Rychlý kontakt (ústředna) 597 371 111

+420 597  371  111
+420 738  141  111

Ceník placených služeb

ceník placených služeb
cena 
krevní obraz s pětipopulačním diferenciálním počtem leukocytů 112 Kč
agregace trombocytů indukovaná běžnými induktory 264 Kč
analýza krevního nátěru 43 Kč
aktivovaný partiální tromboplastinový test APTT 133 Kč
protrombinový test 145 Kč
panoptické obarvení nátěru periferní krve 41 Kč
zhotovení nátěru 21 Kč
stanovení počtu retikulocytů na automatickém analyzátoru 114 Kč
zpracování krve pro agregační vyšetření 104 Kč
Vyhledání a pořízení kopie zdravotnické dokumentace
- v rozsahu do 5 kopií 40 Kč
- v rozsahu do 30 kopií 150 Kč
- každá další kopie nad 30 kopírovaných stran 3 Kč