Publikační činnost

2023

 • NOVOBILSKÝ, Richard, Petra BÁRTOVÁ, Karin LICHÁ, Michal BAR, David STEJSKAL a Pavlína KUŠNIEROVÁ. Serum neurofilament light chain levels in patients with cognitive deficits and movement disorders:comparison of cerebrospinal and serum neurofilament light chain levels with other biomarkers. Frontiers in human neuroscience [online]. 2023, vol. 17, no. article 1284416, p. 1-11 [cit. 2024-01-09]. ISSN 1662-5161. eISSN 1662-5161. IF2022=2.9/Q3,Q2.
 • JOHANNSEN, B., D. BAUMGARTNER, M. KARPÍŠEK, David STEJSKAL, N. BOILLAT-BLANCO, J. KNÜSLI, M. PANNING, N. PAUST, R. ZENGERLE a K. MITSAKAKIS. Patient stratification for antibiotic prescriptions based on the bound-free phase detection immunoassay of C-reactive protein in serum samples. Biosensors [online]. 2023, vol. 13, no. 12 (article 1009), p. 1-15 [cit. 2024-01-09]. ISSN 2079-6374. eISSN 2079-6374. IF2022=5.4/Q1,Q1.
 • HRUŠKA, P., J. KUČERA, D. KURUCZOVÁ, Marek BUŽGA, M. PEKAŘ, P. HOLÉCZY, D. POTĚŠIL, Z. ZDRÁHAL a J. BIENERTOVÁ-VAŠKŮ. Unraveling adipose tissue proteomic landscapes in severe obesity: insights into metabolic complications and potential biomarkers. American journal of physiology. Endocrinology and metabolism. 2023, vol. 325, no. 5, p. E562-E580. ISSN 0193-1849. eISSN 1522-1555. IF2022=5.1/Q2,Q1.
 • ZEMAN, David, Kamila REVENDOVÁ, Radovan BUNGANIČ, Markéta RYZÍ, Petra MASAROVIČOVÁ, Pavlína KUŠNIEROVÁ, Věra KOTRLOVÁ, Pavel HRADÍLEK, David STEJSKAL a V. THON. Analysis of cerebrospinal fluid cells by flow cytometry: Comparison to conventional cytology. Biomedical papers [online]. 2023, vol. 167, no. 2, p. 121-130 [cit. 2024-01-09]. ISSN 1213-8118. eISSN 1804-7521. Dostupné z https://biomed.papers.upol.cz/pdfs/bio/2023/02/04.pdf. IF2022=0.9/Q4.
 • HRADÍLEK, Pavel, Kamila ŽONDRA REVENDOVÁ, Jana HORÁKOVÁ, Radovan BUNGANIČ, O. PELÍŠEK, D. ZEMAN, P. HANZLÍKOVÁ a Pavlína KUŠNIEROVÁ. Cerebrospinal fluid neurofilament light chains and CXCL 13 as predictive factors for clinical course of multiple sclerosis. Biomedical papers [online]. 2023, vol. 167, no. 1, p. 30-35 [cit. 2024-01-09]. ISSN 1213-8118. eISSN 1804-7521. Dostupné z https://biomed.papers.upol.cz/pdfs/bio/2023/01/05.pdf. IF2022=0.9/Q4.
 • Reznickova K, Svoboda P, Modos I, et al. Effect of a new laparoscopic partial jejuno-ileal diversion on bile acid levels and progression of type 2 diabetes mellitus. Eur J Clin Invest. 2023;53. Accessed January 8, 2024. https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:001043106300095 (IF 5.5, Q1)
 • Horká, V., Bužga, M., Macháčková, J., Holéczy, P., Švagera, Z. The effect of bariatric-metabolic surgery on selected components of metabolic syndrome and visceral adipose tissue - the pilot study (2023) Physiological research, 72 (S5), pp. S523-S534 (IF=2,3, Q3).
 • CHOBOLOVÁ, Nela, I. HRACHOVINOVÁ, Zdeněk KOŘÍSTEK, M. LÁNSKÁ, Ivo DEMEL, Lucie BRUSOVÁ, Lucie RECOVÁ, Petra KOVÁŘOVÁ, J. MARTÍNEK, Lucie BROSKEVIČOVÁ, Michaela NÁVRATOVÁ, Jana SVATOŠOVÁ, Jaromír GUMULEC a David STEJSKAL. Archivace biologického materiálu nabraného u pacientů s akutní atakou trombotické mikroangiopathie. Transfuze a hematologie dnes. 2023, roč. 29, č. Suppl.3, s. 3S16-3S21. ISSN 1213-5763. eISSN 1805-4587.
 • KUŠNIEROVÁ, Pavlína, Zdeněk ŠVAGERA, Olga MICHNOVÁ, M. HLOŽÁNKOVÁ, P. KOSZTYU, L. CHALUPOVÁ, B. DVOŘÁKOVÁ, V. SEIDLOVÁ, R. PETR, J. KNOT, R. KOŽEVNIKOVOVÁ, Jakub CVEK a David STEJSKAL. Biomarkery microRNA v diagnostice onkologické kardiotoxicity. Klinická biochemie a metabolismus. 2023, roč. 31, č. 1, s. 16-20. ISSN 1210-7921. eISSN 2570-9402.
 • BUŽGA, M., M. PEKAŘ, J. UCHYTIL, V. HORKÁ, J. MALŮŠ, D. VILÍMEK, Z. ŠVAGERA, P. KUTÁČ A P. HOLÉCZY. Prevention of sarcopenia in patients with obesity after bariatric and metabolic surgery: The effect of programmed training on the muscle tissue and anthropometric functions – a randomized controlled trial (SarxOb study protocol). Biomolecules and biomedicine. 2023, vol. 23, no. 2, p. 191-197. ISSN 2831-0896. eISSN 2831-090X.

 

