, Ph.D.
Telefon+420 597 372 705
Emailrenata.zoubkova@fno.cz
Zástupce přednosty pro léčbu a prevenci Primář intenzivní péče
MUDr. Peter Sklienka, Ph.D.
Telefon+420 597 372 702
Emailpeter.sklienka@fno.cz
Primář oddělení anestezie
MUDr. Jan Divák, Ph.D., MBA
Telefon+420 597 372 702
Emailjan.divak@fno.cz
Zástupce přednosty pro vědecko-výzkumnou činnost
Doc. MUDr. Jan Máca, Ph.D.
Telefon+420 597 372 702
Emailjan.maca@fno.cz
Vedoucí lékařka ambulancí
MUDr. Alena Mátlová
Telefon+420 597 372 794
Emailalena.matlova@fno.cz
Zástupce přednosty pro pedagogickou činnost
MUDr. Martin Kutěj
Telefon+420 597 372 702
Emailmartin.kutej@fno.cz
Sekretariát (referentka)
Sylvie Makovcová
Telefon+420 597 373 762
Emailsylvie.makovcova@fno.cz
Sekretariát (referentka)
Ing. Iva Hladká
Telefon+420 597 372 702
Emailivana.hladka@fno.cz
×
PředchozíDalší
Načítání