Publikační činnost

 

Publikační činnost

 • M.Ryzí, J.Gumulec. Využití parametru IPF (Immunate platelet fraction) v laboratorní diagnostice: Vnitřní lék.,2010,56 (Supplementum 1): 109-111.
 • J.Gumulec, R.Brát, M.Kolek, B.Chrástecký, M.Kořístka, Z.Čermáková, L.Nováčková, L.Šáchová, K. Chasáková, A. Ranochová, M.Ryzí, P.Návratová, J.Zuchnická ,C.Bodzásová, H.Plonková, P.Slezák: Péče o pacienty s nemocí chladových protilátek, kryoglobulinémií a kryofibrinogenémií před kardiochirurgickými zákroky. In Vnitřní lék., 2009, 55 (3), 236-241 .
 • P.Nádvorník, A. Ranochová, V.Mikulová and K.Čihák: Microsatellite markers for study of paternityin genus Pelecanus. In V.Řehout (Ed.): Biotechnology 2008, Scientifical Pedagogical Publishing, 277.

 

Odborné prezentace

 • Kolářová, S., Kupčová, M., Pulcer, M. Problematika chladových protilátek – kazuistiky. Uživatelské setkání fy Sysmex, Zaječí, 2016.
 • L. Recová, L. Nemethová, et al. Zkušenosti s průkazem HIT-protilátek u 30 pacientů s možnou heparinem indukovanou trombocytopenií, Pařízkovy dny. Ostrava, 2016.
 • Kolářová S., Bílovská M., Soubor Research – vydávat výsledky či nikoliv, Celostátní pracovní konference zdravotních laborantů, Ostrava 2015.
 • Bílovská M., Bartoš V., Kontrola kvality v hematologické laboratoři, 47. celostátní sjezd biochemických laborantů Ostrava, 2014
 • Bílovská M., Krnáčová A., POCT ve FN, Celostátní pracovní konference zdravotních laborantů, Ostrava 2013.
 • Lichá K., Monitorování antikoagulační léčby, Celostátní pracovní konference zdravotních laborantů, Ostrava 2013.
 • K. Lichá. Faktory preanalytické fáze koagulací. Seminář pro praktické lékaře, Ostrava 2011 .
 • M. Ryzí, J. Zuchnická. Von Willebrandova choroba a její laboratorní diagnostika. Celostátní pracovní konference zdravotních laborantů, Ostrava 2011.
 • M. Ryzí, R. Hrabcová, J.Zuchnická, R. Hrdličková, B. Blažek, J. Gumulec. Možnosti diagnostiky poruch primární hemostázy. Pařízkovy dny, Ostrava 2011.
 • M. Bílovská, A. Mikošková. Kazuistiky faktorů preanalytické fáze ovlivňující hematologická vyšetření. Celostátní pracovní konference zdravotních laborantů - Preanalytická fáze, Ostrava 2011.
 • M. Ryzí, R. Hrabcová, J. Gumulec. Význam parametru frakce nezralých trombocytů (IPF) v laboratorní diagnostice trombocytopenie. Pařízkovy dny, Ostrava 2010.
 • M. Bílovská, A. Mikošková. První zkušenosti s linkou Sysmex ALPHA N.. Tradiční pracovní setkání spolupracujících hematologických a onkologických pracovišť střední a severní Moravy, Prostějov 2009.
×
PředchozíDalší
Načítání