2022

 • PETEJOVÁ, Naděžda, Arnošt MARTÍNEK, J. ZADRAŽIL, V. KLEMENTA, L. PŘIBYLOVÁ, R. BRIŠ, Marcela KÁŇOVÁ, Radka ŠIGUTOVÁ, Ivana KACÍŘOVÁ, Zdeněk ŠVAGERA, E. BAČE a David STEJSKAL. Expression and 7-day time course of circulating microRNAs in septic patients treated with nephrotoxic antibiotic agents. BMC Nephrology [online]. 2022, vol. 23, no. article 111, p. 1-18 [cit. 2023-01-09]. ISSN 1471-2369. eISSN 1471-2369. Dostupné z https://bmcnephrol.biomedcentral.com/track/pdf/10.1186/s12882-022-02726-6.pdf. IF2021 2.585/Q3
 • BUŽGA, Marek, E. MACHYTKA, E. DVOŘÁČKOVÁ, Zdeněk ŠVAGERA, David STEJSKAL, J. MÁCA a J. KRÁL. Methylene blue: a controversial diagnostic acid and medication?. Toxicology research. 2022, vol. 11, no. 5, p. 711-717. ISSN 2045-452X. eISSN 2045-4538. IF2021 2.68/Q3
 • REVENDOVÁ, Kamila, D. ZEMAN, Pavlína KUŠNIEROVÁ, Radovan BUNGANIČ, P. HANZLÍKOVÁ, K. KARASOVÁ, Ondřej VOLNÝ a Michal BAR. Prognostic value of intrathecal IgM synthesis determined by various laboratory methods in patients with early multiple sclerosis - a prospective observational study. Multiple sclerosis and related disorders. 2022, vol. 63, no. article 103847, p. 1-9. ISSN 2211-0348. eISSN 2211-0356. IF2021 4.808/Q2
 • PLÁŠEK, Jiří, Marie LAZÁROVÁ, Jozef DODULÍK, Patrik ŠULC, David STEJSKAL, Zdeněk ŠVAGERA, František VŠIANSKÝ a Jan VÁCLAVÍK. Secretoneurin as a novel biomarker of cardiovascular episodes: are we there yet? A narrative review. Journal of clinical medicine [online]. 2022, vol. 11, no. 23 (article 7191), p. 1-8 [cit. 2023-01-09]. ISSN 2077-0383. eISSN 2077-0383. Dostupné z https://www.mdpi.com/2077-0383/11/23/7191. IF2021 4.964/Q2
 • ŽONDRA REVENDOVÁ,  D. ZEMAN, R. BUNGANIČ, K. KARASOVÁ, Ondřej VOLNÝ, Michal BAR a Pavlína KUŠNIEROVÁ. Serum neurofilament levels in patients with multiple sclerosis: A comparison of SIMOA and high sensitivity ELISA assays and contributing factors to ELISA levels. Multiple sclerosis and related disorders. 2022, vol. 67, no. September, p. 1-6. ISSN 2211-0348. eISSN 2211-0356. IF2021 4.808/Q2
 • BLAHO, Martin, Jitka MACHÁČKOVÁ, P. DÍTĚ, P. HOLÉCZY, P. ŠEDIVÝ, R. PSÁR, Zdeněk ŠVAGERA, D. VILÍMEK, Daniel TOMAN, O. URBAN a Marek BUŽGA. Use of magnetic resonance imaging to quantify fat and steatosis in the pancreas in patients after bariatric surgery: a retrospective study. Obesity surgery. 2022, vol. 32, no. 11, p. 3666-3674. ISSN 0960-8923. eISSN 1708-0428. IF2021 3.479/Q2
 • KONÍČKOVÁ, D., K. MENŠÍKOVÁ, L. TUČKOVÁ, E. HÉNYKOVÁ, M. STRNAD, D. FRIEDECKÝ, David STEJSKAL, R. MATĚJ a P. KAŇOVSKÝ. Biomarkers of neurodegenerative diseases: biology, taxonomy, clinical relevance, and current research status. Biomedicines [online]. 2022, vol. 10, no. 7 (Article 1760), p. 1-25 [cit. 2023-01-09]. ISSN 2227-9059. eISSN 2227-9059. Dostupné z https://www.mdpi.com/2227-9059/10/7/1760. IF2021 4.757/Q2,Q2,Q2
 • KARAS, D., Marek BUŽGA, David STEJSKAL, P. KOCNA, P. HOLÉCZY, A. NOVOTNÁ a Zdeněk ŠVAGERA. Breath tests used in the context of bariatric surgery. Diagnostics [online]. 2022, vol. 12, no. 12 (article 3170), p. 1-10 [cit. 2023-01-09]. ISSN 2075-4418. eISSN 2075-4418. Dostupné z https://www.mdpi.com/2075-4418/12/12/3170. IF2021 3.992/Q2
 • ŠIGUTOVÁ, Radka, Lukáš EVIN, David STEJSKAL, Věra PLOTICOVÁ a Zdeněk ŠVAGERA. Specific microRNAs and heart failure: time for the next step toward application?. Biomedical papers [online]. 2022, vol. 166, no. 4, p. 359-368 [cit. 2023-01-09]. ISSN 1213-8118. eISSN 1804-7521. Dostupné z https://biomed.papers.upol.cz/pdfs/bio/2022/04/02.pdf. IF2021 1.648/Q4
 • ZEMAN, David, Kamila REVENDOVÁ, Radovan BUNGANIČ, Markéta RYZÍ, Petra MASAROVIČOVÁ, Pavlína KUŠNIEROVÁ, Věra KOTRLOVÁ, Pavel HRADÍLEK, David STEJSKAL a V. THON. Analysis of cerebrospinal fluid cells by flow cytometry: Comparison to conventional cytology. Biomedical papers [online]. 2022 May 4. doi: 10.5507/bp.2022.21. Online ahead of print. IF2021 1.648/Q4
 • REVENDOVÁ, Kamila, Pavlína KUŠNIEROVÁ, K. KARASOVÁ, Radovan BUNGANIČ, Pavel HRADÍLEK, Ondřej VOLNÝ a Michal BAR. Could high sensitivity ELISA method be an option to determinate serum neurofilaments in patients with multiple sclerosis? (ECTRIMS 2022, 26 – 28 October 2022, Amsterdam, the Netherlands). Multiple sclerosis journal. 2022, vol. 28, no. 3S, p. 820-821. ISSN 1352-4585. eISSN 1477-0970.
 • MACHYTKA, Evžen, Marek BUŽGA, Zdeněk ŠVAGERA, Karolína JANOCHOVÁ, David STEJSKAL, D.B. LAUTZ, M. RYOU, D.C. SIMONSON a C.C. THOMPSON. Endoscopic partial jejunal diversion using and incision-less magnetic anastomosis system in patients with obesity and type 2 diabetes: durable metabolic results at 3 years. (DDW® 2022, May 21-24, 2022, San Diego). 2022, vol. 162, no. 7-Suppl., p. S-1017. ISSN 0016-5085. eISSN 1528-0012.
 • NOVOBILSKÝ, Richard, H. ŠTEFANSKÁ a Pavlína KUŠNIEROVÁ. Proteiny 14-3-3 a jejich klinický význam. Klinická biochemie a metabolismus. 2022, roč. 30, č. 4, s. 125-131. ISSN 1210-7921. eISSN 2570-9402.
 • VILÍMOVÁ, Karin, Olga MICHNOVÁ a Pavlína KUŠNIEROVÁ. Sérový amyloid A a jeho klinický význam. Klinická biochemie a metabolismus. 2022, roč. 30, č. 4, s. 111-116. ISSN 1210-7921. eISSN 2570-9402.
 • ŠVUB, Kryštof, Kamila REVENDOVÁ, Ondřej VOLNÝ, Pavel HRADÍLEK, Olga ZAPLETALOVÁ, Pavlína KUŠNIEROVÁ a Michal BAR. Neuromyelitis optica imitující astrocytom. (19. sympozium praktické neurologie, 2.-3. června 2022, Brno). Neurologie pro praxi. 2022, roč. 23, č. Suppl.C, s. 24,26. ISSN 1213-1814. eISSN 1803-5280.

