Ústav soudního lékařství FNO a LF OU

 

Ústav soudního lékařství (ÚSL) FN Ostrava poskytuje široký soudně-lékařský servis pro spádovou oblast Moravskoslezského kraje (1,25 milionu obyvatel). Jde především o provádění zdravotních pitev, soudních pitev a dále pak kompletní toxikologický servis s analýzou širokého spektra látek včetně drog. Ročně se na ÚSL Ostrava provede přibližně 1 200 pitev, 3 000 toxikologických vyšetření a 4 000 vyšetření krve na alkohol. Objemem a spektrem poskytovaných služeb patří ÚSL Ostrava mezi přední soudně lékařská pracoviště v ČR. ÚSL disponuje moderním pitevním traktem a špičkově vybavenou toxikologickou laboratoří. Mimo náplň autoptickou a toxikologickou se vysokoškolští pracovníci podílejí rovněž na výuce LF Ostravské univerzity.

 

Svou činností pokrývá ÚSL dvě základní oblasti:

  • oblast autoptickou (provádění pitev) tak, jak vyplývá povinnost ze zákona č.372/2011 Sb.
    Nedílnou součástí je i posuzování lékařských pochybení či neúspěchů nezávislými odbornými komisemi, jejichž členy jsou i zástupci ÚSL.
  • oblast toxikologickou, která je zaměřena jak na klinickou toxikologii, tak na toxikologii forenzní včetně analýzy hladiny alkoholu v krvi právně relevantními metodikami.

Toxikologická laboratoř Ústavu soudního lékařství FNO je akreditována Českým institutem pro akreditace o.p.s. podle ČSN EN ISO 15189:2013.

 

osvedceni-sl


Přednosta
MUDr. Petr Handlos, Ph.D., MBAce
Telefon+420 597 371 710
Emailpetr.handlos@fno.cz
Vedoucí laborant
Bc. Monika Vehovská
Telefon+420 597 371 718
Emailmonika.vehovska@fno.cz
×
PředchozíDalší
Načítání