Ceník placených služeb

ceník placených služeb cena 
odběr krve ze žíly 73 Kč
konzultace ošetřujícího lékaře toxikologem 282 Kč
drogy a léčiva - cílený imunochemický záchyt 794 Kč
identifikace neznámé látky pomocí plynové chromatografie s hmotovou spektrometrií 7 486 Kč
extraktivní látky - cílený průkaz kapalinovou chromatografií s detekcí diodového pole 3 176 Kč
extraktivní látky - cílený průkaz TLC 1 639 Kč
extraktivní látky - průkaz TLC v tělních dutinách 3 294 Kč
" - stanovení GC 2 440 Kč
extraktivní látky - stanovení pomocí kapalinové chromatografie 3 187 Kč
stanovení látek spektrofotometricky po jednoduché úpravě vzorku 265 Kč
těkavé látky - průkaz GC 3 303 Kč
LC-MS analýza po jednoduché úpravě vzorku 4 332 Kč
zpracování orgánů pro další analytické postupy 841 Kč
těkavé látky - stanovení GC 1 617 Kč
izolace látky pro cílený průkaz plynovou chromatografií s hmotovou spektrometrií 789 Kč
extraktivní látky - cílený průkaz plynovou chromatografií s hmotovou spektrometrií 3 096 Kč
izolace látky a příprava kalibrátorů pro stanovení plynovou chromatografií s hmotovou spektrometrií 2 444 Kč
extraktivní látky - stanovení plynovou chromatografií s hmotovou spektrometrií 6 657 Kč
   
Zkouška na alkohol v krvi  
2. kontrolní metoda na stanovení alkoholu 141 Kč
ethanol-specifické stanovení plynovou chromatografií 842 Kč
celkem 983 Kč
   
pořízení výpisu z pitevního protokolu pro pozůstalé 380 Kč
uložení zemřelých v ústavu soudního lékařství - 1 den 400 Kč
provozní náklady při pitvě zemřelého 1 080 Kč
provozní náklady při zpracování znaleckého posudku 84 Kč
poplatek za sdělení příčiny úmrtí pro potřeby pojišťovny 390 Kč
poplatek za sdělení příčiny úmrtí, sdělení hladiny alkoholu v krvi pro potřeby pojišťovny 950 Kč
poplatek za sdělení příčiny úmrtí, sdělení hladiny alkoholu v krvi a toxikologické vyšetření pro potřeby pojišťovny 1 430 Kč
   
cizinci mimo EU: ceny výkonů bez kódů zpracuje dle konkrétního požadavku Odbor financí a analýz (kl. 2255)  

Přednosta
MUDr. Petr Handlos, Ph.D., MBAce
Telefon+420 597 371 710
Emailpetr.handlos@fno.cz
Vedoucí laborant
Bc. Monika Vehovská
Telefon+420 597 371 718
Emailmonika.vehovska@fno.cz
×
PředchozíDalší
Načítání