 

2021

 • KUŠNIEROVÁ, Pavlína, Iveta BYSTROŇOVÁ, Pavel WALDER, Rudolf HLUBEK a David STEJSKAL. Contribution of miRNAs and other inflammatory biomarkers to the differentiation of inflammatory and non-inflammatory joint effusions. Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae čechoslovaca. 2021, vol. 88, no. 5, p. 344-353. ISSN 0001-5415. IF 0,531/Q4 (2020)             
 • KUŠNIEROVÁ, Pavlína, Iveta BYSTROŇOVÁ, Pavel WALDER, Rudolf HLUBEK, František VŠIANSKÝ a David STEJSKAL. Alpha-defensins determination in different types of synovial fluid and parallel collected serum samples by ELISA. Biomedical papers [online]. 2021, vol. 165, no. 4, p. 367-374 [cit. 2021-12-23]. ISSN 1804-7521. Dostupné z https://biomed.papers.upol.cz/pdfs/bio/2021/04/03.pdf. IF 1,245/Q4(2020)
 • BAUMGARTNER, D., B. JOHANNSEN, M. SPECHT, J. LÜDDECKE, M. ROMBACH, S. HIN, N. PAUST, F. VON STETTEN, R. ZENGERLE, C. HERZ, J.R. PEHAM, P.N. PAQUÉ, T. ATTIN, J.S. JENZER, P. KÖRNER, P.R. SCHMIDLIN, T. THURNHEER, F.J. WEGEHAUPT, W.E. KAMAN, A. STUBBS, J.P. HAYS, V. RUSU, A. MICHIE, T. BINSL, David STEJSKAL, M. KARPÍŠEK, K. BAO, N. BOSTANCI, G.N. BELIBASAKIS a K. MITSAKAKIS. OralDisk: A chair-side compatible molecular platform using whole saliva for monitoring oral health at the dental practice. Biosensors [online]. 2021, vol. 11, no. Article no. 423, p. 1-21 [cit. 2021-12-23]. ISSN 2079-6374. Dostupné z https://www.mdpi.com/2079-6374/11/11/423. IF 5,519/Q1 (2020)
 • KAISEROVÁ, M., M. CHUDÁČKOVÁ, K. MENŠÍKOVÁ, M. VAŠTÍK, S. KURČOVÁ, H. PŘIKRYLOVÁ VRANOVÁ, David STEJSKAL a P. KAŇOVSKÝ. Cerebrospinal fluid levels of chromogranin A in Parkinson's disease and multiple system atrophy. Brain sciences [online]. 2021, vol. 11, no. 141, p. 1-6 [cit. 2021-09-22]. ISSN 2076-3425. Dostupné z https://www.mdpi.com/2076-3425/11/2/141. IF 3.394/Q3 (2020).
 • Král, J., Machytka, E., Horká, V., Selucká, J., Doleček, F., Špičák, J., Kovářová, V., Haluzík, M., Bužga, M. Endoscopic treatment of obesity and nutritional aspects of bariatric endoscopy (2021) Nutrients, 13 (12), art. no. 4268, DOI10.3390/nu13124268, IF 5,719/Q1 (2020)
 • Svagera, Z., Machytka, E., Machackova, J., Blaho, M., Vasura, A., Stejskal, D., Huberty, V., Buzga, M. Nutritional consequences of endoluminal gastroplasty in the treatment of morbidly obese patients (2021) Biomedical Papers, 165 (3), pp. 258-263. IF 1,245/Q4 (2020)
 • Homza, M., Zelena, H., Janosek, J., Tomaskova, H., Jezo, E., Kloudova, A., Mrazek, J., Svagera, Z., Prymula, R. Five antigen tests for sars-cov-2: Virus viability matters (2021) Viruses, 13 (4), art. no. 684, IF 5,048/Q2 (2020)
 • 8. Homza, M., Zelena, H., Janosek, J., Tomaskova, H., Jezo, E., Kloudova, A., Mrazek, J., Svagera, Z., Prymula, R. Covid-19 antigen testing: better than we know? A test accuracy study (2021) Infectious Diseases, 53 (9), pp. 661-668. IF 3,404/Q3 (2020)
 • BYSTROŇOVÁ, Iveta, Pavlína KUŠNIEROVÁ, Pavel WALDER, Rudolf HLUBEK, Jana ROLOVÁ a David STEJSKAL. Přehled biomarkerů synoviální tekutiny u kloubních onemocnění. Klinická biochemie a metabolismus. 2021, roč. 29, č. 1, s. 11-18. ISSN 1210-7921. eISSN 2570-9402.
 • KUŠNIEROVÁ, Pavlína, David STEJSKAL, Zdeněk ŠVAGERA, Hana SLEPČANOVÁ, M. MALUROVÁ, Zuzana ŠPULEROVÁ, Kateřina MATĚJOVÁ, Renáta KOZELSKÁ, Olga MICHNOVÁ a Zuzana ČERMÁKOVÁ. Comparison of two analytical methods for SARS-CoV-2 determination, RT-PCR vs. reverse transcription and loop-mediated isothermal amplification (RT-LAMP). Klinická biochemie a metabolismus. 2021, vol. 29, no. 3, p. 151-155. ISSN 1210-7921. eISSN 2570-9402.
 • MADĚRKA, M., V. DVOŘÁK, J. HAMBÁLEK, David STEJSKAL, G. KREJČÍ, M. ŠVESTÁK, K. LANGOVÁ a R. PILKA. Zvýšení sérových hladin S100-A11 a AIF-1 u pacientek s karcinomem hrdla děložního a postižením lymfatických uzlin. Česká gynekologie. 2021, roč. 86, č. 1, s. 17-21. ISSN 1210-7832. eISSN 1805-4455.
 • MADĚRKA, M., V. DVOŘÁK, J. HAMBÁLEK, David STEJSKAL, G. KREJČÍ, M. ŠVESTÁK, K. LANGOVÁ a R. PILKA. Zvýšení sérových hladin S100-A11 a AIF-1 u pacientek s dysplazií děložního hrdla. Česká gynekologie. 2021, roč. 86, č. 1, s. 11-15. ISSN 1210-7832. eISSN 1805-4455.
 • BYSTROŇOVÁ, Iveta, Pavlína KUŠNIEROVÁ, Pavel WALDER, Rudolf HLUBEK a David STEJSKAL. Biochemical markers of differentiation of the inflammatory process in synovial fluid. Journal of clinical chemistry and laboratory medicine [online]. 2021, vol. 4, no. S2 (Article 161), p. 1-9 [cit. 2021-12-23]. Dostupné z https://www.longdom.org/open-access/biochemical-markers-of-differentiation-of-the-inflammatory-process-in-synovial-fluid.pdf
 • Novobilský R., Kušnierová P., Bártová P., Volný O., Sabela M., Bar M.: Synukleinopatie a jejich laboratorní biomarkery. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie; 6/2021 (v tisku)

 

