Vzdělávání

 

Jako akreditované neonatologické pracoviště poskytujeme stáže pediatrům převážně z Moravskoslezského regionu připravujícím se k atestaci z pediatrie a dále pediatrům připravujícím se na specializační atestaci z neonatologie.

Podílíme se na praktické výuce studentů nelékařských oborů z Ostravské univerzity, Univerzity Palackého v Olomouci, studentů Slezské univerzity v Opavě a Vyšší odborné školy zdravotnické. Participujeme rovněž na praktické výuce studentů ze zahraničí.

Lékaři našeho oddělení vyučují neonatologii na Lékařské fakultě Ostravské univerzity – obor všeobecné lékařství, porodní asistentka, všeobecná sestra, zdravotnický záchranář.

Sestry se podílí na výuce Ošetřovatelské péče v neonatologii a Ošetřovatelská péče v pediatrii na Lékařské fakultě Ostravské univerzity jako externí pracovníci.

Jsme rovněž akreditovaným pracovištěm pro realizaci praktické části specializačního vzdělávacího programu „Ošetřovatelská péče v pediatrii“ a „Intenzivní péči v pediatrii".


Primář
MUDr. Hana Wiedermannová, Ph.D.
Telefon+420 597 371 401
Emailhana.wiedermannova@fno.cz
Vrchní sestra
Mgr. Jana Kučová, Ph.D.
Telefon+420 597 371 405
Emailjana.kucova@fno.cz
×
PředchozíDalší
Načítání