Jak probíhá péče o novorozence po porodu?

 

Ošetření fyziologického novorozence bezprostředně po spontánním porodu je minimalizováno pouze na nezbytné aktivity (termomanagement - tj. zabránění prochladnutí, základní ošetření pupečníku, zhodnocení průběhu adaptace novorozence, jeho řádné označení identifikační páskou a umožnění co nejčasnějšího kontaktu s matkou, nejlépe formou kůže na kůži). Podporujeme blízký kontakt matky a dítěte, kojení, bonding. Pokud si nepřejí rodiče jinak, vážíme a měříme dítě teprve po základním ošetření. Na základě Vašeho přání je možné individualizovat péči, vždy však s vyloučením aktivit, které by mohly nepříznivě zasáhnout do poporodní adaptace novorozence. Ošetření novorozence probíhá vždy v přítomnosti matky, snažíme se novorozence od matky neoddělovat, pokud tomu nebrání nepříznivý zdravotní stav dítěte. Dobře se adaptující donošení novorozenci zůstávají na porodním sále společně s matkou až do jejich společného překladu na Oddělení šestinedělí.

U novorozenců porozených císařským řezem se základní ošetření provádí na reanimačním boxe, který bezprostředně sousedí s operačním sálem. V případě dobré adaptace je miminko po ošetření ukázáno mamince ještě na operačním sále a poté je umístěno na observační box Stanice novorozenecké. Po přeložení matky z operačního sálu na gynekologickou JIP nosíme děťátko matce přikládat k prsu a maminka obdrží nejdůležitější informace o zdravotním stavu miminka. Cílem je zajistit časný a plnohodnotný kontakt maminky s dítětem i u rodiček po císařském řezu. Zásadní okolností, podle které se řídí forma a délka tohoto prvního kontaktu, je vždy aktuální zdravotní stav maminky a dítěte. V co možná nejkratší době po porodu dětský lékař informuje maminku o zdravotním stavu novorozence.

Lehce nedonošení novorozenci jsou po porodu převezeni na Stanici intermediární péče, kde je pro ně zajištěna přiměřená léčebná a ošetřovatelská péče. Těžce nedonošeným nebo nemocným dětem je přímo na porodním sále bezprostředně poskytnuto nezbytné ošetření a následně jsou transportovány na Jednotku intenzivní a resuscitační péče, kam mohou maminky docházet své děti navštěvovat kdykoliv během dne.

 

Primář
MUDr. Hana Wiedermannová, Ph.D.
Telefon+420 597 371 401
Emailhana.wiedermannova@fno.cz
Vrchní sestra
Mgr. Jana Kučová, Ph.D.
Telefon+420 597 371 405
Emailjana.kucova@fno.cz
×
PředchozíDalší
Načítání