2020

 • KUŠNIEROVÁ, Pavlína, David ZEMAN, Pavel HRADÍLEK, Olga ZAPLETALOVÁ a David STEJSKAL. Determination of chitinase 3-like 1 in cerebrospinal fluid in multiple sclerosis and other neurological diseases. PLoS ONE [online]. 2020, vol. 15, no. 5(e0233519), p. 1-14, ISSN 1932-6203. IF 2.740 (2019). Dostupné z
  https://journals.plos.org/plosone/article/file?id=10.1371/journal.pone.0233519&type=printable.
 • ZEMAN, David, Pavlína KUŠNIEROVÁ, František VŠIANSKÝ, Katarína REGULIOVÁ, Monika ŠKUTOVÁ, Ivana WOZNICOVÁ, Olga ZAPLETALOVÁ a Pavel HRADÍLEK. Cerebrospinal fluid oligoclonal IgM test in routine practice: Comparison with quantitative assessment of intrathecal IgM synthesis. Clinica chimica acta. 2020, vol. 508, no. September, p. 137-145. ISSN 0009-8981. eISSN 1873-3492. IF 2.615 (2019)
 • STEJSKAL, David, Radka ŠIGUTOVÁ, M. ŠVESTÁK, J. VÁCLAVÍK, Pavlína KUŠNIEROVÁ a Zdeněk ŠVAGERA. Measurement of novel adipokine visfatin in young patients with acute myocardial infarction. Clinical testing of a new ELISA. Biomedical papers. 2020, vol. 164, no. 2, p. 138-140. ISSN 1213-8118. eISSN 1804-7521. IF 1.000 (2019)
 • KUŠNIEROVÁ, Pavlína, David ZEMAN, Kamila, REVENDOVÁ, Ondřej DLOUHÝ. Detection of monoclonal free light chains by immunofixation electrophoresis and isoelectric focusing - comparison with the quantitative method of determination. Scand J Clin Lab Invest. 2020, roč. 80, č. 7, s. 556-561. Print ISSN: 0036-5513 Online ISSN: 1502-7686. IF 1.475.
 • Petejova N, Martinek A, Zadrazil J, Kanova M, Klementa V,  Sigutova R, Kacirova I,  Hrabovsky V, Svagera Z, Stejskal D. Biomarkers of acute kidney injury in critically ill septic patients treated by selected nephrotoxic antibiotic agents with focus on specific microRNAs – Review. Int J Mol Sci 2020 Sep 26;21(19):7115.  IF 4.556 (2019)
 • VÁVROVÁ, J., Pavlína KUŠNIEROVÁ, V. MAISNAR a L. ŠOLCOVÁ. Doporučení České společnosti klinické biochemie a České myelomové skupiny k laboratorní diagnostice monoklonálních gamapatií. Klinická biochemie a metabolismus. 2020, roč. 28, č. 1, s. 26-34. ISSN 1210-7921. eISSN 2570-9402.
 • KUŠNIEROVÁ, Pavlína, David ZEMAN, Tomáš JELÍNEK a Roman HÁJEK. Nemoc těžkých řetězců imunoglobulinu gama. Klinická onkologie. 2020, roč. 33, č. 4, s. 280-284. ISSN 0862-495X. eISSN 1802-5307.
 • KUŠNIEROVÁ, Pavlína, David ZEMAN, Olga MICHNOVÁ, František VŠIANSKÝ, David STEJSKAL, Vladimír BARTOŠ. Poměr volných lehkých řetězců u pacientů s chronickým selháním ledvin. Klinická biochemie a metabolismus. 2020, roč. 28, č. 4, s. 144-149. ISSN 1210-7921.
 • KACÍŘOVÁ Ivana, Milan GRUNDMANN. Terapeutické monitorování léčiv – review. Klin Farmakol Farm 2020;34(2):47-55.
 • Porubän T, Kořístková B, Grundmann M, Kacířová I. Comparison of DOS and Windows version of the MwPharm – a pharmacokinetic software for PK/PD monitoring of digoxin. Klin Farmakol Farm 2020;34(4):152-157.
 • BROZMANOVÁ Hana. Laboratorní metody v terapeutickém monitorování léků. Klin Farmakol Farm 2020;34(2):56-62.
 • Jana Ďuricová, Ivana Kacířová, Hana Brozmanová. Meropenem serum concentrations in intensive care patients: a retrospective analysis. Čes. slov. Farm. 2020; 69, 230–236
 • Svoboda P. Kupka T., Krnáčová A. Čtyřleté zkušenosti s monitorováním farmakokinetiky infliximabu a adalimumabu u pacientů s idiopatickými střevními záněty. Gastroenterologie a hepatologie. 2020, 74(2), 139-147. ISSN 1804-803X (Online) ISSN 1804-7874 (Print)
 • Sklienka, P., Maca, J., Neiser, J., Bursa, F., Sevcik, P., Frelich, M., Petejova, N., Svagera, Z., Tomaskova, H., Zahorec, R. Physiologic risk factors for early acute kidney injury in severely injured patients. Bratislavske lekarske listy, 2020, 121 (11), pp. 779-785.
 • PORUBÄN, T., Blanka KOŘÍSTKOVÁ, M. GRUNDMANN a I. KACÍŘOVÁ. Comparison of DOS and Windows version of the MwPharm - a pharmacokinetic software for PK/PD monitoring of digoxin. Klinická farmakologie a farmacie [online]. 2020, vol. 34, no. 4, p. 152-157 [cit. 2021-01-08]. ISSN 1212-7973. eISSN 1803-5353. Dostupné z 
  https://www.klinickafarmakologie.cz/pdfs/far/2020/04/01.pdf.
 • Pikner R., Palička V., Rosa J., Zikan V., Švagera Z., Racek J., Friedecky B., Kratochvila J., Zima T. Markery kostniho obratu u osteoporozy - společne stanovisko k jejich využiti Společnosti pro metabolicka onemocněni skeletu (SMOS) ČLS JEP a Česke společnosti klinicke biochemie (ČSKB) ČLS JEP. Klin. Biochem. Metab., 28 (49), 2020, No. 2, p. 48–63.
 • KUŠNIEROVÁ, Pavlína, David ZEMAN, Hana SLEPČANOVÁ, František VŠIANSKÝ, Olga MICHNOVÁ, Patra BÁRTOVÁ, David STEJSKAL. Porovnání dvou analytických metod stanovení neurodegenerativních markerů β‑amyloidu 1-42, celkového tau-proteinu a fosforylovaného tau-proteinu 181. Labor Aktuell 2020, 24 (2), 21-26.
 • GUMULEC, Jaromír, Zdeněk KOŘÍSTEK, Milan NAVRÁTIL, David BUFFA, Katarína HRADSKÁ, Lucie RECOVÁ, Radomíra HRDLIČKOVÁ, Martin PULCER, Zuzana ČERMÁKOVÁ a Roman HÁJEK. Získaná hemofilie A: možnosti diagnostiky a léčby. Acta medicinae. 2020, roč. 9, č. 17, s. 97-102. ISSN 1805-398X.

 

2019

 • KUŠNIEROVÁ, Pavlína, David ZEMAN, Pavel HRADÍLEK, Martin ČÁBAL a Olga ZAPLETALOVÁ. Neurofilament levels in patients with neurological diseases: A comparison of neurofilament light and heavy chain levels. Journal of clinical laboratory analysis [online]. 2019, vol. 33, no. 7, p. e22948. [cit. 2020-01-10]. ISSN 0887-8013. eISSN 1098-2825. Dostupné z: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/jcla.22948 IF2018=1.728, Q3
 • ZEMAN, David, Pavlína KUŠNIEROVÁ, Pavel HRADÍLEK, Martin ČÁBAL a Olga ZAPLETALOVÁ. Oligoklonální IgG a volné lehké řetězce - srovnání izoelektrické fokusace v agarózovém a polyakrylamidovém gelu. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2019, roč. 82, č. 1, s. 68-75. ISSN 1210-7859. eISSN 1802-4041.  IF2018=0.355, Q4,Q4
 • REIBER, H., David ZEMAN, P. KUŠNIEROVÁ, E. MUNDWILER a L. BERNASCONI. Diagnostic relevance of free light chains in cerebrospinal fluid - The hyperbolic reference range for reliable data interpretation in quotient diagrams. Clinica chimica acta. 2019, vol. 497, no. October, p. 153-162. ISSN 0009-8981. eISSN 1873-3492.  IF2018=2.735, Q2
 • STEJSKAL, David, M. HLOŽÁNKOVÁ, Radka ŠIGUTOVÁ, Kateřina ANDELOVÁ, Zdeněk ŠVAGERA a Marek ŠVESTÁK. Comparison of a new immunoassay and PCR-based method for quantification of microRNAs in whole blood. A pilot methodical study. Biomedical papers. 2019, vol. 163, no. 1, p. 39-44. ISSN 1213-8118. eISSN 1804-7521.  IF2018=1.141, Q4
 • HRABOVSKÝ, Vladimír, V. BLÁHA, R. HYŠPLER, A. TICHÁ, Martina ŠKROBÁNKOVÁ a Zdeněk ŠVAGERA. Changes in cholesterol metabolism during acute upper gastrointestinal bleeding: liver cirrhosis and non cirrhosis compared. Biomedical papers. 2019, vol. 163, no. 3, p. 253-258. ISSN 1213-8118. eISSN 1804-7521.  IF2018=1.141, Q4
 • POLÁČKOVÁ, R., Jana KUČOVÁ, Zdeněk ŠVAGERA, L. KANTOR a D. ŠALOUNOVÁ. Rizikové faktory ovlivňující výsledek léčby novorozenců s hypoxicko-ischemickou encefalopatií léčených řízenou hypotermií. Česko-slovenská pediatrie. 2019, roč. 74, č. 1, s. 30-40. ISSN 0069-2328. eISSN 1805-4501.
 • BUŽGA, Marek, Evžen MACHYTKA, P. HOLÉCZY a J. MACHÁČKOVÁ. Parciální magnetická jejunální diverze (PMJD) u vysoce obézních pacientů. Rozhledy v chirurgii. 2019, roč. 98, č. 2, s. 71-76. ISSN 0035-9351. eISSN 1805-4579.
 • KACÍŘOVÁ, Ivana a M. GRUNDMANN. Terapeutické monitorování léčiv v těhotenství. Klinická farmakologie a farmacie [online]. 2019, roč. 33, č. 4, s. 20-23 [cit. 2020-01-13]. ISSN 1212-7973. eISSN 1803-5353.
  Dostupné z https://www.klinickafarmakologie.cz/pdfs/far/2019/04/03.pdf.

