Ceník placených služeb

ceník placených služeb cena 
odběr krve ze žíly 58 Kč
konzultace ošetřujícího lékaře toxikologem 233 Kč
drogy a léčiva - cílený imunochemický záchyt 542 Kč
identifikace neznámé látky pomocí plynové chromatografie s hmotovou spektrometrií 5 440 Kč
extraktivní látky - cílený průkaz kapalinovou chromatografií s detekcí diodového pole 2 267 Kč
extraktivní látky - cílený průkaz TLC 1 167 Kč
extraktivní látky - průkaz TLC v tělních dutinách 2 420 Kč
" - stanovení GC 1 777 Kč
extraktivní látky - stanovení pomocí kapalinové chromatografie 2 273 Kč
stanovení látek spektrofotometricky po jednoduché úpravě vzorku 202 Kč
těkavé látky - průkaz GC 2 504 Kč
LC-MS analýza po jednoduché úpravě vzorku 3 163 Kč
zpracování orgánů pro další analytické postupy 610 Kč
těkavé látky - stanovení GC 1 153 Kč
izolace látky pro cílený průkaz plynovou chromatografií s hmotovou spektrometrií 575 Kč
extraktivní látky - cílený průkaz plynovou chromatografií s hmotovou spektrometrií 2 341 Kč
izolace látky a příprava kalibrátorů pro stanovení plynovou chromatografií s hmotovou spektrometrií 1 767 Kč
extraktivní látky - stanovení plynovou chromatografií s hmotovou spektrometrií 5 066 Kč
   
Zkouška na alkohol v krvi  
2. kontrolní metoda na stanovení alkoholu 106 Kč
ethanol-specifické stanovení plynovou chromatografií 584 Kč
celkem 691 Kč
   
pořízení výpisu z pitevního protokolu pro pozůstalé 380 Kč
uložení zemřelých v ústavu soudního lékařství - 1 den 500 Kč
provozní náklady při pitvě zemřelého 1 089 Kč
provozní náklady při zpracování znaleckého posudku 84 Kč
poplatek za sdělení příčiny úmrtí pro potřeby pojišťovny 390 Kč
poplatek za sdělení příčiny úmrtí, sdělení hladiny alkoholu v krvi pro potřeby pojišťovny 950 Kč
poplatek za sdělení příčiny úmrtí, sdělení hladiny alkoholu v krvi a toxikologické vyšetření pro potřeby pojišťovny 1 430 Kč

Přednosta
MUDr. Petr Handlos, Ph.D., MBAce
Telefon+420 597 371 710
Emailpetr.handlos@fno.cz
Vedoucí laborant
Bc. Monika Vehovská
Telefon+420 597 371 718
Emailmonika.vehovska@fno.cz
×
PředchozíDalší
Načítání