Činnosti oddělení

OKH zajišťuje pro lůžková a ambulantní pracoviště FNO hematologická a hemokoagulační vyšetření, konzultační služby v oboru klinické i laboratorní hematologie a podílí se tak na diagnostickém procesu, na monitorování průběhu terapie i na preventivních programech. Tyto služby jsou poskytovány také pro zdravotnická zařízení mimo FNO. Dále se oddělení zabývá pedagogickými, publikačními a vědecko-výzkumnými aktivitami. OKH úzce spolupracuje s Centry pro specializovanou hematologickou péči.

 

OKH zajišťuje svým klientům následující služby:

  • základní hematologická vyšetření z punktátů tělních tekutin (krev, kostní dřeň a další biologické materiály),

  • rutinní koagulační a hematologická vyšetření,

  • speciální koagulační a morfologická vyšetření,

  • konzultační služby v oblasti laboratorní a klinické hematologie,

  • komplexní bezpečný a zajištěný přístup k datům a jejich vhodné zpracování v laboratorním a nemocničním informačním systému.

×
PředchozíDalší
Načítání