 

2018

 • Maca, J., Holub, M., Bursa, F., Ihnat, P., Reimer, P., Svagera, Z., Burda, M., Sevcik, P. Alarmins as biomarkers of gastrointestinal surgical injury – a pilot study (2018) APMIS, 126 (2), pp. 152-159.
 • Hušek, P., Švagera, Z., Hanzlíková, D., Karlínová, I., Řimnáčová, L., Zahradníčková, H., Šimek, P. GC-MS metabolomic profiling of protic metabolites following heptafluorobutyl chloroformate mediated dispersive liquid microextraction sample preparation protokol (2018) Methods in Molecular Biology, 1738, pp. 159-181.
 • Ryšánková K., Bartoš V., Krhut J. et al. (-2)ProPSA a Index zdravé prostaty (PHI) v predikci výskytu karcinomu prostaty v transrektálních biopsiích. Ces Urol 2018; 22(1): 64-71.
 • Kušnierova P., Bartoš V., Vavřina Z., Polok Rajska M., Loučka P., Všiansky F., Zeman D., Švagera Z., Šafarčik K. Stanoveni karbohydrat-deficientniho transferinu (CDT) různymi analytickymi technikami. Klin. Biochem. Metab., 26 (47), 2018, No. 1, p. 35–40.
 • Kušnierová P., Zeman D., Faruzelová I., Všianský F., Švagera Z., Šafarčík, K. Porovnání různých elektroforetických systémů v laboratorní diagnostice monoklonálních gamapatií. Klin. Biochem. Metab., 26 (47), 2018, No. 2, p. 82–86.
 • Dlouhy O., Kusnierova P., Kurasova I., Cisarikova M., Zeman D. Chemiluminescent detection of oligoclonal immunoglobulins after isoelectric focusing and affinity-mediated immunoblotting. Biomed Pap Med Fac Univ Palacky Olomouc Czech Repub. 2018 Jun;162(2):107-115. doi: 10.5507/bp.2018.003. Epub 2018 Feb 21.
 • Zeman D. Free light chaos in the cerebrospinal fluid. Do we still need oligoclonal IgG? (Editorial) Clin Chem Lab Med 2018; 56 (7): 1011-1014.
 • Silhan P, Urinovska R, Kacirova I, Hyza M, Grundmann M, Ceskova E. What Does Antidepressant Drug level Monitoring Reveal About Outpatient Treatment and Patient Adherence? Pharmacopsychiatry. 2018 Feb 19.
 • Ďuricová J, Káňová M, Kacířová I. Akutní hepatotoxicita po intravenózní aplikaci

 

Kapitola knihy: monografie

 • Zeman D. Praktický průvodce laboratorním vyšetřením likvoru. 136 stran. Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc 2018. ISBN 978-80-244-5262-3.

 

2017

 • MRÁZOVÁ, K., David ZEMAN, K. BOŘECKÁ, J. ŽENKOVÁ, P. BROŽ, J. MAREŠ, J. HANZALOVÁ, V. KRÁL a L. KRBKOVÁ.
  Doporučení k vyšetřování mozkomíšního moku. Klinická biochemie a metabolismus. 2017, roč. 25, č. 1, s. 43-47. ISSN 1210-7921.
 • ZEMAN, David, Pavlína KUŠNIEROVÁ, J. BOJKOVÁ, František VŠIANSKÝ a Olga ZAPLETALOVÁ.
  Quantitation of IgG kappa and IgG lambda in the cerebrospinal fluid by sandwich ELISA method. Journal of Immunoassay and Immunochemistry. 2017, vol. 38, no. 2, p. 165-177. ISSN 1532-1819.
 • KUŠNIEROVÁ, Pavlína, David ZEMAN, Radka ŠIGUTOVÁ, Zdeněk ŠVAGERA, Lenka ZAHRADOVÁ a Roman HÁJEK.
  Obtížně interpretovatelné nálezy elektroforéz a imunofixací u pacientů s mnohočetným myelomem po autologní transplantaci. Klinická biochemie a metabolismus. 2017, roč. 25, č. 2, s. 59-63. ISSN 1210-7921.
 • HRADÍLEK, Pavel, Ivana WOZNICOVÁ, Jana SLONKOVÁ, A. LOCHMANOVÁ a David ZEMAN.
  Atypical acute motor axonal neuropathy following alemtuzumab treatment in multiple sclerosis patient. Acta neurologica Belgica. 2017, vol. 117, no. 4, p. 965-967. ISSN 0300-9009.
 • BUŽGA, M., Zdeněk ŠVAGERA, H. TOMÁŠKOVÁ, K. HAUPTMAN a P. HOLÉCZY.
  Metabolic effects of sleeve gastrectomy and laparoscopic greater curvature plication: an 18-month prospective, observational, open-label study. Obesity surgery. 2017, vol. 27, no. 12, p. 3258-3266. ISSN 0960-8923.
 • PLEVA, Leoš, Pavlína KUŠNIEROVÁ, Pavlína PLEVOVÁ, Šárka HILSCHEROVÁ, M. KARPÍŠEK, J. ZAPLETALOVÁ, Lucie FALDYNOVÁ, Petra KOVÁŘOVÁ a Pavel KUKLA.
  Výskyt alely APOE ɛ2 je spojen se zvýšenou koncentrací apolipoproteinu E v plazmě u pacientů s ischemickou chorobou srdeční. Cor et Vasa. 2017, roč. 59, č. 3, s. 272-277. ISSN 0010-8650.
 • HRADÍLEK, Pavel, Olga ZAPLETALOVÁ, Ivana WOZNICOVÁ a David ZEMAN.
  Serious autoimmune diseases in patient treated with glatiramer-acetate for relapsing-remitting multiple sclerosis - case report: ( 9th Congress of the Pan-Asian-Committee-for-Treatment-and-Research-in-Multiple-Sclerosis (PACTRIMS), Bangkok, Thailang, Oct 27-29, 2016). Multiple sclerosis journal. 2017, vol. 23, no. 2, p. 350. ISSN 1352-4585.
 • ZEMAN, David, Pavlína KUŠNIEROVÁ, Pavel HRADÍLEK, Martin ČÁBAL, O. DLOUHÝ, M. CISARIKOVÁ a Olga ZAPLETALOVÁ.
  Detekce intratékální protilátkové odpovědi - kontroverze a perspektivy. (31. český a slovenský neurologický sjezd, 29. česko-slovenský epileptologický sjezd, Brno, 22.-25.11.2017). Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2017, roč. 80, č. Suppl.2, s. 2S26. ISSN 1210-7859.
 • KUŠNIEROVÁ, Pavlína, David ZEMAN, Pavel HRADÍLEK, Martin ČÁBAL a Olga ZAPLETALOVÁ.
  Likvorové biomarkery tkáňového poškození u roztroušené sklerózy. (31. český a slovenský neurologický sjezd, 29. česko-slovenský epileptologický sjezd, Brno, 22.-25.11.2017). Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2017, roč. 80, č. Suppl.2, s. 2S26. ISSN 1210-7859.
 • Kušnierová P., Zeman D., Šigutová, R., Švagera Z., Zahradová L., Hájek R.
  Obtížně interpretovatelné nálezy elektroforéz a imunofixací u pacientů s mnohočetným myelomem po autologní transplantaci. Klin. Biochem. Metab., 25 (46), 2017, No. 2, p. 59–63.
 • Buzga M., Svagera Z., Tomášková H., Hauptman K., Holéczy P.
  Metabolic Effects of Sleeve Gastrectomy and Laparoscopic Greater Curvature Plication: An 18-Month Prospective, Observational, Open-Label Study. Obesity Surgery (2017) 27:3258–3266
 • Hradilek P, Woznicová I, Slonková J, Lochmanová A, Zeman D.
  Atypical acute motor axonal neuropathy following alemtuzumab treatment in multiple sclerosis patient. Acta Neurol Belg 2017; 117: 965-7.
 • Zeman D, Kušnierová P, Bojková J, Všianský F, Zapletalová O.
  Quantitation of IgG kappa and IgG lambda in the cerebrospinal fluid by sandwich ELISA method. J Immunoassay Immunochem 2017; 38: 165-77. (doi: 10.1080/15321819.2016.1233889)

