Informace pro pozůstalé

 
Postup pozůstalých při úmrtí

 

Na ÚSL jsou prováděny dva druhy pitev – pitvy soudní a pitvy zdravotní. O provedení soudní pitvy rozhodují orgány činné v trestním řízení a plně podléhají gesci zadavatele dle platných zákonů (trestní řád). Provedení zdravotní pitvy určí prohlížející lékař (LPS) dle platných zákonů (§ 88 zákona č.372/2011 Sb.) Po převezení zemřelého na ÚSL je provedena pitva.

Po pitvě lze pozůstalým poskytnout informace o příčině smrti avšak pouze osobně, nikoliv telefonicky nebo emailem. Má-li o výsledek pitvy zájem ošetřující-praktický lékař, je zaslán tento výsledek lékaři na písemné dožádání (akceptujeme i e-mailovou žádost). Požadují-li pozůstalí kopii pitevního protokolu, pak tuto provádíme za úhradu dle sazebníku FNO obvykle do 2-3 týdnů. Znova zdůrazňujeme, že telefonicky příčinu smrti zásadně nesdělujeme. Tělo k pohřbení bývá k dispozici do 48 hodin od provedení pitvy. Po tuto dobu je uložení těla v chladicím zařízení zdarma. Po 48 hodinách je účtováno úložné, dle sazebníku FNO ve výši 400,-Kč za 1 den. U soudních pitev je nutno vyčkat na souhlas státního zástupce, na základě kterého lze tělo pohřbít. Tento souhlas bývá k dispozici rovněž do 48 hodin od provedení pitvy. Pro pozůstalé je důležitou informací skutečnost, že při případné návštěvě na ÚSL nedostanou žádné písemné potvrzení o úmrtí, stejně tak nedostanou úmrtní list. Ten je vystavován spádovou matrikou a předán pozůstalým přibližně za 2-3 týdny po úmrtí.

Pokud jde o oděv pro zemřelého do rakve, pak jej lze předat pohřební službě, která zařizuje pohřeb. Oděv, ve kterém byl zemřelý přivezen k pitvě, je společně s tělem vydán pohřební službě. V případě biologické kontaminace oděvu rozhodne pitvu provádějící lékař o jeho spálení. V možnostech i kompetenci pohřební služby je vystavení těla po pitvě. Výběr pohřební služby je pak plně na svobodném rozhodnutí pozůstalých. Pro objednání pohřbu je třeba pohřebnímu ústavu předložit občanský průkaz (rodný list) zemřelého a občanský průkaz toho, kdo zajišťuje pohřeb. Po výběru zajišťuje vybraná pohřební služba většinu dalších úkonů, které je třeba zařídit.


Přednosta
MUDr. Petr Handlos, Ph.D., MBAce
Telefon+420 597 371 710
Emailpetr.handlos@fno.cz
Vedoucí laborant
Bc. Monika Vehovská
Telefon+420 597 371 718
Emailmonika.vehovska@fno.cz
×
PředchozíDalší
Načítání