Ceník placených služeb

 
ceník placených služeb cena 
konzultace ošetřujícího lékaře toxikologem 257 Kč
drogy a léčiva - cílený imunochemický záchyt 699 Kč
identifikace neznámé látky pomocí plynové chromatografie s hmotovou spektrometrií 6 586 Kč
extraktivní látky - cílený průkaz kapalinovou chromatografií s detekcí diodového pole 2 794 Kč
extraktivní látky - cílený průkaz TLC 1 442 Kč
extraktivní látky - průkaz TLC v tělních dutinách 2 898 Kč
" - stanovení GC 2 147 Kč
extraktivní látky - stanovení pomocí kapalinové chromatografie 2 804 Kč
stanovení látek spektrofotometricky po jednoduché úpravě vzorku 233 Kč
těkavé látky - průkaz GC 2 906 Kč
LC-MS analýza po jednoduché úpravě vzorku 3 811 Kč
zpracování orgánů pro další analytické postupy 740 Kč
těkavé látky - stanovení GC 1 423 Kč
izolace látky pro cílený průkaz plynovou chromatografií s hmotovou spektrometrií 694 Kč
extraktivní látky - cílený průkaz plynovou chromatografií s hmotovou spektrometrií 2 724 Kč
izolace látky a příprava kalibrátorů pro stanovení plynovou chromatografií s hmotovou spektrometrií 2 150 Kč
extraktivní látky - stanovení plynovou chromatografií s hmotovou spektrometrií 5 857 Kč
   
Zkouška na alkohol v krvi  
2. kontrolní metoda na stanovení alkoholu 123 Kč
ethanol-specifické stanovení plynovou chromatografií 739 Kč
celkem 862 Kč
   
Ceny bez osobních nákladů (pro soudní znalce)  
drogy a léčiva - cílený imunochemický záchyt 606 Kč
identifikace neznámé látky pomocí plynové chromatografie s hmotovou spektrometrií 4 187 Kč
ethanol-specifické stanovení plynovou chromatografií 586 Kč
extraktivní látky - cílený průkaz kapalinovou chromatografií s detekcí diodového pole 1 963 Kč
extraktivní látky - cílený průkaz TLC 1 026 Kč
extraktivní látky - průkaz TLC v tělních dutinách 1 718 Kč
" - stanovení GC 1 350 Kč
extraktivní látky - stanovení pomocí kapalinové chromatografie 1 972 Kč
stanovení látek spektrofotometricky po jednoduché úpravě vzorku 106 Kč
těkavé látky - průkaz GC 1 382 Kč
LC-MS analýza po jednoduché úpravě vzorku 2 355 Kč
zpracování orgánů pro další analytické postupy 472 Kč
těkavé látky - stanovení GC 1 007 Kč
2. kontrolní metoda na stanovení alkoholu 60 Kč
izolace látky pro cílený průkaz plynovou chromatografií s hmotovou spektrometrií 536 Kč
extraktivní látky - cílený průkaz plynovou chromatografií s hmotovou spektrometrií 1 325 Kč
izolace látky a příprava kalibrátorů pro stanovení plynovou chromatografií s hmotovou spektrometrií 1 675 Kč
extraktivní látky - stanovení plynovou chromatografií s hmotovou spektrometrií 2 692 Kč
   
Ceny pro policii  
konzultace ošetřujícího lékaře toxikologem 281 Kč
drogy a léčiva - cílený imunochemický záchyt 902 Kč
identifikace neznámé látky pomocí plynové chromatografie s hmotovou spektrometrií 7 202 Kč
ethanol-specifické stanovení plynovou chromatografií 808 Kč
extraktivní látky - cílený průkaz kapalinovou chromatografií s detekcí diodového pole 3 056 Kč
extraktivní látky - cílený průkaz TLC 1 577 Kč
extraktivní látky - průkaz TLC v tělních dutinách 3 169 Kč
" - stanovení GC 2 348 Kč
extraktivní látky - stanovení pomocí kapalinové chromatografie 3 066 Kč
stanovení látek spektrofotometricky po jednoduché úpravě vzorku 255 Kč
těkavé látky - průkaz GC 3 178 Kč
LC-MS analýza po jednoduché úpravě vzorku 4 167 Kč
zpracování orgánů pro další analytické postupy 809 Kč
těkavé látky - stanovení GC 1 556 Kč
2. kontrolní metoda na stanovení alkoholu 135 Kč
izolace látky pro cílený průkaz plynovou chromatografií s hmotovou spektrometrií 759 Kč
extraktivní látky - cílený průkaz plynovou chromatografií s hmotovou spektrometrií 2 979 Kč
izolace látky a příprava kalibrátorů pro stanovení plynovou chromatografií s hmotovou spektrometrií 2 351 Kč
extraktivní látky - stanovení plynovou chromatografií s hmotovou spektrometrií 6 405 Kč
podrobná lékařská zpráva 454 Kč
   
Zkouška na alkohol v krvi  
2. kontrolní metoda na stanovení alkoholu 129 Kč
ethanol-specifické stanovení plynovou chromatografií 797 Kč
celkem 926 Kč
   
pořízení výpisu z pitevního protokolu pro pozůstalé 380 Kč
uložení zemřelých v ústavu soudního lékařství - 1 den 400 Kč
provozní náklady při pitvě zemřelého 1 080 Kč
provozní náklady při zpracování znaleckého posudku 84 Kč
poplatek za sdělení příčiny úmrtí pro potřeby pojišťovny 390 Kč
poplatek za sdělení příčiny úmrtí, sdělení hladiny alkoholu v krvi pro potřeby pojišťovny 950 Kč
poplatek za sdělení příčiny úmrtí, sdělení hladiny alkoholu v krvi a toxikologické vyšetření pro potřeby pojišťovny 1 430 Kč
vyšetření krevní skupinové příslušnosti v systému ABO/H/, MN, Rh 525 Kč
z toho séra 45,60 Kč
   
cizinci mimo EU: ceny výkonů bez kódů zpracuje dle konkrétního požadavku Odbor financí a analýz (kl. 2255)  

Zástupce přednosty pro LP
MUDr. Petr Handlos, Ph.D.
Telefon+420 597 371 710

EmailJavaScript@@cGV0ci5oYW5kbG9zQGZuby5jeg%3D%3D
×
PředchozíDalší
Načítání