 

2016

 • PLEVA, Leoš, Pavel KUKLA, Pavlína KUŠNIEROVÁ, J. ZAPLETALOVÁ a O. HLINOMAZ.
  Comparison of the efficacy of paclitaxel-eluting balloon catheters and everolimus-eluting stents in the treatment of coronary in-stent restenosis: the treatment of in-stent restenosis study. Circulation: Cardiovascular Interventions. 2016, vol. 9, no. 4, p. e003316. ISSN 1941-7640.
 • PLEVA, Leoš, Pavel KUKLA, Pavlína KUŠNIEROVÁ, J. ZAPLETALOVÁ a O. HLINOMAZ.
  Response by Pleva et al to letter regarding article, "Comparison of the efficacy of paclitaxel-eluting balloon catheters and everolimus-eluting stents in the treatment of coronary in-stent restenosis: the treatment of in-stent restenosis study". Circulation: Cardiovascular Interventions. 2016, vol. 9, no. 9, p. e004304. ISSN 1941-7640.
 • ZEMAN, David, Pavlína KUŠNIEROVÁ, Vladimír BARTOŠ, Pavel HRADÍLEK, Barbora KURKOVÁ a Olga ZAPLETALOVÁ.
  Quantitation of free light chains in the cerebrospinal fluid reliably predicts their intrathecal synthesis. Annals of clinical biochemistry. 2016, vol. 53, no. 1, p. 174-176. ISSN 0004-5632.
 • ZEMAN, David, Pavlína KUŠNIEROVÁ, Zdeněk ŠVAGERA, František VŠIANSKÝ, M. BYRTUSOVÁ, Pavel HRADÍLEK, Barbora KURKOVÁ, Olga ZAPLETALOVÁ a Vladimír BARTOŠ. Assessment of intrathecal free light chain synthesis: comparison of different quantitative methods with the detection of oligoclonal free light chains by isoelectric focusing and affinity-mediated immunoblotting. PLoS ONE [online]. 2016, vol. 11, no. 11, p. e0166556. [cit. 2016-11-21]. ISSN 1932-6203. Dostupné z https://journals.plos.org/plosone/article/file?id=10.1371/journal.pone.0166556&type=printable.
 • HUŠEK, Petr, Zdeněk ŠVAGERA, Dagmar HANZLÍKOVÁ, L. ŘIMNÁČOVÁ, H. ZAHRADNÍČKOVÁ, I. OPEKAROVÁ a P. ŠIMEK.
  Profiling of urinary amino-carboxylic metabolites by in-situ heptafluorobutyl chloroformate mediated sample preparation and gas chromatography-mass spectrometry. Journal of Chromatography A. 2016, vol. 1443, p. 211-232. ISSN 0021-9673.
 • UHER, T., D. HORÁKOVÁ, M. TÝBLOVÁ, David ZEMAN, E. KRASULOVÁ, K. MRÁZOVÁ, Z. SEIDL, M. VANĚČKOVÁ, J. KRÁSENSKÝ, B. WEINSTOCK-GUTTMAN, M. RAMANATHAN, E. HAVRDOVÁ a R. ZIVADINOV. Increased albumin quotient (QAlb) in patients after first clinical event suggestive of multiple sclerosis is associated with development of brain atrophy and greater disability 48 months later. Multiple sclerosis journal. 2016, vol. 22, no. 6, p. 770-781. ISSN 1352-4585.
 • ZEMAN, David, Pavlína Kušnierová, Jana Bojková, František Všianský a Olga Zapletalová.
  Quantitation of IgG kappa and IgG lambda in the cerebrospinal fluid by sandwich ELISA method. Journal of immunoassay and immunochemistry. 2016; Sep 9 [Eub ahead of print] (doi: 10.1080/15321819.2016.1233889)
 • ZEMAN, David a Pavlína KUŠNIEROVÁ. Detekce oligoklonálních IgM pásů v likvoru. Klinická biochemie a metabolismus. 2016, roč. 24, č. 3, s. 141-146. ISSN 1210-7921.
 • ŠVAGERA, Zdeněk, Ivo VALKOVSKÝ, Jana CHLOPČÍKOVÁ, František VŠIANSKÝ, Vladimír BARTOŠ a Kristian ŠAFARČÍK. Stabilita PTH v závislosti na typu primárního vzorku a podmínkách jeho skladování před přípravou analytických vzorků, sledovaná při měření intaktního a biointaktního PTH. Labor Aktuell: časopis pro klienty Roche Diagnostics v České a Slovenské republice. 2016, č. 1, s. 14-18. ISSN 1214-7672.

Monografie

 • DOLEČEK, Rajko, Leopold PLEVA, Zdenka NĚMEČKOVÁ CRKVENJAŠ, Josef TVRDÍK a Zdeněk ŠVAGERA. Endokrinologie traumatu: výsledky 60letého výzkumu ve FNO v Ostravě. Praha: Maxdorf, 2016. 215 stran. ISBN 978-80-7345-484-5.

