MUDr. Milan Matuška, Ph.D.

Profesní historie

 • 1980-1984: Sekundární lékař interní oddělení ZN Vítkovice
 • 1984-1985: Sekundární lékař Krevní centrum FN Ostrava
 • 1985-1988: Samostatně pracující lékař interního oddělení ZN Vítkovice
 • 1985-2000: Hematologická ambulance ZN Vítkovice
 • 1986-2000: Transfuzní lékař ústavu ZN Vítkovice
 • 2000- 2002: staniční lékař Radioterapeutické kliniky FN Ostrava
 • 2002-2008: Vedoucí lékař Jednotky intenzivní onkologické péče FN Ostrava
 • 2005-2008: Zástupce přednosty pro vědeckou a výzkumnou činnost Onkologické kliniky FN Ostrava
 • 2009- 2011: Zástupce přednosty pro léčebnou péči Ústavu klinické hematologie FN Ostrava
 • 2012- dosud Primář Oddělení klinické hematologie FN Ostrava

Zkoušky, atestace, licence

 • 1980: Promoce na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci
 • 1984: Specializační atestace ve vnitřním lékařství lékařství I.stupně
 • 1988: Nádstavbová specializační atestace ve vnitřním lékařství lékařství II.stupně
 • 1991: Jazyková zkouška z angličtiny v oboru hematologie
 • 1994: Nádstavbová atestace v hematologii a transfuzním lékařství
 • 1997: Licence v oboru abdominální ultrasonografie, č.1387/72
 • 1997: Licence pro výkon odborného zástupce pro obor hematologie a transfúzní služby, č.35956/72
 • 1997: Licence pro výkon funkce vedoucího lékaře v oboru pro obor hematologie a transfúzní služby, č.35955/72
 • 2006 Obhajoba Ph.D. na téma disertační práce: obor hematologie – školitel: Prof. MUDr. J. Vorlíček, Csc

Absolvované stáže a školení

 • 1991: Stáž na sonografickém pracovišti Radiologické kliniky,Fakultní nemocnice Hradec Králové
 • 1985: Stáž na ultrazvukové ambulanci, Fakultní polikliniky ÚNZ hl.m.Prahy
 • 1987: Tématický kurz v hematologii a transfúzní službě
 • 1987: Kurz v hematologií a transfúzní službě
 • 1989: Stáž na Hematologické klinice Fakultní nemocnice Olomouc
 • 1991: Roční stáž na Krevním centru Fakultní nemocnice Ostrava
 • 1993: Stáž na Ústavu hematologie a krevní transfúze Praha
 • 1992: Stáž na Radioterapeutické klinice FNsP
 • 1995: Stáž na Ústavu hematologie a krevní transfúze Praha
 • 1995: Specializační kurz v hematologii a transfúzní služby
 • 1999: Tématický kurz: Akutní stavy v hematologii, Brno
 • 2000: Stáž na Interní hematoonkologické klinice Fakultní nemocnice Brno-Bohunice
 • 2004: LyFE Programme,Huddinge University Hospital, Stockholm,Sweden
 • 2009: Stáž na Interní hematoonkologické klinice Fakultní nemocnice Brno-Bohunice

