Pedagogická činnost

 

OKH se podílí na vzdělávacím procesu v oblasti pregraduální i postgraduální výuky.

  • Ostravská univerzita v Ostravě, Lékařská fakulta, Katedra biomedicínských oborů, teoretická a praktická výuka oboru Zdravotní laborant,
  • pregraduální praxe mediků lékařských fakult,
  • Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická v Ostravě, praktická výuka oboru Laboratorní asistent,
  • předatestační praxe v rámci předatestační přípravy NCO NZO.
  • předatestační praxe oboru Odborný pracovník v laboratorních metodách a v přípravě léčivých přípravků,
  • pracovníci OKH se podílejí na vzdělávacích programech organizovaných oddělením vzdělávání a péče o zaměstnance FN Ostrava.

 

Oddělení klinické hematologie získalo akreditaci pro specializační vzdělávání a doplňující odborné praxe v oboru Klinická hematologie:

  • Ministerstvem zdravotnictví ČR pro vzdělávání lékařů v specializačním oboru Klinická hematologie,
  • Ministerstvem zdravotnictví ČR pro praktickou část specializačního vzdělávacího programu pro obor Odborný pracovník v laboratorních metodách a v přípravě léčivých přípravků.
×
PředchozíDalší
Načítání