Certifikovaný kurz – Domácí umělá plícní ventilace, oxygenoterapie

  1. Zdůvodnění:

Ústav urgentní medicíny a forenzních oborů Lékařské fakulty Ostravské univerzity v Ostravě ve spolupráci s KARIM FN Ostrava garantuje a zajišťuje teoretickou část certifikovaného kurzu Domácí umělá plícní ventilace, oxygenoterapie. Cílem kurzu je připravit všeobecné sestry pro poskytování ošetřovatelské péče o pacienty trvale závislými na dlouhodobé umělé plícní ventilaci v podmínkách domácí péče.

Cíl kurzu:

Cílem vzdělávacího programu je připravit absolventy oboru všeobecná sestra pro poskytování ošetřovatelské péče o pacienty s dlouhodobou ventilační či oxygenační podporou v podmínkách domácí péče, včetně edukace rodinných příslušníků, kteří se na péči podílejí.Jedná se o ošetřovatelské a klinické dovednosti, které  sestra   pečující o pacienta se zajištěným vstupem do dýchacích cest musí ovládat.

 

  1. Certifikovaný kurz je určen:

Absolventům kvalifikačního studia opravňujícího k výkonu práce všeobecná sestra se zaměřením na domácí péči.

 

  1. Vstupní požadavky:

Pro zařazení do kurzu k získání základních vědomostí v domácí umělé plícní ventilace, oxygenace je vstupní podmínkou úspěšné ukončení kvalifikačního studia, které opravňuje k výkonu profese všeobecná sestra.

 

  1. Činnosti, ke kterým bude získána odborná způsobilost:
  • ošetření tracheostomie v domácí péči,
  • ošetřovat a podávat výživu do PEG v domácí péči
  • ošetřovat pacienta s dlouhodobou umělou plícní ventilací v domácí péči
  • ošetřovat pacienta s oxygenoterapií v domácí péči
  • edukace pro péči o pacienta s domácí UPV

 

Kontakt:

Katedra intenzivní medicíny a forenzních oborů

Lékařská fakulta

Ostravská univerzita v Ostravě
Syllabova 19, 703 00 Ostrava – Zábřeh

telefon: 597 091 501, 775 761 567

 

PhDr. Renáta Zoubková, PhD.

KARIM FN Ostrava

e-mail: renata.zoubkova@fno.cz

telefon: 597 372 705


Přednosta
prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc.
Telefon+420 597 372 701
EmailJavaScript@@cGF2ZWwuc2V2Y2lrQGZuby5jeg%3D%3D
Vrchní sestra
PhDr. Renáta Zoubková, Ph.D.
Telefon+420 597 372 705
EmailJavaScript@@cmVuYXRhLnpvdWJrb3ZhQGZuby5jeg%3D%3D
Zástupce přednosty pro léčbu a prevenci Primář intenzivní péče
MUDr. Peter Sklienka, Ph.D.
Telefon+420 597 372 702
EmailJavaScript@@cGV0ZXIuc2tsaWVua2FAZm5vLmN6
Primář oddělení anestezie
MUDr. Jan Divák, Ph.D., MBA
Telefon+420 597 372 702
EmailJavaScript@@amFuLmRpdmFrQGZuby5jeg%3D%3D
Zástupce přednosty pro vědecko-výzkumnou činnost
Doc. MUDr. Jan Máca, Ph.D.
Telefon+420 597 372 702
EmailJavaScript@@amFuLm1hY2FAZm5vLmN6
Vedoucí lékařka ambulancí
MUDr. Alena Mátlová
Telefon+420 597 372 794
EmailJavaScript@@YWxlbmEubWF0bG92YUBmbm8uY3o%3D
Zástupce přednosty pro pedagogickou činnost
MUDr. Martin Kutěj
Telefon+420 597 372 702
EmailJavaScript@@bWFydGluLmt1dGVqQGZuby5jeg%3D%3D
Sekretariát (referentka)
Soňa Olšovská
Telefon+420 597 372 702
EmailJavaScript@@c29uYS5vbHNvdnNrYUBmbm8uY3o%3D
Sekretariát (referentka)
Ing. Iva Hladká
Telefon+420 597 372 702
EmailJavaScript@@aXZhbmEuaGxhZGthQGZuby5jeg%3D%3D
×
PředchozíDalší
Načítání