Činnosti oddělení

Oddělení klinické hematologie (OKH) zajišťuje pro lůžková a ambulantní pracoviště FNO hematologická a hemokoagulační vyšetření, konzultační služby v oboru klinické i laboratorní hematologie a podílí se tak na diagnostickém procesu, na monitorování průběhu terapie i na preventivních programech. Tyto služby jsou poskytovány také pro externí zdravotnická zařízení. Dále se oddělení zabývá pedagogickými, publikačními a vědecko-výzkumnými aktivitami. OKH úzce spolupracuje s Centry pro specializovanou hematologickou péči.

 

Oddělení klinické hematologie zajišťuje svým klientům:

  • hematologická a morfologická vyšetření,
  • rutinní a speciální koagulační vyšetření,
  • vyšetřování primární hemostázy včetně monitorování protidestičkové léčby,
  • základní hematologická vyšetření tělních tekutin (kloubní výpotky a další biologické materiály),
  • konzultační služby v oblasti laboratorní a klinické hematologie,
  • komplexní bezpečný a zajištěný přístup k datům a jejich vhodné zpracování v laboratorním a nemocničním informačním systému.

 

Laboratoře OKH pracují v nepřetržitém 24 hodinovém pracovním režimu.

Oddělení slouží jako laboratorní, konzultační, výukové a výzkumné centrum pro Fakultní nemocnici Ostrava a Lékařskou fakultu Ostravské univerzity.


Primář
Ing. Martin Pulcer, Ph.D., MBA
Telefon+420 597 374 579
Emailmartin.pulcer@fno.cz
×
PředchozíDalší
Načítání