Laboratorní příručka

 

MOBIL

Telefonický a emailový kontakt na pracovníky

Oddělení klinické hematologie

 

 

Pohotovostní služba                                            59 737 4476

Mobil                                                                    737 208 118

 

Ing. Martin Pulcer, Ph.D., MBA

martin.pulcer@fno.cz

Primář OKH

Garant odb. 818
Zástupce manažera kvality pro OKH

597 374 579

MUDr. Jaromír Gumulec
jaromir.gumulec@fno.cz

Lékař OKH
Grant odb. 818

597 372 296

Mgr. Lucie Recová

lucie.recova@fno.cz

VŠ úseku rutinních koagulací

VŠ úseku speciálních koagulací

597 374 023

Mgr. Soňa Kolářová

sona.kolarova@fno.cz

VŠ úseku krevních obrazů

VŠ úseku morfologie

597 374 023

Mgr. Veronika Hanzelková

veronika.hanzelkova@fno.cz

VŠ úseku POCT

597 374 023

Mgr. Kamila Bůžková

kamila.buzkova@fno.cz

Zástupce vedoucí laborantky

pro OKH

597 374 002

 

Lékaři OKH poskytují během pracovní doby konziliární službu, v době ústavní pohotovostní služby telefonickou konzultační službu klinického hematologa na telefonním čísle: 739 505 895.

 

Problematiku speciálních hematologických vyšetření lze v případě potřeby konzultovat rovněž s lékaři Kliniky hematoonkologie a Kliniky dětského lékařství. 

 

MUDr. Mgr. Tomáš Kuhn

59 737 3642

MUDr. Hana Plonková

59 737 2217

MUDr. Jana Zuchnická

59 737 2217

Prim. MUDr. Blažek Bohumír

59 737 3642

 

 

×
PředchozíDalší
Načítání