Účast na sjezdech a seminářích

 • 1989: Celostátní hematologický sjezd, Slušovice
 • 1990: Celostátní hematologický sjezd,Olomouc
 • 1991: Krajský hematologický seminář,Olomouc
 • 1992: Celostátní hematologický sjezd,Brno
 • 1993: Hematologický sjezd,Hradec Králové
 • 1994: Supportive Care in Haematology Oncology,Praha
 • 1997: IV.Česká a slovenská konference o tromboze a hemostase,Hradec Králové
 • 1998: XII.Brněnské onkologické dny
 • 2000: XIV.Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí
 • 2000: Therapy nonhodgkin's lymphoma,London,Great Britain
 • 2001: B.E.S.T.Investigator meeting PRI/EPO-INT-76,St.Gallen,Switzerland
 • 2001: Management of Febrilie Neutropenia as Based on the Asessment of the Risk of Complications , LF MU Brno
 • 2001: XV.Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí
 • 2001: 5th International Symposium on Hodgkin's Lymphoma,University of Cologne,Germany
 • 2002: Seminář o nových možnostech protinádorové léčby,VFN a ÚHKT, Praha
 • 2002: II.Sympozium biologie,patologie a terapie Hodgkinovy choroby, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, PRAHA
 • 2002: Leukemia and lymphoma treatment, Lugano,Switzerland
 • 2002: Haematology treatment nonHodgkin's lymphoma,Florence,Italy
 • 2003: Therapy low- grade lymphoma,Berlin,Germany
 • 2003: XVII.Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí
 • 2004: Hematology congress, Paris, France
 • 2004: 6th International Symposium on Hodgkin's Lymphoma,University of Cologne
 • 2004: XVIII.Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí
 • 2005: Seventh international symposium on Febrile Neutropenia,Seville
 • 2005: News in treatment of nonhodgkin's lymphoma, Lisabon
 • 2006: 2nd European Congress on Hematologic Malignancies: From Clinical Science to Clinical Practice, Barcelona
 • 2007: XXI.Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí
 • 2007: ASH, American Society of Hematology (US)
 • 2008: Brněnské onkologické dny
 • 2008: XXII.Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí
 • 2008: Lymphoma treatment, Lugano,Switzerland
 • 2009 14th Congress of the European Hematology Association, Berlin
 • 2009 XXIII.Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, Olomouc,
 • 2009 3. mezinárodní sympózium na téma Hodgkinův lymfom / 3rd International Symposium on Hodgkin Lymphoma, Praha
 • 2009 51st ASH Annual Meeting and Exposition, New Orleans, LA, USA
 • 2010 XXIV.Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, Olomouc
 • 2010 Pražský hematologický den, Praha
 • 2011 XXXV. Brněnské onkologické dny s XXV. Konferencí pro nelékařské zdravotnické odborníky ,Brno
 • 2011 Leukaemia and Lymphoma , Ascona, Switzerland
 • 2011 XVII. Pařízkovy dny, konference s mezinárodní účastí ; Poruchy hemostázy v každodenní klinické praxi, buněčná terapie v nehematologických indikacích.Ostrava

Pedagogická činnost

 • 1993: Postgraduální výuka hematoonkologie FNsP Ostrava
 • 1994-1996: Externí výuka na Střední zdravotnické škole,Ostrava Vítkovice v oboru Vnitřního lékařství
 • 1994-2005: Výuka hematoonkologie v rámci programu Evropského cytologického programu. Zdravotně sociální fakulta OU Ostrava
 • 2012 Výuka hematologie, katedra biomedicínckých oborů. Lékařská fakulta OU

Vědecká práce, účast v grantech a klinických studiích

Granty

 • Řešitel grantu IGA: Projekt: NR/8231 – 3 Fáze II studie intenzivní léčby rituximab + MegaCHOP/ESAP/BEAM u nemocných s agresivním B lymfomem a nepříznivou prognózou a analýza incidence, prognostických znaků, způsobů léčby u nemocných. 2006
 • Řešitel grantu IGA: projekt NR/9453 – 3 Protokol intenzifikace léčby nemocných na základě intermediálního PET restagingu a analýzy efektivity léčby u nemocných s nehodgkinskými lymfomy. 2008

Klinické studie

 • Plasmocytom IgD,1994
 • Výzkumný multicentrický kooperativní projekt v primoléčbe folikulárních lymfomu R-COPP ve spolupráci s Prof.MUDr.J.Mayerem,CSc (IHOK Brno),2004
 • Účinnost udržovací léčby Rituximabem po indukční chemoterapii (R-CHOP) vs R-FC) u starších pacientů s diagnózou lymfomu buněk z plášťové zony.Koordinátor Česká lymfomová skupina Doc.M.Trněný,Csc.(I.interní klinika VFN a prim.MUDr.T.Papajík,Csc.(Hematoonkologická klinika FN,Olomouc).
 • Studie CORAL: Randomized study of ICE plus Rituximab( R-ICE) versus DHAP) plus Rituximab (R-DHAP ) in previosly treated patients with CD20 positive diffuse large B-cell lymphoma, eligiblefor transplatation followed by randomized maintenance treatment with Rituximab.
 • Studie PRI/ EPO-INT 76:
 • Dvojitě slepá randomizovaná placebem kontrolovoaná studie hodnotící vliv udržení hladiny hemoglobinu přípravkem eprex ( epoetin alfa) u pacientek s karcinomem prsu.IV stádia léčených chemoterapií.
 • Studie ČSL 4/2000 MegaCHOP/ESHAP/BEAM:
 • Fáze II studie intenzivní indukce (MegaCHOP/ESHAP) s následnou intenzivní konzolidací (BEAM) v léčbě rizikových agresivních lymfomů.2000
 • Studie 4W : Léčba vysokodávkovaného mnohočetného myelomu vysokodávkovanou chemoterapií a transplantací autologních kmenových hemopoetických buněk a následující udržovací léčbou interferonem alfa-2b nebo interferoenem alfa-2b a dexamethzonem.1999-dosud
 • Studie ČSL 3/2000 CHOP/ESHAP/BEAM: Fáze II studie intenzivní indukce (CHOP/ESHAP) s následnou intenzivní konzolidací (BEAM) v léčbě rizikových agresivních lymfomů.2000
 • Studie MINT : Randomized Intergrpoup Trial of First Line Treatment for Patients with Diffuse Large B-Cell Non-Hodgkin´s lymphoma with a CHOP-like Chemotherapy Regimen with or without the Antibody Rituximab (IDEC-C2B8).,2001-2004
 • Studie NHL-13: Multicentrická, randomizovaná studie fáze III porovnávající udržovací léčbu rituximabem s pouhým sledováním u pacientů s agresivním B-buněčným lymfomem, 2007
 • Studie PRIMA: Open randomized multicentre Phase III study comaring the benefit of rituximab mainance therapy versus no maintenance therapyx inf patients with advansed follicular lymphoma responding to induction therapy with therapy with chemotherapy + rituximab. GELA ( Eudra CT numer 2004-001756-36).,2004-2011
 • Studie: PET-RIMCEB Early PET adjusted rituximab-based intesified immunochemotherapy in young poor risk DLBCL patiens. (Eudra CT numer 2009-016136-12)., 2011

