Ceník placených služeb

ceník placených služeb cena 
konzultace ošetřujícího lékaře toxikologem 272 Kč
drogy a léčiva - cílený imunochemický záchyt 739 Kč
identifikace neznámé látky pomocí plynové chromatografie s hmotovou spektrometrií 6 965 Kč
extraktivní látky - cílený průkaz kapalinovou chromatografií s detekcí diodového pole 2 955 Kč
extraktivní látky - cílený průkaz TLC 1 525 Kč
extraktivní látky - průkaz TLC v tělních dutinách 3 065 Kč
" - stanovení GC 2 270 Kč
extraktivní látky - stanovení pomocí kapalinové chromatografie 2 965 Kč
stanovení látek spektrofotometricky po jednoduché úpravě vzorku 247 Kč
těkavé látky - průkaz GC 3 073 Kč
LC-MS analýza po jednoduché úpravě vzorku 4 030 Kč
zpracování orgánů pro další analytické postupy 783 Kč
těkavé látky - stanovení GC 1 505 Kč
izolace látky pro cílený průkaz plynovou chromatografií s hmotovou spektrometrií 734 Kč
extraktivní látky - cílený průkaz plynovou chromatografií s hmotovou spektrometrií 2 881 Kč
izolace látky a příprava kalibrátorů pro stanovení plynovou chromatografií s hmotovou spektrometrií 2 274 Kč
extraktivní látky - stanovení plynovou chromatografií s hmotovou spektrometrií 6 194 Kč
   
Zkouška na alkohol v krvi  
2. kontrolní metoda na stanovení alkoholu 1330Kč
ethanol-specifické stanovení plynovou chromatografií 781 Kč
celkem 911 Kč
   
pořízení výpisu z pitevního protokolu pro pozůstalé 380 Kč
uložení zemřelých v ústavu soudního lékařství - 1 den 400 Kč
provozní náklady při pitvě zemřelého 1 080 Kč
provozní náklady při zpracování znaleckého posudku 84 Kč
poplatek za sdělení příčiny úmrtí pro potřeby pojišťovny 390 Kč
poplatek za sdělení příčiny úmrtí, sdělení hladiny alkoholu v krvi pro potřeby pojišťovny 950 Kč
poplatek za sdělení příčiny úmrtí, sdělení hladiny alkoholu v krvi a toxikologické vyšetření pro potřeby pojišťovny 1 430 Kč
   
cizinci mimo EU: ceny výkonů bez kódů zpracuje dle konkrétního požadavku Odbor financí a analýz (kl. 2255)  

×
PředchozíDalší
Načítání