 

2015

 • Zeman D., Kušnierová P., Bartoš V., Hradílek P., Kurková B., Zapletalová O.
  Quantitation of free light chains in the cerebrospinal fluid reliably predicts their intrathecal synthesis Ann Clin Biochem, May 2015 pii: 0004563215579110. [Epub ahead of print]
 • ZEMAN D., HRADÍLEK P., KUŠNIEROVÁ P., PÍŽA R., REGULIOVÁ K., WOZNICOVÁ I. a ZAPLETALOVÁ O.
  Oligoclonal free light chains in cerebrospinal fluid as markers of intrathecal inflammation. Comparison with oligoclonal IgG. Biomedical papers. 2015, vol. 159, no. 1, p. 104-113. ISSN 1213-8118. (1.200 – IF2014)
 • KUŠNIEROVÁ, Pavlína, František VŠIANSKÝ, Leoš PLEVA, Pavlína PLEVOVÁ, Kristian ŠAFARČÍK a Zdeněk ŠVAGERA.
  Reference intervals of plasma matrix metalloproteinases 2, 3, and 9 and serum asymmetric dimethylarginine levels. Scandinavian journal of clinical & laboratory investigation. 2015, vol. 75, no. 6, p. 508-513. ISSN 0036-5513. (1.899 – IF2014)
 • PLEVA, Leoš, P. KOVÁŘOVÁ, Lucie FALDYNOVÁ, P. PLEVOVÁ, Šárka HILSCHEROVÁ, J. ZAPLETALOVÁ, Pavlína KUŠNIEROVÁ a Pavel KUKLA.
  The rs1803274 polymorphism of the BCHE gene is associated with an increased risk of coronary in-stent restenosis. BMC Cardiovascular disorders [online]. 2015, vol. 15, no. 135, p. 1-9. [cit. 2015-11-06]. ISSN 1471-2261. Dostupné z https://www.biomedcentral.com/content/pdf/s12872-015-0128-8.pdf. (1.878 - IF2014)
 • Pleva L., Kusnierova P., Plevova P., Zapletalova J., Karpisek M., Faldynova L., Kovarova P., Kukla P.
  Increased levels of MMP-3, MMP-9 and MPO represent predictors of in-stent restenosis, while increased levels of ADMA, LCAT, ApoE and ApoD predict bare metal stent patency. Biomed Pap Med Fac Univ Palacky Olomouc Czech Repub. 2015 Dec; 159(4):586-594. (1.200 – IF2014)
 • PIKA, T., P. LOCHMAN, Pavlína KUŠNIEROVÁ, Z. HEŘMANOVÁ, J. ZAPLETALOVÁ, P. PUŠČIZNOVÁ, J. MINAŘÍK a V. ŠČUDLA.
  Stanovení párů těžkých/lehkých řetězců imunoglobulinu u nemocných s nově diagnostikovanou Waldenströmovou makroglobulinémií. Klinická biochemie a metabolismus. 2015, roč. 23, č. 2, s. 42-47. ISSN 1210-7921.
 • Adamczyk P., Bužga M., Holéczy P., Švagera Z., Zonča P., Sievänen H., Pluskiewicz W.
  Body Size, Bone Mineral Density, and Body Composition in Obese Women after Laparoscopic Sleeve Gastrectomy: A 1-Year Longitudinal Study (2015) Hormone and Metabolic Research, 47 (12), pp. 873-879. https://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-84946482805&partnerID=40&md5=af8a98494b2146b1fbe91784f11301bd
  DOI: 10.1055/s-0035-1555758
 • Horáková D., Azeem K., Benešová R., Pastucha D., Horák V., Dumbrovská L., Martnek A., Novotn D., Švagera Z., Hobzová M., Galuszková D., Janout V., Doněvská S., Vrbková J., Kollárová H.
  Total and High Molecular Weight Adiponectin Levels and Prediction of Cardiovascular Risk in Diabetic Patients (2015) International Journal of Endocrinology, 2015, art. no. 545068, https://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-84929646199&partnerID=40&md5=0cac7081dc5bce22e621185bcb93fe26
  DOI: 10.1155/2015/545068
 • Cipryan L., Svagera Z.,
  Vala R. IL-6 and CRP response to maximal exercise intervention (2015) Journal of Sports Medicine and Physical Fitness, 55 (7-8), pp. 813-823. https://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-84944719728&partnerID=40&md5=415d651ae4a3a6032be8ecfcab982ef2
 • Bužga M., Holéczy P., Švagera Z., Zonča P.
  Laparoscopic gastric plication and its effect on saccharide and lipid metabolism: A 12-month prospective study (2015) Wideochirurgia I Inne Techniki Maloinwazyjne, 10 (3), pp. 398-405.
 • https://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-84943191725&partnerID=40&md5=61e65555423bd00bec2779d9d80738b9 DOI: 10.5114/wiitm.2015.54103
 • Valkovsky I., Olsanska R., Tvrdik J., Martinek A., Svagera Z., Pernicova M., Dedochova J., Cermakova Z.
  Evaluation of biochemical markers and bone mineral density in patients with chronic kidney disease stage 5D at the start of hemodialysis treatment (2015) Biomedical Papers, 159 (1), pp. 93-99. https://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-84924512106&partnerID=40&md5=71941b415ef4d3b58792eda681d065af
  DOI: 10.5507/bp.2013.087
 • Doleček, R., Crkvenjaš-Němečková, Z., Pleva, L., Tvrdík, J., Švagera, Z.
  Burns and bones (bone changes after burns) [Popálení a kosti (kostní změny po popálení)]. (2015) Osteologicky Bulletin, 20 (3), pp. 107-122.
 • Svoboda R., Lesňák M., Šigutová R., Pištora J.
  "Detection of low biochemical substances concentration by SPRi method"; Jemná mechanika a optika, Fine mechanics and optics, Roč. 60, č. 7-8 (2015), s. 228-230

 

