Rychlý kontakt (ústředna) 597 371 111

+420 597  371  111
+420 738  141  111

Odborná centra

Centrum pro diagnostiku a léčbu demyelinizačních onemocnění

Kontakt:

597 373 097 - recepce
597 373 383 - sestry


Umístění:
Budova A
Poliklinika, 4. patro

 

Ordinační doba:

Po:

8:00 - 15:00 MUDr. Radim Píža
8:00 - 15:00 MUDr. Katarína Reguliová

Út:

8:00 - 15:00 MUDr. Olga Zapletalová
8:00 - 15:00 MUDr. Pavel Hradílek,Ph.D.

St :

8:00 - 15:00 MUDr. Ivana Woznicová      
8:00 - 15:00 MUDr. Monika Škutová
8:00 - 12:00 MUDr. Olga Zapletalová


Čt:

8:00 - 15:00 MUDr. Olga Zapletalová
8:00 - 15:00 MUDr. Pavel Hradílek,Ph.D.

Pá:

7:00 - 15:00 MUDr. Ing. David Zeman, Ph.D.
8:00 - 15:00 MUDr. Pavel Hradílek,Ph.D.
8:00 - 15:00 MUDr. Monika Škutová

 

Je zaměřeno především na diagnostiku a léčbu roztroušené sklerózy mozkomíšní (RSM), ale zabývá se i dalšími diagnózami, které mezi autoimunitní a demyelinizační onemocnění patří, například optická neuromyelitida, jiné autoimunitní choroby sdružené se vznikem demyelinisačních změn a onemocnění ve vývoji.

Slouží také jako konzultační pracoviště pro stavy u nichž diagnostika teprve probíhá, a které vyžadují dlouhodobé sledování se speciálním přístupem. K diagnostice využíváme všech potřebných paraklinických vyšetření, elektrofyziologie, elektroencefalografe, spánkové laboratoře a neurosonologie v režii neurologické kliniky. Centrum má kompletní radiodiagnostiku, biochemické vyšetření včetně speciálních metodik vyšetření moku mozkomíšního. Provádí se zde odběr moku mozkomíšního atraumatickými jehlami i ambulantně.

 

 

 

 

 

Centrum pro elektroencephalografii a epileptologii

Kontakt:
597 373 097 - recepce
597 373 110 - sestry

597 372 747 - EEG labolatoř


Umístění:
Budova A
Poliklinika, 4. patro

 

Ordinační doba

čt: 13,00 - 15,00

MUDr. Jana Slonková, Ph.D.
pá: 8,00 - 12,30

MUDr. Jana Slonková, Ph.D.

pá: 8,00-12,30

MUDr. Ariunjargal Togtokhjargal

pá: 13,00 - 15,00

doc. MUDr. Michal Bar,Ph.D.

pá: 13,00-15,00

MUDr. Václav Marcián

V rámci centra pracuje odborná Epileptologická poradna, která dispenzarizuje zejména pacienty trpící farmakorezistentní formou epilepsie. Poradna slouží pro konzervativní léčbu epileptiků a také pro přípravu pacientů vhodných k chirurgické léčbě epilepsie. V rámci poradny a elektroencefalografické laboratoře vystavujeme posudky pro řidiče z povolání ve smyslu paragrafu 87 silničního zákona z roku 2005.

V lůžkové části Neurologické kliniky máme k dispozici 2 lůžka vybavená video EEG monitorovacími jednotkami pro možnost simultánního snímání EEG a video záznamu pacienta. Metoda slouží k diferenciální diagnostice záchvatových stavů.

 

Centrum pro poruchy spánku a bdění

Kontakt:

597 374 496

 

Umístění: Budova L
Lůžková část, 6. patro

 

Ordinační doba:

čt:  8,00 - 12,30
MUDr. Jana Slonková,Ph.D.

pá: 13:00 - 15,00
MUDr. Jana Slonková,Ph.D.
sestra : Markéta Plochová

Centrum se specializuje na dětské i dospělé pacienty s poruchami spánku a bdění. V současnosti má centrum k dispozici 2 polysomnografické přístroje, 2 lůžka, z nichž jedno je vybaveno video monitorovacím systémem pro možnost synchronního zaznamenání polysomnografického a video záznamu. V rámci činnosti centra je využívána i metoda limitované polygrafie s možností vyšetření pacienta na jeho domovském oddělení. Centrum je multioborové, kromě specialistů - neurologů, se na činnosti podílí i lékař kliniky TRN, lékař ORL, úzce spolupracujeme s psychiatrem. Na laboratoř navazuje činnost ambulantního specialisty, který dle výsledků vyšetření stanoví další léčebný postup.

Hlavními indikacemi pro vyšetření v Centru pro poruchu spánku a bdění je nespavost, nadměrná spavost, poruchy dýchání ve spánku, motorický neklid dolních končetin ve spánku, abnormní jednání ve spánku a další patologické stavy spojené se spánkem.

Centrum zajišťuje pacientům se zjištěnou ventilační poruchou ve spánku při splnění všech indikačních kritérií daných zdravotní pojišťovnou léčbu přetlakovou ventilační metodou (CPAP, BiPAP), s následnými kontrolami v Centru pro optimalizaci funkce uvedených přístrojů.


Certifikované centrum pro diagnostiku a léčbu bolestí hlavy

Kontakt:
597 373 097 - recepce
597 373 110 - sestry


Umístění:
Budova A
Poliklinika, 4. patro
 

Ordinační doba:
st: 8,00-15,00

MUDr. Monika Mrázková

čt: 8,00-12,30 - konzultace zaměstnanci

MUDr. Monika Mrázková

V centru se věnujeme diagnostice bolestí hlavy a poskytujeme dispenzarizaci a léčbu pacientům s primárními bolestmi hlavy (migréna, tenzní bolesti hlavy, cluster headache) a některých typů sekundárních bolestí hlavy (např. bolesti hlavy z nadužívání analgetik).


