Autoptický segment

 

Recepce:
Tel.: 597 371 705
Fax: 597 371 706


Pitevní trakt:

Tel.: 597 371 726

Úkolem soudního lékařství je pomyslná poslední forenzní ochrana zemřelého, spočívající v provedení pitvy s cílem stanovit příčinu smrti a vyloučit možné cizí zavinění. Jsou prováděny pitvy zemřelých, k jejichž úmrtí došlo mimo zdravotnické zařízení a dále pitvy všech, zemřelých násilnou smrtí (myšleno z pohledu zdravotního, ne z pohledu trestně-právního). Mezi násilnými úmrtími dominuje problematika sebevražd, dopravních úrazů, pracovních úrazů a dále problematika násilných trestných činů s následkem smrti. Uvedená náplň odlišuje soudní lékařství od patologie, která se specializuje na pitvy zemřelých v důsledku onemocnění přirozené povahy, a to v nemocničních zařízeních.

Tam, kde je vysloveno podezření na lékařské pochybení či pochybení při poskytování zdravotnických služeb, je ze zákona pitva rovněž prováděna na ÚSL. Jde o jakousi výstupní kontrolu poskytované lékařské péče, která má objektivizovat kvalitu zdravotnických služeb.

Kromě autoptického provozu se Ústav soudního lékařství zabývá i posuzováním mechanismů a závažnosti poranění u zraněných osob především pro potřeby policie ČR, státních zastupitelství a soudů.

 

Zástupce přednosty pro LP
MUDr. Petr Handlos, Ph.D.
Telefon+420 597 371 710

EmailJavaScript@@cGV0ci5oYW5kbG9zQGZuby5jeg%3D%3D
×
PředchozíDalší
Načítání