Člen odborné společnosti

 • Onkologická společnost ČLS JEP
 • Hematologická společnost ČLS JEP
 • Česká internistická společnost ČLS JEP

Přednášková činnost

 • Matuška M, Pták J, Mičaníková M, Staňková Z : Léčebné cytaferésy v hematologické praxi ; Spolek lékařů v Ostravě,1997
 • Matuška M , Novinky v neinvazivní diagnostice, Slavnostní vědecká konference ke 130.výročí Vítkovického zdravotnictví ,1983
 • Matuška M: Přehled abdominální sonografie, přednáška na Spolku lékařů,Karviná,1984
 • Matuška M, Algorytmus neinvazivních vyšetření ,Krajský sesterský seminář,Ostrava,1984
 • Matuška M, Diferenciální diagnóza cholestasy,XVIII Celostátní kongres ve vnitřním lékařství,1984
 • Matuška M, Neinvazivní diagnostika v urologii:Krajský urologický seminář,Bělá pod Pradědem,1985
 • Matuška M, Omyly v sonografii: Přednáška na Spolku lékařů,Třinec,1985
 • Matuška M, Ultrazvukové vyšetřovací metody, Krajský rentgenologický seminář,Ostrava,1985
 • Matuška M, Hepatosplenomegalie. Krajský internistický seminář,Ostrava,1985
 • Matuška M, Nové trendy v hemokoagulaci, Hematologický seminář,Ostrava,1987
 • Matuška M., Mendreková M., Vodvářka P. Hematologická toxicita intenzifikovaných režimu v primární léčbe Hodgkinova Lymfomu, Přednáška na Ostravských dnech podpůrné léčby v onkologii.2002
 • Matuška M , Novinky v neinvazivní diagnostice, Slavnostní vědecká konference ke 130.výročí Vítkovického zdravotnictví ,1983
 • Matuška M, Černohorský R, Mendreková M, Vodvářka P: Selhání primární léčby Hodgkinova lymfomu , Ostravské dny podpůrné léčby v onkologii.2003
 • Matuška M, Černohorský R, Mendreková M, Vodvářka P :Tumor lysis sy
 • Přednáška na Ostravských dnech podpůrné léčby v onkologii. 2003
 • Obořilová, A., Mayer, J., Kořístek Z., Klabusay, M., Šálek , D., Černová, T., Vinklárková, J., Muzikářová, M., Vášová, I., Navrátil, M., Matuška, M.: Účinnost a toxicita režimu FND (fludarabin, mitoxantron, dexamethason) u pacientů s folikulárním lymfomem. 7.Ostravské dny podpůrné léčby v onkologii. Ostrava 25.-26. dubna 2003.
 • Matuška M, Omyly v sonografii: Přednáška na Spolku lékařů,Třinec,1985
 • Matuška M, Černohorský R, Hájek J, Vodvářka P.Těžká fulminantní Clostridiová kolitida u pacientky s Hodkinovým lymfomem. Přednáška na Ostravské dny podpůrné léčby v onkologii.,2005
 • Matuška M., Ligová A. , Mrázková P., Vášová I., Waloschek T., Fakan F., Mayer J., Feltl D. Panniculitis like T lymphoma. Brněnské onkologické dny Abstrakt in. Sborník abstrakt, 2008

