Kontakt

Ordinační doba

Umístění

Pracoviště

Rychlý kontakt (ústředna) 597 371 111

+420 597  371  111
+420 738  141  111

Laboratoř DNA diagnostiky

Kontakt:
597 373 202


Umístění:
Budova A
Poliklinika, 1. patro

Laboratoř DNA diagnostiky provádí pro potřeby FN Ostrava a externích žadatelů postnatální i prenatální molekulárně genetická vyšetření. V rámci postnatální diagnostiky nabízí laboratoř kromě rutinní genotypizace i komplexní vyšetření genů zodpovědných za závažná dědičná onemocnění jako jsou Alportův syndrom, časná forma Alzheimerovy choroby, familiární hypercholesterolemie, Wilsonova choroba, X vázaný hydrocefalus atd. Moderní metodou sekvenování nové generace jsou diagnostikovány predispozice ke karcinomu prsu a vaječníků, X vázané mentální retardace, kostní dysplazie a vrozená hluchota. V oblasti prenatální diagnostiky jde především o rychlé stanovení počtu chromozomů 13, 18, 21, X a Y u plodu metodou QF-PCR a diagnostiku dědičných onemocnění jako jsou cystická fibróza, spinální muskulární atrofie, Alportův syndrom a podobně. K diagnostice onemocnění na úrovni DNA využívá laboratoř všech dostupných metod.

 Žádanka k molekulárně genetickému vyšetření

Zpět
Objednání k vyšetření Ambulance 1, 2, 3 597 372 212 597 373 121 (13,00 - 15,00)
Objednání k vyšetření Ambulance onkogenetiky 4, 5 597 373 264 (12,00-14,00)

Primář

MUDr. Andrea Gřegořová

Tel: 597 373 106
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Zástupce primáře

MUDr. Dagmar Grečmalová

Tel: 597 374 042
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Vedoucí laborant

Romana Kaniová

Tel: 597 373 230
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
×

INFORMACE O PACIENTECH

Víte, že pokud chcete znát zdravotní stav pacienta hospitalizovaného ve FNO, MUSÍTE znát heslo pro komunikaci?

V případě, že pacient nemůže komunikovat a heslo si sám nezvolil, informace pak lze poskytnout příbuzným pouze osobně.

Děkujeme za pochopení.