Nejčastější otázky

 

Jak zjistím příčinu smrti – tuto informaci nelze sdělit telefonicky. Pozůstalý se musí dostavit osobně v pracovní době, tj. pondělí až pátek od 8 do 14.00 hodin na Ústav soudního lékařství. Zde bude osobně ověřena totožnost pozůstalého a příbuzenský poměr k zemřelému. Další z možností jak zjistit příčinu smrti je požádat praktického lékaře zemřelého, aby si vyžádal jeho pitevní protokol.

Jak získám pitevní protokol – tento je možno vyžádat elektronicky (e-mailem) po vyplnění žádosti o zhotovení kopie zdravotnické dokumentace, která je k dispozici na webových stránkách Ústavu soudního lékařství. K této žádosti e-mailem musíte doložit fotokopii OP, telefonický kontakt na Vaši osobu a posléze potvrzení o úhradě za poskytnuté služby ve výši 380,-Kč. Kopii pitevního protokolu pak zasíláme pouze v písemné podobě až je lékařem uzavřen.

Jak získám úmrtí list- tento je vydáván příslušnou matrikou v místě úmrtí. Úmrtní list je obvykle vyřízen do 14 dnů od úmrtí.

Potřebuji vyplnit zprávu pro pojišťovnu – jednou z možností je požádat praktického lékaře zemřelého o vyžádání pitevního protokolu zemřelého na Ústavu soudního lékařství. Praktický lékař Vám zprávu pro pojišťovnu vypíše (budete hradit pouze úkon praktickému lékaři). Další možností je doručit formulář pro pojišťovnu na Ústav soudního lékařství (e-mailem, poštou, osobně), kdy se jedná o zpoplatněnou službu dle ceníku FN Ostrava.

Předání oděvu pro zemřelého – tento můžete předat pohřební službě, u které máte sjednaný pohřeb, případně osobně na ústavu soudního lékařství během pracovní doby ve dnech pondělí – pátek od 8.00 do 14.00 hodin.


Přednosta
MUDr. Petr Handlos, Ph.D., MBAce
Telefon+420 597 371 710
Emailpetr.handlos@fno.cz
Vedoucí laborant
Bc. Monika Vehovská
Telefon+420 597 371 718
Emailmonika.vehovska@fno.cz
×
PředchozíDalší
Načítání