Pedagogická činnost

 

Oddělení klinické biochemie (OKB) se podílí na vzdělávacím procesu v oblasti pregraduální i postgraduální výuky.

  • pro Lékařskou fakultu Ostravské univerzity a Přírodovědeckou fakultu Ostravské Univerzity
  • Je výukovou základnou pro doškolovací zařízení NCO NZO v Brně a IPVZ Praha.
  • Pracovníci OKB se podílejí na vzdělávacích programech organizovaných oddělením vzdělávání a péče o zaměstnance FN Ostrava.

 

Oddělení klinické biochemie získalo také akreditaci pro specializační vzdělávání a doplňující odborné praxe v oboru Klinická biochemie a nukleární medicíny:

  • Ministerstvem zdravotnictví ČR pro vzdělávání lékařů v specializačním oboru Klinická biochemie (spis MZ ČR č.j.: 8441/2006) – platnost do 10.4.2025
  • Ministerstvem zdravotnictví ČR pro praktickou část specializačního vzdělávacího programu pro obor Zdravotní laborant – Klinická biochemie, označení specialisty Zdravotní laborant pro klinickou biochemii (spis MZ ČR č.j.: 6065/2013/VZV) – platnost do 28.2.2023
  • Ministerstvem zdravotnictví ČR pro praktickou část specializačního vzdělávacího programu pro obor Odborný pracovník v laboratorních metodách a v přípravě léčivých přípravků, označení specialisty Bioanalytik pro klinickou biochemii (spis MZ ČR č.j.: 23370/2013/VZV) - platnost do 30.6.2023

×
PředchozíDalší
Načítání