Rychlý kontakt (ústředna) 597 371 111

597  371  111 - 738  141  111
TESTOVÁNÍ - 703 168 466
OČKOVÁNÍ - 704  682  540

Kontakt

Ordinační doba

Umístění

Pracoviště

Stanice novorozenecká

Kontakt:
597 371 817
597 371 407

Umístění:
Budova M
Pavilon péče o matku a dítě, 1. patro

 

Návštěvní doba:
Denně 15,00-18,00
(Totožná s návštěvními hodinami oddělení šestinedělí)

Doporučení:
Maximálně 2 osoby k jednomu dítěti, není vhodný vstup dětí mladších 10 let.

Na Stanici novorozeneckou jsou přijímány děti, které jsou donošené nebo jen lehce nedonošené, dobře se po porodu adaptují na mimoděložní prostředí a mohou být ošetřovány spolu s maminkou systémem rooming-in (volně přeloženo = stále spolu v místnosti). Stanice disponuje observačním boxem, který je určen ke krátkodobému umístění novorozenců, jejichž matka je po císařském řezu hospitalizována na JIP Porodnicko-gynekologické kliniky, pro novorozence s lehčími poruchami poporodní adaptace a pro novorozence se žloutenkou vyžadující léčbu fotototerapií (modrým světlem).

 

 

Výhody pobytu miminka na Stanici novorozenecké FN Ostrava:

 1. Respektujeme právo na intimní prostředí v době porodu, minimalizujeme proto počet osob přítomných u porodu. Fyziologicky probíhající porod vede porodní asistentka, dítě ošetřuje novorozenecká sestra. V případě jakékoliv komplikace tým přivolá specializovaného dětského lékaře – neonatologa. Na Vaše přání může být neonatolog přítomen u porodu vždy - bez ohledu na jeho průběh.
 2. Po porodu preferujeme u novorozence pozdní podvaz pupečníku (po jeho dotepání), a to i v případě, že se jedná o porod císařským řezem. Tím zajistíme přesun krve směrem k dítěti i po porodu, což snižuje riziko chudokrevnosti z důvodu nedostatku železa.
 3. Podporujeme časný kontakt matky s dítětem skin to skin (tedy kůže na kůži) – bonding. Umožňuje-li to zdravotní stav dítěte a matky, je tento kontakt možný po celou dobu pobytu na porodním sále. Po domluvě může maminku v kontaktu skin to skin zastoupit tatínek, popřípadě jiný doprovod. Kontaktem skin to skin se podpoří budování vztahu mezi matkou a dítětem, u maminky se podpoří tvorba mléka, dítěti je zajištěna vhodná tělesná teplota.
 4. Novorozence po porodu nestresujeme zbytečnými činnostmi. Měření tělesné délky, obvodu hlavy či koupání novorozence je odloženo na další dny života. Vážení dítěte je realizováno přímo na matraci vyhřívaného lůžka, kde se provádí první kontrola zdravotního stavu miminka. Dítě tedy nemusíme přenášet na váhu
 5. Důraz klademe na bezpečnost děťátka. Během pobytu na porodním sále je zajištěno sledování zdravotního stavu dítěte pomocí pulsního oxymetru. Výhodou je možnost monitorování děťátka také během kontaktu skin to skin. Během dalšího pobytu na našem oddělení je dítě sledováno pomocí monitoru dechu. Všechna opatření jsou volena s ohledem na možnost okamžitého zásahu, jestliže se u děťátka vyskytne problém s dýcháním.
 6. Z důvodu zachování ochranného účinku mázku na těle novorozence se snažíme v prvních 24 hodinách dítě nekoupat. V koupání jsou maminky zacvičeny dle své volby v následujících dnech anebo je jim koupání předvedeno na modelu novorozence.
 7. V běžné péči o miminko je maminka zacvičena ošetřujícím personálem. Důraz klademe na laktační poradenství, tedy na podporu plného kojení. Laktační poradkyně našeho oddělení pomohou zvládnout problémy, které se mohou při kojení objevit.  Laktační poradenství mohou využít bezplatně i propuštěné maminky. Telefonicky se mohou poradit při problémech s kojením nebo si domluvit osobní schůzku v edukační místnosti Oddělení neonatologie s laktační poradkyní (nonstop tel 739 249 800). Oddělení získalo v roce 2005 titul Baby Friendly Hospital (tedy nemocnice přátelská k dětem).
 8. Snažíme se o maximální přizpůsobení poporodní péče o miminko přáním maminky. Maminky mohou tato přání vyjádřit formou porodního plánu, porodního přání nebo je vyzveme, aby se samy podílely na rozhodnutích, týkajících se poskytované ošetřovatelské péče o dítě. Rozhodování jim usnadní informace, poskytnuté personálem. Maminky se mohou například rozhodnout, jakou formou bude dítěti aplikován vitaminu K k prevenci krvácivé nemoci (podání ústy nebo aplikace do svalu).
 9. Všechna vyšetření a ošetření dítěte jsou prováděna v přítomnosti matky.
 10. Nabízíme vysoce odborný a lidský přístup erudovaného týmu dětských lékařů a sester.
 11. Upřednostňujeme neinvazivní sledování novorozenecké žloutenky (tj. sledování hladiny bilirubinu bez nutnosti krevního odběru). Odběr krve provádíme pouze v případě, kdy potřeba léčby modrým světlem (fototerapie) je již vysoce pravděpodobná.
 12. V průběhu hospitalizace nabízíme veškerá dostupná screeningová vyšetření „pod jednou střechou“ (záchyt metabolických vad, screening sluchu, screening vrozeného zákalu oční čočky, ortopedické vyšetření včetně ultrazvuku kyčlí, ultrazvuk ledvin, screening kritických srdečních vad aj.).
 13. V případě ztížené poporodní adaptace nebo závažné změny zdravotního stavu novorozence je možno okamžitě poskytnout vyšší  stupeň poskytované péče (JIP).
 14. Respektujeme přání na propuštění dítěte před dosažením 72 hodin věku dítěte, jestliže,to jeho zdravotní stav umožní.
Zpět
Objednání k vyšetření 597 371 411

Primář

MUDr. Hana Wiedermannová

Tel: 597 371 401
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Vrchní sestra

Mgr. Jana Kučová, Ph.D.

Tel: 597 371 405
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Sekretariát

Tel:  597 371 404