Publikační činnost

 • Matuška M, Indikace k abdominální sonografii - účelová publikace pro algorytmus neinvazivní vyšetření,
 • Účelová publikace ZN Vítkovice , 1984
 • Matuška M, Metodický postup k indikaci a provádění sonografie,1985
 • Účelová publikace ZN Vítkovice , 1984
 • Matuška M, Zajišťování krevních vzorků a provádění transfúzního vyšetření,Acta haem ,1987
 • Matuška M, Problematika zavedení programu autotransfuze v praxi, Acta haem,1993
 • Matuška M, IgD paraproteinemias,Light chain index, Neoplasma,40,1,93./li>
 • Matuška M., Crhák L, Studie papilární D-linie na distální palmě. / 1.místo v souteži " Natura Semper Viva " / Acta Universitatis Palackianae Olomucensis,1974
 • Medek A., Rozhold O., Konečný V., Medková J., Paclík V, Matuška M. Differentiation between somestetic and proprioceptive components of cortical evoked potencials during electric stimulation of various forelimb muscles of the cat. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis/ Research Institute of Higher Nervous Activity/, 1975
 • Hájek R, Adam Z. Ščudla V. Bačovský J. Koza V. Schützová M. Indrák K. Faber E. Papajík T. Kuča B. Fraňková H. Hejlová N. Cahová S. Gumulec J. Stavařová Y. Januška B. Lehanka F. Praskač P. Rezek Z. Vepřek K. Vránová M. Kessler P. Pozděnová V. Walterová L. Leníčková S. Štefánek I. Novosadová L. Janča J. Vytřasová M. Meluzínová I. Dostálová V. Kříž Z. Hausdorf P. Vodvářka P. Valentová E. Seifertová N. Tóthová E. Vencl M. Simonides J. Třasoň T. Matuška M. Šumná E. Krejčí M. Mayer J. Dušek L. Svobodník A. Doležal L. Vorlíček J.: Průběžná analýza studie 4W - multicentrické klinické studie české myelomové skupiny /Sborník XV. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí Olomouc 7.6. - 9.6.2001 str.142
 • Tichý M., Matěja F., Urban P., Matuška M. IgD Paraproteinemias, Neoplasma, 40,1,1993
 • Matuška M., Račická E., Procházka V. Hepatosplenomegalie v sonografické diagnostice. Abstracts of the XVIII Congress in internal medicine,1994
 • Papajík T., Raida L.,Hubáček J., Sulovská I, Dušek J., Matuška M., Gumulec J., Kuča B.,
 • Vránová M.,Kološová R., Indrák K. Naše zkušenosti s diagnostikou a léčbou NHL. Zhodnocení souboru nemocných z let 1994-1998. Abstracts of the haematologic Symposium, Acta Universitatis Palackianae Olomucensis,1999
 • Raida L., Papajík T., Faber E., Hubáček J., Matuška M., Vysokodávkovaná léčba pacientu s Hodgkinovou chorobou. Abstracts of the haematologic Symposium.,Acta Universitatis Palackianae Olomucensis,1999
 • Matuška M.,Pták J., Mičaníková M., Staňková Z, Léčebné cytaferesy v hematologické praxi. Abstracts of the haematologic Symposium, 1999
 • Hubáček J., Raida L, Mičaníková M., Matuška, Gumulec J., Indrák K. High-dose chemoterapy with autologous stem cells support in 2 pacients with splenic marginal zone B.cell lymphoma and massive disseminated lung invovolvment. Bone.Marrow Transplantation,volume 23,Supplement 1,March 1999 and in Abstract Book, Congress centrum Hamburg-CCH.
 • Plevová P., Mačák J., Rajda L., Matuška M. Familiární morbus Hodgkin, Abstracts of the haematologic Symposium ,2001
 • Matuška M. Mendreková M. Vodvářka P.: Hematologická toxicita intenzifikovaných režimů v primární léčbě Hodgkinova lymfomu Sborník abstrakt 6.ostravských dnů podpůrné léčby v onkologii 56.4.2002 str. 41-42.
 • Matuška M. Černohorský R. Mendreková M. Vodvářka P.: Relaps u pacientů s Hodgkinovým lymfomem Poster: České onkologické dny: České Budějovice: 2003
