Úsek vnitřního prostředí

 

Kontakt:
Pracovna: 597 374 125
Laboratoř: 597 374 094

 

Na úseku vnitřního prostředí se provádí:

 • stanovení ABR a krevních plynů v krvi
 • stanovení patologických forem hemoglobinu v krvi (CoHb, MetHb)
 • stanovení ionizovaného vápníku v krvi
 • stanovení osmolality v séru a moči
 • stanovení glykémie z kapilárních odběrů krve
 • stanovení chloridů v potu
 • vyhodnocení „erytrocyty ve fázovém kontrastu"

 

K úseku je přiřazeno pracoviště močových analýz, kde se provádí

 • celkové, semikvantitativní stanovení moče (chemicky a mikroskopicky)
 • kvantitativní, morfologické stanovení močového sedimentu dle Hamburgera
 • kvalitativní stanovení melanogenu v moči
 • kvantitativní stanovení glykosurie
 • kvantitativní stanovení okultního krvácení ve stolici

 

Přístrojové vybavení:

 • acidobazické analyzátory ABL 835 Flex
 • glukoanalyzátory SensoStar G
 • osmometry Arkray OsmoSTATION
 • IRIS (Ichem Velocity + IQ200)
 • reflexní fotometr URISYS 1800
 • OC Senzor
 

Primář
RNDr. Zdeněk Švagera, Ph.D.
Telefon+420 597 374 121
Emailzdenek.svagera@fno.cz
×
PředchozíDalší
Načítání