Návštěvy hospitalizovaných pacientů jsou plošně povoleny. Návštěvní doba v areálu FN Ostrava v Ostravě - Porubě i v Léčebně pro dlouhodobě nemocné v Klokočově je denně od 15:00 do 18:00 hodin.

Na Klinice hematoonkologie a Oddělení plicních nemocí a tuberkulózy je nutné použití respirátoru FFP2.


Odběrová místa COVID - Registrace
Očkovací centrum COVID
Vaccination for self-payers
Informace
x
Důležité informace FNO

Přihlášení na vzdělávací akci

Pokyny pro přihlášení na vzdělávací akci ve FNO

 

I. Lékaři, zubní lékaři, farmaceuti (v rámci specializačního vzdělávání dle zákona 95/2004Sb. včetně novelizací)

Postup:

 1. Žadatel kontaktuje telefonicky nebo e-mailem vedoucího příslušného pracoviště FNO (přednosta, primář, zástupce přednosty pro VVČ, sekretariát pracoviště) a dohodne si termín stáže.

 2. Žadatel vyplní Přihlášku na vzdělávací akci minimálně 4 týdny před zahájením stáže.

 3. Na základě přihlášky je vyhotovena Smlouva o zajištění stáže, která je zaslána zaměstnavateli stážisty.

 4. Žadateli je odeslána pozvánka na stáž s organizačními pokyny k nástupu a informacemi k platbě.

 5. Podmínkou nástupu lékaře na stáž je podepsání smlouvy a uhrazení poplatku za absolvování stáže.

 6. Informace k ceníku vzdělávacích akcí naleznete na: https://www.fno.cz/vzdelavani/cenik

Kontaktní osoba: Ing. Iva Tomandlová
JavaScript@@aXZhLnRvbWFuZGxvdmFAZm5vLmN6 , tel. 597 373 458

 

II. Zdravotničtí pracovníci – nelékaři (v rámci specializačního vzdělávání dle zákona 96/2004 Sb.)

Postup:

 1. Žadatel kontaktuje telefonicky nebo e-mailem příslušné pracoviště FNO a dohodne si termín odborné praxe.

 2. Žadatel vyplní Přihlášku na vzdělávací akci minimálně 4 týdny před zahájením odborné praxe.

 3. Na základě přihlášky je vyhotovena Smlouva o zajištění odborné praxe, která je zaslána zaměstnavateli. Smlouvu je třeba uzavřít a doručit před termínem zahájení odborné praxe.

 4. Žadateli je odeslána pozvánka na odbornou praxi s organizačními pokyny k nástupu a informacemi k platbě.

 5. Podmínkou nástupu na odbornou praxi je podepsání smlouvy a uhrazení poplatku za její absolvování.

 6. Informace k ceníku vzdělávacích akcí naleznete: https://www.fno.cz/vzdelavani/cenik

Kontaktní osoba: Ing. Iva Tomandlová
JavaScript@@aXZhLnRvbWFuZGxvdmFAZm5vLmN6 , tel. 597 373 458

 

III. Studenti

Postup:

 1. Žadatel kontaktuje telefonicky či emailem zvolené pracoviště (vrchní sestra, sekretariát, zástupce přednosty pro VVČ) a domluví si termín praxe. Kontakty na jednotlivá pracoviště jsou uvedena na webových stránkách: https://www.fno.cz/kliniky-oddeleni-centra-ustavy.

 2. Žadatel vyplní Přihlášku na vzdělávací akci minimálně 4 týdny před zahájením praxe.

 3. Vyplněná přihláška je podkladem k vyhotovení Smlouvy o zajištění odborné praxe, popř. Přílohy ke smlouvě o zajištění odborné praxe. Smlouva je uzavírána mezi školou a Fakultní nemocnicí Ostrava. Smlouvu je třeba uzavřít a doručit před termínem odborné praxe.

 4. Týden před nástupem na praxi jsou studentovi zaslány organizační pokyny.

 5. Studentské praxe jsou bezplatné.

Kontaktní osoba: Mgr. Nikoleta Niklová
JavaScript@@bmlrb2xldGEubmlrbG92YUBmbm8uY3o%3D
, tel. 597 372 292

×
PředchozíDalší
Načítání