Rychlý kontakt (ústředna) 597 371 111

597  371  111 - 738  141  111
TESTOVÁNÍ / OČKOVÁNÍ
703  168  466 / 704  682  540

Trenažéry terénních situací

Cílem projektu je inovovat a ověřit 25 studijních kurzů ve studijním oboru Společenská patologie a logistika terénních rizikových situací, který je akreditován pro bakalářský stupeň kombinovaného studia. Zkušenosti z prvního roku výuky a konzultace s budoucími zaměstnavateli studentů ukázaly nutnost modernizovat didaktické metody a maximálně podpořit distanční vzdělávání v souladu s požadavky znalostní ekonomiky a potřebami trhu práce. Cílovou skupinou jsou studenti VŠ. Cíle projektu bude dosaženo inovací kurzů v těsnější návaznosti na potřeby trhu práce, vytvořením speciálním multimediálních objektů (výukové CD/DVD), distančních opor a elearningových kurzů. Zásadní a významnou inovací bude zřízení a vybavení tří trenažérů terénních situací prostřednictvím realizace drobných stavebních úprav. Pilotní ověření inovovaných kurzů a evaluace proběhne v akademickém roce 2010/2011 pro 1025 podpořených osob. Na projektu bude spolupracovat řešitel se 3 partnery – budoucími zaměstnavateli.

Více informací o projektu trenažéry terénních situací