Trenažéry terénních situací

 

Cílem projektu je inovovat a ověřit 25 studijních kurzů ve studijním oboru Společenská patologie a logistika terénních rizikových situací, který je akreditován pro bakalářský stupeň kombinovaného studia. Zkušenosti z prvního roku výuky a konzultace s budoucími zaměstnavateli studentů ukázaly nutnost modernizovat didaktické metody a maximálně podpořit distanční vzdělávání v souladu s požadavky znalostní ekonomiky a potřebami trhu práce. Cílovou skupinou jsou studenti VŠ. Cíle projektu bude dosaženo inovací kurzů v těsnější návaznosti na potřeby trhu práce, vytvořením speciálním multimediálních objektů (výukové CD/DVD), distančních opor a elearningových kurzů. Zásadní a významnou inovací bude zřízení a vybavení tří trenažérů terénních situací prostřednictvím realizace drobných stavebních úprav. Pilotní ověření inovovaných kurzů a evaluace proběhne v akademickém roce 2010/2011 pro 1025 podpořených osob. Na projektu bude spolupracovat řešitel se 3 partnery – budoucími zaměstnavateli.

Více informací o projektu trenažéry terénních situací


Přednosta
MUDr. Petr Handlos, Ph.D., MBAce
Telefon+420 597 371 710
Emailpetr.handlos@fno.cz
Vedoucí laborant
Bc. Monika Vehovská
Telefon+420 597 371 718
Emailmonika.vehovska@fno.cz
×
PředchozíDalší
Načítání