Certifikovaný kurz – Zajištění vstupu do krevního oběhu

 1. Zdůvodnění:

Katedra intenzivní medicíny a forenzních oborů Lékařské fakulty Ostravské univerzity v Ostravě ve spolupráci s KARIM FN Ostrava zajišťuje teoretickou část certifikovaného kurzu Zajištění vstupu do krevního oběhu. Cílem kurzu je připravit studenty oboru všeobecná sestra pro poskytování ošetřovatelské péče o pacienty s indikací zajištění vstupu do krevního oběhu. Certifikovaný kurz slouží k získání vědomostí i dovedností nejen v intraoseální aplikaci, PICC/FICC/CICC katétrů, dlouhodobých centrálních žilních katétrů (Browiac, Permcath), arteriálních katétrů, postupu aplikace a ošetřování port – katétr systému, ale současně rozšíří vědomosti studentů při  zavedení a ošetřování periferních a centrálních žilních katetrů s ohledem na prevenci sepse.

Obecný výukový cíl

Připravit absolventy oboru všeobecná sestra k zajištění vstupu do krevního oběhu.  Seznámit s principy a postupy zajištění vstupu do krevního oběhu, ošetřování vstupů, hodnocení vzniku komplikací, včetně postupu léčby případných komplikací. Znát postup provedení extrakce katétru, vznik možných komplikací, postup jejich řešení.

 

 1. Certifikovaný kurz je určen:

Kurz je určen pro studenty oboru všeobecná sestra, které pro výkon své profese zajišťují a ošetřují vstupy do krevního oběhu, a to v rámci intenzivní péče, péče o pacienta na standartních ošetřujících jednotkách a také v domácí péči.

 

 1. Činnosti, ke kterým bude získána odborná způsobilost:

      vyhláška č.55/2011 Sb. v platném znění 391/2017:

bez odborného dohledu a bez indikace

 • edukovat pacienty, případně jiné osoby ve specializovaných ošetřovatelských postupech a připravovat pro ně informační materiály,
 • sledovat a vyhodnocovat stav pacientů z hlediska možnosti vzniku komplikací a náhlých příhod a podílet se na jejich řešení

 

na základě indikace lékaře

 • provádět přípravu pacientů na specializované diagnostické a léčebné postupy, doprovázet je a asistovat během výkonů, sledovat je a ošetřovat po výkonu,
 • Příprava a zajištění periferního žilního katétru,
 • Ošetřování periferního žilního katétru a řešení vzniklých komplikací.
 • Příprava a asistence při zajištění centrálního žilního katétru
 • Extrakce centrálního žilního katétru
 • Příprava a asistence při zajištění arteriálního katétru
 • Příprava a asistence při zajištění a ošetřování intraoseálního katétru
 • Ošetřování centrálního žilního katétru a asistence při řešení vzniklých komplikací.
 • Ošetřování a aplikace do port-katétr systému
 • Ošetřování a aplikace do PICC, midline, mini-midline
 • Aplikace postupů pro ošetřování vstupu do krevního oběhu vzhledem k prevenci nozokomiálních nákaz.

 

Kontakt:

Katedra intenzivní medicíny a forenzních oborů

Lékařská fakulta

Ostravská univerzita v Ostravě
Syllabova 19, 703 00 Ostrava – Zábřeh

telefon: 597 091 501, 775 761 567

 

PhDr. Renáta Zoubková, PhD.

KARIM FN Ostrava

e-mail: renata.zoubkova@fno.cz

telefon: 597 372 705


Přednosta
prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc.
Telefon+420 597 372 701
Emailpavel.sevcik@fno.cz
Vrchní sestra
PhDr. Renáta Zoubková, Ph.D.
Telefon+420 597 372 705
Emailrenata.zoubkova@fno.cz
Zástupce přednosty pro léčbu a prevenci Primář intenzivní péče
MUDr. Peter Sklienka, Ph.D.
Telefon+420 597 372 702
Emailpeter.sklienka@fno.cz
Primář oddělení anestezie
MUDr. Jan Divák, Ph.D., MBA
Telefon+420 597 372 702
Emailjan.divak@fno.cz
Zástupce přednosty pro vědecko-výzkumnou činnost
Doc. MUDr. Jan Máca, Ph.D.
Telefon+420 597 372 702
Emailjan.maca@fno.cz
Vedoucí lékařka ambulancí
MUDr. Alena Mátlová
Telefon+420 597 372 794
Emailalena.matlova@fno.cz
Zástupce přednosty pro pedagogickou činnost
MUDr. Martin Kutěj
Telefon+420 597 372 702
Emailmartin.kutej@fno.cz
Sekretariát (referentka)
Sylvie Makovcová
Telefon+420 597 373 762
Emailsylvie.makovcova@fno.cz
Sekretariát (referentka)
Ing. Iva Hladká
Telefon+420 597 372 702
Emailivana.hladka@fno.cz
×
PředchozíDalší
Načítání