Laboratoř DNA diagnostiky

  •  

    Laboratoř DNA diagnostiky provádí pro potřeby FN Ostrava a externích žadatelů postnatální i prenatální molekulárně genetická vyšetření. V rámci postnatální diagnostiky nabízí laboratoř kromě rutinní genotypizace i komplexní vyšetření genů zodpovědných za závažná dědičná onemocnění jako jsou Alportův syndrom, časná forma Alzheimerovy choroby, familiární hypercholesterolemie, Wilsonova choroba, X vázaný hydrocefalus atd. Moderní metodou sekvenování nové generace jsou diagnostikovány predispozice ke karcinomu prsu a vaječníků, X vázané mentální retardace, kostní dysplazie a vrozená hluchota. V oblasti prenatální diagnostiky jde především o rychlé stanovení počtu chromozomů 13, 18, 21, X a Y u plodu metodou QF-PCR a diagnostiku dědičných onemocnění jako jsou cystická fibróza, spinální muskulární atrofie, Alportův syndrom a podobně. K diagnostice onemocnění na úrovni DNA využívá laboratoř všech dostupných metod.

    Dokumenty naleznete v odkazu: Ke stažení.

×
PředchozíDalší
Načítání