Bonding

 

P6230274Každá matka a její dítě si již v těhotenství budují vzájemný vztah, který se plně rozvine bezprostředně po porodu. Za bonding můžeme označit proces, kdy se bezprostředně po porodu utváří vztah mezi maminkou a miminkem. Úzký kontakt matky a novorozence v raném poporodním období buduje základy emočních vazeb a pomáhá nastartovat tvorbu mateřského mléka. Plný bonding lze nejlépe realizovat při porodu donošeného miminka s dobrou poporodní adaptací, v případě jakýchkoliv odchylek od normy (nedonošenost, ztížená poporodní adaptace apod.) je zapotřebí kontakt novorozence s rodiči přizpůsobit aktuálnímu zdravotnímu stavu miminka.


Milí rodiče, 
děkujeme Vám za důvěru, že jste se rozhodli přivést své děťátko na svět v naší nemocnici.
Dovolujeme si vám v několika bodech nastínit některé podmínky a průběh bondingu po porodu v Perinatologickém centru FNO.

Podmínky k realizaci plného bondingu: 

  • Porod probíhá fyziologicky, tj. přirozenou cestou nebo plánovaně císařským řezem při zachované čiré plodové vodě. Poznámka: Akutní císařský řez, vakuumextrakce (tj. porod za pomocí „přísavného zvonu“) nebo forceps (tj. kleštěmi) - nepatří mezi fyziologické porody.
  • Novorozenec se po narození dobře adaptuje na zevní prostředí, nejeví známky vrozené vývojové vady.

Po vybavení novorozence pokládáme děťátko na břicho matky, překryjeme zahřátou plenou nebo osuškou po dobu cca 10 min., poté dítě v těsné blízkosti rodičů v termoneutrálním prostředí na vyhřívaném lůžku prohlédneme, abychom vyloučili závažnou patologii, kterou bychom při vyšetření na břiše rodičky mohli přehlédnout. Následně nahé miminko opět vracíme na břicho maminky, abychom podpořili kontakt kůže na kůži. Nepřejí-li si rodiče jinak, lze vážení a měření novorozence odložit do doby první koupele. Dobře se adaptující novorozenec je tak po dobu prvních 2 hodin života ponechán na porodním sále v péči rodičky a jejího doprovodu. Rodiče jsou informováni o jeho zdravotním stavu, výhodách, ale i o rizicích bondingu, protože v danou chvíli nelze spolehlivě monitorovat základní životní funkce miminka za použití přístrojů. Nepřejí-li si rodiče jinak, po uplynutí 2 hodin je realizována první koupel na novorozenecké stanici, aplikován vitamin K (nitrosvalově nebo ústy dle domluvy) a poté je miminko umístěno k matce na rooming-in.

V případě narození nedonošeného novorozence nebo novorozence se ztíženou poporodní adaptací jsou možnosti bondingu bezprostředně po narození omezené, protože dítě vyžaduje vysoce specializovanou péči. Se stabilizací stavu rizikového novorozence časem postupně navyšujeme míru kontaktu s matkou od vzájemného hlazení a laskání, přes krmení, přebalování až po „klokánkování“ (přikládání novorozenců na tělo rodičů – kůže na kůži) a kojení. 
Jsme si vědomi skutečnosti, že dítě patří rodičům a naše péče, ačkoliv je po určitou dobu nezbytná, jednou pomine a děťátko se pak plně navrátí do Vaší láskyplné náruče.

P1019771P1019772-2

 


Primář
MUDr. Hana Wiedermannová, Ph.D.
Telefon+420 597 371 401
Emailhana.wiedermannova@fno.cz
Vrchní sestra
Mgr. Jana Kučová, Ph.D.
Telefon+420 597 371 405
Emailjana.kucova@fno.cz
×
PředchozíDalší
Načítání