Skupina pro speciální morfologii

Skupina pro speciální morfologii se zaměřuje na morfologickou diagnostiku hematologických a hematoonkologických onemocnění. Zpracovává problematiku cytomorfologickou, cytochemickou, zajišťuje archivaci preparátů i reprezentativních snímků jednotlivých buněk a hematologických onemocnění.

Úzce spolupracuje s lékaři – kliniky a ostatními pracovišti ve FNO (Úsek imunologie a alergologie, Oddělením lékařské genetiky, Ústavem patologie). Mimo FNO probíhá úzká spolupráce s Ústavem hematologie a krevní transfuze v Praze a také s pracovišti ostatních fakultních, krajských a městských nemocnic či poliklinik. Klasifikace hematoonkologických onemocnění vychází ze znalostí odborné literatury a je v souladu s aktuální WHO klasifikací nádorů hematopoetické a lymfoidní tkáně.

Skupina se rovněž podílí na výuce studentů Lékařské fakulty Ostravské univerzity. Provádí také školení lékařů, odborných pracovníků v laboratorních metodách a zdravotních laborantů z celé České republiky.

Hlavní cíle skupiny:

Kvalitní morfologická diagnostika hematologických onemocnění se opírá o mezioborovou spolupráci:

  • lékařů – kliniků,
  • pracovníků Úseku imunologie a alergologie při diagnostice hemato-onkologických onemocnění,
  • pracovníků Oddělení lékařské genetiky,
  • lékařů z Ústavu patologie.

 

Kvalitní morfologická diagnostika na OKH využívá:

  • digitální morfologii DI-60,
  • lékařský mikroskop s tzv. příkukem pro druhého uživatele,
  • dva lékařské mikroskopy s kamerou a možností zobrazení zorného pole na externí monitor.
  • čtyři lékařské mikroskopy pro hodnocení kostních dření a periferní krve.

Primář
Ing. Martin Pulcer, Ph.D., MBA
Telefon+420 597 374 579
Emailmartin.pulcer@fno.cz
×
PředchozíDalší
Načítání