 • Černohorský R. Matuška M. Mendreková M. Vodvářka P.: Syndrom nádorového rozpadu u pacientů léčených pro nehodgkinský maligní lymfom Sborník 7. Ostravské dny podpůrné léčby v onkologii. Ostrava duben 2003 78 - 79. ISBN 80-02-01542-8
 • Hodan R, Gregušová E, Matuška M.,Syrovátka J.: Maligní lymfomy v orofaciální oblasti - přenáškový poster in extenzo, Plzeňské dny maxillofaciální chirurgie,listopad 2003
 • Molendová D. Vodvářka P. Štefánek I. Matuška M. Černohorský R. Štembírková D.: Infekce dolních dýchacích cest u nemocných s bronchogenním karcinomem před a v průběhu léčby Sborník 7. Ostravské dny podpůrné léčby v onkologii. Ostrava duben 2003 59 - 61. ISBN 80-02-01542-8
 • Matuška M., Černohorský R., Mendreková M., Vodvářka P.: Selhání primární léčby u pacientů s maligním lymfogranulomem Sborník 7. Ostravské dny podpůrné léčby v onkologii. Ostrava duben 2003 70 -71. ISBN 80-02-01542-8
 • Matuška M., Černohorský R., Mendreková M., Vodvářka P.: Podpůrná léčba u pacientů s Burkittovým lymfomem v režimu CODOX-M/IVAC Sborník 8. Ostravské dny podpůrné léčby v onkologii. Ostrava duben 2004,str. 23.
 • Vášová I., Pytlík R., Belada D., Jankovská M., Kubáčková K., Pirnos J., Matuška M., Bolomská I.,Trněný M.: The Occurrence of CNS Relapses in High-dose Consolidation Protocols of the Czech Lymphoma Study Group, Abstracts No: 896 of 11th Congress of the EHA, Amsterdam, The Netherlands,2006
 • Janíková-Obořilová A., Mayer J., Dvořáková D., Mejstřík P., Navrátil M., Vášová I., Křen L., Matuška M.: Praktické aspekty a reálný klinický význam sledování t(14;18) v periferní krvi pacientů s folikulárním lymfomem. Časopis lékařů českých, 146, 4: 374-381, 2007
 • Procházka V, Trněný M, Pytlik R, Vasová I, Král Z, Belada D, Kozák T, Kubáčková K, Siffnerová H, Matuška M, Lysý M, Bolomská I, Petráková K, Otavová B, Přibylová J, Švecová J, Papajik T, Hamouzová M, Petrová M, Zapletalová J, Langová K.: Peripheral T-cell lymphoma, unspecified - the analysis of the data from the Czech Lymphoma Study Group (CLSG) registry. Biomed Pap Med Fac Univ Palacky Olomouc Czech Repub. 2007; 151(1):103-7.
 • Mayer J.,Obořilová A.,Vášová I,Král Z, Matuška M,Feltl D. Novinky v terapii folikulárního lymfomu, Trans.Hemat.dnes 13,2007 str 4-11.
 • Z. Král, Z.Adam,L.Šmardová,J.Gumulec,M.Matuška,J.Mayer. Současné názory na léčbu Hodgkinova lymfomu. Trans.Hemat.dnes, 2008
 • Vášová I., Pytlík R.,Trněný M., Belada D., Janovcová M., Kubáčková K., Pirnos J., Matuška M., Bolomská I.: CNS relapsy u nemocných s rizikovými agresivními lymfomy léčenými dle protokolů KLS s intenzivní indukcí a vysokodávkovanou konsolidací. XX. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, Olomouc, 31. 5.-3. 6. 2006, Abstrakt in. Sborník abstrakt č. 648
 • Matuška M., Ligová A. , Mrázková P., Vášová I., Waloschek T., Fakan F., Mayer J., Feltl D. Subakutní podkožní panikulitidě podobný T lymfom. XXII. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, Olomouc, Abstrakt in. Sborník abstrakt č. 428, 2008
 • Šmardová, L., Král, Z., Vášová, I., Matuška,M., Navrátil M. Huser, M. Tošková M.,Mayer J.,Vorlíček J.Diagnostika a léčba maligních lymfomů v době těhotenství a laktace, vlastní zkušenosti. In Transfúze a hematologie dnes. Praha : Česká lékařská společnost JEP, 2008. s. 92 -92. 6.9.2008, Špindlerův Mlýn.

Primář
Ing. Martin Pulcer, Ph.D., MBA
Telefon+420 597 374 579
Emailmartin.pulcer@fno.cz
×
PředchozíDalší
Načítání