Návštěvy hospitalizovaných pacientů jsou plošně povoleny. Návštěvní doba v areálu FN Ostrava v Ostravě - Porubě i v Léčebně pro dlouhodobě nemocné v Klokočově je denně od 15:00 do 18:00 hodin.

Na Klinice hematoonkologie a Oddělení plicních nemocí a tuberkulózy je nutné použití respirátoru FFP2.


Odběrová místa COVID - Registrace
Očkovací centrum COVID
Vaccination for self-payers
Informace
x
Důležité informace FNO

Ceník placených služeb

 
ceník placených služeb cena 
drogy a léčiva - cílený imunochemický záchyt 776 Kč
identifikace neznámé látky pomocí plynové chromatografie s hmotovou spektrometrií 6 603 Kč
extraktivní látky - cílený průkaz kapalinovou chromatografií s detekcí diodového pole 2 846 Kč
extraktivní látky - cílený průkaz TLC 1 473 Kč
extraktivní látky - průkaz TLC v tělních dutinách 2 876 Kč
extraktivní látky - stanovení GC 2 149 Kč
extraktivní látky - stanovení pomocí kapalinové chromatografie 2 857 Kč 
stanovení látek spektrofotometricky po jednoduché úpravě vzorku 223 Kč
těkavé látky - průkaz GC 2 801 Kč
těkavé látky - stanovení GC 1 451 Kč
LC-MS analýza po jednoduché úpravě vzorku 3 804 Kč
zpracování orgánů pro další analytické postupy 742 Kč
izolace látky pro cílený průkaz plynovou chromatografií s hmotovou  spektrometrií 706 Kč
extraktivní látky - cílený průkaz plynovou chromatografií s hmotovou spektrometrií 2 632 Kč
izolace látky a příprava kalibrátorů pro stanovení plynovou chromatografií s hmotovou spektrometrií 2 189 Kč
extraktivní látky - stanovení plynovou chromatografií s hmotovou spektrometrií 5 622 Kč
podrobná lékařská zpráva 370 Kč

 

 
Zkouška na alkohol v krvi  
2.kontrolní metoda na stanovení alkoholu 108 Kč
ethanol-specifické stanovení plynovou chromatografií 685 Kč
  794 Kč
Ceny bez osobních nákladů (pro soudní znalce)  
drogy a léčiva - cílený imunochemický záchyt 541 Kč
identifikace neznámé látky pomocí plynové chromatografie s hmotovou 3 576 Kč
ethanol-specifické stanovení plynovou chromatografií 503 Kč
extraktivní látky - cílený průkaz kapalinovou chromatografií s detekcí diodového pole 1 683 Kč
extraktivní látky - cílený průkaz TLC 879 Kč
extraktivní látky - průkaz TLC v tělních dutinách 1 464 Kč
extraktivní látky - stanovení GC 1 153 Kč
extraktivní látky - stanovení pomocí kapalinové chromatografie 1 691 Kč
stanovení látek spektrofotometricky po jednoduché úpravě vzorku 89 Kč
těkavé látky - průkaz GC 1 167 Kč
těkavé látky - stanovení GC 862 Kč
2. kontrolní metoda na stanovení alkoholu 50 Kč
ethanol-specifické stanovení plynovou chromatografií 503 Kč
izolace látky pro cílený průkaz plynovou chromatografií s hmotovou spektrometrií 454 Kč
extraktivní látky - cílený průkaz plynovou chromatografií s hmotovou spektrometrií 1 119 Kč
izolace látky a příprava kalibrátorů pro stanovení plynovou chromatografií s hmotovou spektrometrií 1 421 Kč
extraktivní látky - stanovení plynovou chromatografií s hmotovou spektrometrií 2 268 Kč
LC-MS analýza po jednoduché úpravě vzorku 2 009 Kč
zpracování orgánů pro další analytické postupy 403 Kč
   
 
Ceny bez osobních nákladů (pro policii)  
drogy a léčiva - cílený imunochemický záchyt 562 Kč
identifikace neznámé látky pomocí plynové chromatografie s hmotovou spektrometrií 5 015 Kč
extraktivní látky - cílený průkaz kapalinovou chromatografií s detekcí diodového pole 2 162 Kč
extraktivní látky - cílený průkaz TLC 1 120 Kč
extraktivní látky - průkaz TLC v tělních dutinách 2 183 Kč
extraktivní látky - stanovení GC 1 632 Kč
extraktivní látky - stanovení pomocí kapalinové chromatografie 2 170 Kč
stanovení látek spektrofotometricky po jednoduché úpravě vzorku 169 Kč
těkavé látky - průkaz GC 2 125 Kč
těkavé látky - stanovení GC 1 103 Kč
2. kontrolní metoda na stanovení alkoholu 90 Kč
ethanol-specifické stanovení plynovou chromatografií 583 Kč
izolace látky pro cílený průkaz plynovou chromatografií s hmotovou spektrometrií 535 Kč
extraktivní látky - cílený průkaz plynovou chromatografií s hmotovou spektrometrií 1 998 Kč
izolace látky a příprava kalibrátorů pro stanovení plynovou chromatografií s hmotovou spektrometrií 1 661 Kč
extraktivní látky - stanovení plynovou chromatografií s hmotovou spektrometrií 4 266 Kč
LC-MS analýza po jednoduché úpravě vzorku 2 888 Kč
zpracování orgánů pro další analytické postupy 562 Kč
pořízení výpisu z pitevního protokolu pro pozůstalé 380 Kč 
uložení zemřelých v ústavu soudního lékařství - 1 den 400 Kč
provozní náklady při pitvě zemřelého 1 080 Kč
provozní náklady při zpracování znaleckého posudku 84 Kč
poplatek za sdělení příčiny úmrtí pro potřeby pojišťovny 390 Kč
poplatek za sdělení příčiny úmrtí, sdělení hladiny alkoholu v krvi pro potřeby pojišťovny 950 Kč
poplatek za sdělení příčiny úmrtí, sdělení hladiny alkoholu v krvi a toxikologické vyšetření pro potřeby pojišťovny 1 430 Kč
vyšetření krevní skupinové příslušnosti v systému ABO/H/, MN, Rh 525 Kč
z toho séra 45,60 Kč
Vyhledání a pořízení kopie zdravotnické dokumentace  
- v rozsahu do 5 kopií 40 Kč
- v rozsahu do 30 kopií 150 Kč
- každá další kopie nad 30 kopírovaných stran 3 Kč

Zástupce přednosty pro LP
MUDr. Petr Handlos, Ph.D.
Telefon+420 597 371 710

EmailJavaScript@@cGV0ci5oYW5kbG9zQGZuby5jeg%3D%3D
×
PředchozíDalší
Načítání