Nabízíme rovněž užití akupunktury v terapii migrény

Akupunktura je určena pacientům s diagnostikovanou migrénou s výjimkou pacientů, kteří podstupují antikoagulační terapii warfarinem, jsou po chemoterapii nebo radioterapii.

Doporučení:

Pacient se dostaví na sezení (aplikaci akupunktury) vždy co 14dní, minimálně je doporučeno 5 sezení, ideálně 10-15 sezení. Poté následuje 6 měsíců pauza, další postup je domluven dle stavu pacienta. Jedno sezení trvá asi 30 minut.

Cena: 300,- Kč za jedno sezení.

Léčbu provádí MUDr. Eva Hurtíková dle objednání na tel. 597 375 613.

 

Centrum pro kognitivní poruchy

Kontakt:
597 373 084


Umístění:
Budova A
Poliklinika, 4. patro
 

Ordinační doba:
po - pá: 7,00-15,00

MUDr. Petra Bártová, Ph.D.

PhDr. Vladěna Jaremová

 

Jana Mokrá, DiS.

Diagnostika typu a tíže kognitivních poruch s následnou rehabilitací, která je prováděna individuálně a ve skupinách.

K tomu je využívána počítačová učebna s desíti počítači s programem NEUROP 4 a přístroj pro repetitivní magnetickou stimulaci a kognitivní evokované potenciály.

Kognitivní rehabilitace je určena pacientům s kognitivním deficitem hospitalizovaných ve FNO a ambulantním pacientům v domácí péči. Cílovou skupinou jsou pacienti s postižením kognitivních funkcí na základě akutního nebo chronického postižení mozku. Z akutních onemocnění jde o cévní mozkové příhody, kraniotraumata, neuroinfekce, z chronicky progredientních stavů jde o demyelinizační onemocnění a neurodegenerativní onemocnění (m.Alzheimer, demence u Parkinsonovy nemoci).

Předpokladem pro zařazení pacienta do programu je možná úprava kognitivního deficitu vzniklého v důsledku onemocnění nebo jiného postižení a oslabení CNS. Cílem kognitivní rehabilitace je začít s pravidelnou a hlavně včasnou rehabilitací pacientů v rámci dispenzární hospitalizační a posthospitalizační péče. Vybrané skupiny pacientů by měly v kognitivní rehabilitaci pokračovat i po propuštění do domácí péče.

 

Centrum pro diagnostiku a léčbu nervosvalových onemocnění

Umístění: Budova A
Poliklinika, 4. patro
 

EMG1:

Kontakt:
597 374 197 - sestra


Ordinační doba:
po: 8,00-15,00

MUDr. Marian Kuchar, Ph.D.

ut: 8,00-15,00

MUDr. Jana Junkerová

st: 8,00-15,00

MUDr. Marian Kuchar, Ph.D.

čt: 8,00-15,00

MUDr. Jana Junkerová

pá: 8,00-15,00

MUDr. Radim Höfer

 

EMG2 + EP labolatoř:

Kontakt:
597 373 086 - sestra


Ordinační doba

ut: 8,00 - 15,00

MUDr. Marian Kuchar, Ph.D.

čt: 8,00 - 15,00

MUDr. Marian Kuchar, Ph.D.

pá: 8,00 - 15,00

MUDr. Marian Kuchar, Ph.D.

 

Centrum je zaměřeno na onemocnění periferního nervu a svalu.

Nabízíme komplexní elektromyografické vyšetření, vyšetření svěračů, paravertebrálních svalů a vyšetření všech dostupných modalit evokovaných potenciálů. K dispozici máme specializované zobrazovací vyšetřovací metody, laboratorní a genetické testy. Používáme celé spektrum léčebných metod, včetně imunomodulační léčby a léčebné plazmaferézy. U pacientů s dystonií a spasticitou provádíme v rámci provozu EMG laboratoří konzultační činnost a aplikaci botulotoxinu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Myastenické centrum

Kontakt:
597 373 097 - recepce
597 373 199 - sestra


Umístění:
Budova A
Poliklinika, 4. patro
 

Ordinační doba:
po: 8,00 - 15,00

MUDr. Jana Junkerová

st: 8,00 - 15,00

MUDr. Katarína Reguliová

 

Zajišťuje komplexní diagnostickou a léčebnou péči o pacienty s poruchami nervosvalového přenosu. Poskytujeme klinické ambulantní konzultace, elektromyografickou diagnostiku, včetně vyšetření jednovláknovou EMG, zobrazovací metody cílené na oblast mediastima a laboratorní vyšetření protilátek proti acetylcholinovým receptorům. Našim pacientům je zajištěna konzultace a péče hrudního chirurga. Dostupná je možnost léčebné plazmaferézy z periferní či centrální žíly, aplikace lidských imunoglobulinů i hospitalizace na neurologické JIP v případě myastenické krize. Pacientům s myastenií gravis poskytujeme dispenzární péči a elektronické poradenství.

Zpět
Objednání k vyšetření 597 373 097 OBJEDNÁNÍ KE KONTROLE OBJEDNÁNÍ LÉKŮ

Přednosta

doc. MUDr. Michal Bar, Ph.D.

Tel: 597 375 601
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Vrchní sestra

Mgr. Martina Prusenovská

Tel: 597 375 622
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Sekretariát

Tel: 597 375 602

Tel: 597 375 603