Kontakt

Ordinační doba

Umístění

Pracoviště

Rychlý kontakt (ústředna) 597 371 111

rychlý kontakt
+420 597  371  111
+420 738  141  111

Jednotka intenzivní a resuscitační péče pro novorozence

Kontakt:
597 371 420
597 371 421

Telefonické informace (lékař)

10,00 - 12,00

Umístění:
Budova M
Pavilon péče o matku a dítě, 2.patro

Vyhledat na mapě

 

Návštěvní doba:
Denně 10,00 - 18,00
po předchozí domluvě kdykoliv
(maximálně 2 dospělé osoby denně)

Jelikož plníme funkci Perinatologického centra, koncentrují se na Porodnicko-gynekologické klinice  riziková a patologická těhotenství, včetně hrozících předčasných porodů. Těhotné ženy, u nichž porod začíná předčasně, jsou k nám převezeny ještě před porodem jako tzv. „transfer in utero" (tj. převoz v děloze). Každý rok tvoří počet ošetřovaných novorozenců s nízkou porodní váhou (< 2500g) kolem 17 až 19 %, přičemž 6-7 % novorozenců má porodní váhu velmi nízkou, t.j. < 1500g. Tato čísla nás v ČR staví mezi perinatologická centra s největší koncentrací nezralých novorozenců.


Výhodou pro tyto vysoce rizikové novorozence je bezprostřední návaznost Jednotky intenzivní aP1010011 resuscitační péče (JIRP) na porodní / operační sál.  JIRP pro novorozence je vybavená moderními inkubátory a vyhřívacími lůžky, přístroji k umělé plicní ventilaci či k méně invazivní dechové podpoře, přístrojem k inhalaci oxidu dusnatého, špičkovými monitory ke sledování životních funkcí včetně měření krevního tlaku přímo z tepny novorozence. Přímo na JIRP je trvale k dispozici rentgenový přístroj, ultrazvuk, analyzátor krevních plynů, minerálů, krevního obrazu a ukazatelů zánětu. V roce 2008 jsme začali pracovat s metodou celotělové řízené hypotermie, která zlepšuje prognózu miminek s těžkou perinatální asfyxií, tj. se známkami nedostatečného okysličení organismu novorozence před porodem nebo v jeho průběhu.

20130813_ZER_neonatologie_03420130813_ZER_neonatologie_031P1019772

Onemocnění indikovaná k léčbě na JIRP pro novorozence:

 • všechny stupně nezralosti
 • poruchy životních funkcí donošených novorozenců
 • novorozenci po komplikovaném porodu s rizikem nedostatečného okysličení životně důležitých tkání a orgánů
 • těžká retardace růstu plodu během těhotenství
 • vrozené vývojové vady, vyžadující neodkladný operační zákrok dětského chirurga,  neurochirurga, případně jiných specialistů
 • vrozené či získané infekce
 • těžké žloutenky vyžadující výměnnou transfuzi
 • funkční poruchy novorozenců matek s diabetem a jinou mateřskou patologií

Oddělení neonatologie úzce spolupracuje s Klinikou léčebné rehabilitace, za novorozenci pravidelně dochází fyzioterapeutka, která v indikovaných případech provádí s novorozenci rehabilitační cvičení:

 • Bobathovu metodu
 • Vojtovu metodu
 • vibrační masáže před a během odsávání z dýchacích cest
 • dechovou rehabilitaci
 • masáže, polohování
 • edukaci a zaučování matek v handlingu

Na této stanici pracujeme s konceptem bazální stimulace.

Zpět
https://www.fno.cz/oddeleni-neonatologie/jednotka-intenzivni-a-resuscitacni-pece-pro-novorozence