2014

 • Orságová I., Rožnovský L., Petroušová L., Konečná M., Kabieszová L., Šafarčík K., Kloudová A. Dysfunkce štítné žlázy při léčbě chronické hepatitidy B a C interferonem alfa – dvacetileté zkušenosti.(Klinická mikrobiologie a infekční lékařství).
 • Šigutová R., Lesňák M., Kušnierová P., Všianský F., Ploticová V., Švagera Z., Šafarčík K. Surface plasmon resonance imaging - first experience, poster, včetně fulltext abstraktu bude publikován ve WOS a fulltext abstrakt v tištěné podobě vyšel jako sborník ISBN 978-80-904959-2-0
 • Kušnierová P., Šigutová R., Všianský F., Ploticová V, Švagera Z., Diagnostic accuracy of cystatin C and creatinine based estimation of glomerular filtration USING various equations in pediatrics, poster, včetně fulltext abstraktu bude publikován ve WOS a fulltext abstrakt v tištěné podobě vyšel jako sborník ISBN 978-80-904959-2-0
 • Švagera Z., Chlopčíková J., Bužga M., Valkovský I. Stability of parathyroid hormone in human whole blood, poster, včetně fulltext abstraktu bude publikován ve WOS a fulltext abstrakt v tištěné podobě vyšel jako sborník ISBN 978-80-904959-2-0
 • Kominek P., Červenka S., Zeleník K., Doškářová Š., Lach K., Švagera Z., Matoušek P. Lacrimal sac dacryolith: an unusual case of epiphora?[Der Tränensackstein - ein unewöhnlicher Fall von Epiphora?](2014) Spektrum der Augenheilkunde, . Article in Press.
 • Bužga, M., Evžen, M., Pavel, K., Tomáš, K., Vladislava, Z., Pavel, Z., Švagera, Z. Effects of the intragastric balloon Medsil® on weight loss, fat tissue, lipid metabolism, and hormones involved in energy balance, (2014) Obesity Surgery, 24 (6), pp. 909-915.
 • Komínek P., Doškářová Š., Švagera Z., Lach K., Červenka S., Zeleník K., Matoušek P. Lacrimal sac dacryoliths (86 samples): Chemical and mineralogic analyses (2014) Graefe's Archive for Clinical and Experimental Ophthalmology, 252 (3), pp. 523-529.
 • Springer D., Bartoš V., Zima T., Reference intervals for thyroid markers in early pregnancy determined by 7 different analytical systems, Scandinavian journal of clinical and laboratory investigation (Impact Factor: 1.38). 03/2014; 74(2):95-101
 • Řimnáčová L., Hušek P., Šimek P. A new method for immediate derivatization of hydroxyl groups byfluoroalkyl chloroformates and its application for the determinationof sterols and tocopherols in human serum and amniotic fluid by gaschromatography–mass spectrometry, J. Chromatogr. A 2014, 1339: 154-167
 • Šimek P., Řimnáčová L., Zahradníčková H., Hušek P. Metabolite labeling with fluoroalkyl chloroformates and its application in urinary MS based metabolomics, (přednáška, Feb18), Book of Abstracts, 25th MassSpec-Forum-Vienna 2014, Vídeň, Rakousko, únor 17-19, 2014
 • Šimek P., Řimnáčová L., Zahradníčková H., Kružberská P., Hušek P: A New Concurrent Liquid Liquid Microextraction – Derivatization Sample Preparation Method for GC-MS Profiling of Steroids in Human Serum, (přednáška, 63) ExTech 2014, 16th Int. Symp. Adv. Extract. Technol., https://www.extech2014.enveng.tuc.gr, Chania (Kréta), Řecko, květen 25-28, 2014
 • Opekarová I., Řimnáčová L., Zahradníčková H., Hušek P., Šimek P. Metabolite labelling with alkyl chloroformates and concurrent liquid liquid microextraction for targeted GC-MS and LC-MS metabolomics (poster, WPS26-22) IMSC 2014, Ženeva, Švýcarsko, srpen 24-29, 2014

 

2013

 • Bužga, M., Holéczy, P., Švagera, Z., Šmajstrla, V. Effects of sleeve gastrectomy on metabolism of calcium and vitamin D in extremely obese females. (2013) Obesity Surgery, 23 (8), pp. 1315-1316. DOI: 10.1007/s11695-012-0815-9.
 • Bužga, M., Holéczy, P., Švagera, Z., Švorc Jr., P., Zavadilová, V. Effects of sleeve gastrectomy on parameters of lipid and glucose metabolism in obese women - 6 months after operation. (2013) Wideochirurgia I Inne Techniki Maloinwazyjne, 8 (1), pp. 22-28. DOI: 10.5114/wiitm.2011.31631.
 • Hrabovský, V., Mendlová, A., Zadák, Z., Bláha, V., Hyšpler, R., Tichá, A., Švagera, Z. Acute gastrointestinal bleeding and changes in lipid profile - Pilot project [Akutní krvácení do GIT a zmìny v lipidovém spektru - pilotní projekt]. (2013) Gastroenterologie a Hepatologie, 67 (1), pp. 30-36.
 • Šigutová R., Lesňák, M., Kušnierová, P., Švagera, Z., Šafarčík, K. Využití metody Surface Plasmon Resonance imaging (SPRi) v praxi. FONS Bulletin 2013, 2: 7-9.Abstrakt na téma "Determination of reference limits of urinary NGAL in children" , Dedikační list FNO
 • Michal Hladík1, Radka Šigutová, František Všianský, Kristian Šafarčík, Zdeněk Švagera Pediatrics, University Hospital Ostrava, Ostrava, Czech Republic, 2Biochemistry, University Hospital Ostrava, Ostrava, Czech Republic uveden v tištěné formě v Nephrology Dialysis Transplantation, Vol. 28, Issue 9, September 2013
 • Petr Matoušek, Karol Zeleník, Kristián Šafarčík, Lenka Čábalová & Pavel Komínek Squamous cell carcinoma antigen as a marker of sinonasal inverted papilloma Eur Arch Otorhinolaryngol o DOI 10.1007/s00405-013-2604-z
 • Radka Šigutová, Michal Hladík, František Všianský, Pavlína Kušnierová, Kristian Šafarčík, Zdeněk Švagera, DETERMINATION OF REFERENCE INTERVALS OF URINARY CYSTATIN C AND ITS RATIO TO URINARY CREATININE IN HEALTHY CHILDREN, Chem. Listy 107, s444–s446 (2013). Dedikační list FNO
 • Zdeněk Švagera, Marek Bužga, Evžen Machytka, Pavlína Kušnierová, Vladislava Zavadilová, CHANGES IN LIPID METABOLISM AND HORMONES INVOLVED IN ENERGY BALANCE AFTER IMPLEMENTATION OF INTRAGASTRIC BALLOON MEDSIL®, Chem. Listy 107, s452–s453 (2013).
 • Pavlína Kušnierová, David Zeman, Radka Šigutová, Věra Ploticová, František Všianský, Zdeněk Švagera, CONTRIBUTION OF HEVYLITE ASSAYS BY PATIENTS WITH MONOCLONAL GAMMOPATHY, Chem. Listy 107, s393–s395 (2013).Dedikační list FNO

 

2012

 • Hrabovský, V., Zadák, Z., Mendlová, A., Bláha, V., Hyšpler, R., Tichá, A., Švagera, Z. Cholesterol metabolism in acute upper gastrointestinal bleeding, preliminary observations. Wiener Klinische Wochenschrift , 2012, pp. 1-7. (IF 0,8)
 • Bužga M., Holéczy M., Švagera Z., Švorc P.jr, Zavadilová V. Effects of sleeve gastrectomy on parameters of lipid and glucose metabolism in obese women – 6 months after operation. Videosurgery. 2012, e-pub, ahead of print, DOI: 10.5114/wiitm.2011.31631 (IF 1,0)
 • Bužga M., Holéczy M., Švagera Z., Effects of sleeve gastrectomy on metabolism of calcium and vitamin D in extremely obese females. Obesity Surgery. 2012, e-pub, ahead of print, DOI: 10.1007/s11695-012-0815-9 (IF 3,078)
 • Title: Study of disulfide reduction and alkyl chloroformate derivatization of plasma sulfur amino acids using gas chromatography-mass spectrometry. Author(s): Svagera Z, Hanzlíková D, Simek P, Hušek P. Source: Anal Bioanal Chem. 2012 Mar; 402(9):2953-63. DOI: 10.1007/s00216-012-5727-y IF – 3,841 (2012)
 • Valkovský I., Tvrdík J., Martínek A., Olšanská R., Dědochová J., Petejová N., Švagera Z., Pernicová M., Čermáková Z.: Kostní minerální denzita u nemocných s chronickým selháním ledvin při zahájení hemodialyzační léčby. Vnitřní lékařství 2012; 58(11): 817-824.
 • M. Bužga, V. Šmajstrla, L. Bortlík, Z . Švagera, I. Závacká, P. Holéczy. Překvapivě nízká kostní denzita u obézních pacientů podstupujících bariatrický chirurgický výkon Osteologický bulletin 2012;17(2):43–49.
 • Bužga M., Holéczy P., Zavadilová V., Jirák Z., Šmajstrla V., Végh R., Švagera Z. Vliv restrikční chirurgické léčby morbidně obézních pacientek na složení těla: pilotní studie. Praktický Lék. 2012, 92, No. 5, pp. 260-263.
 • Votava F, Chrastina P, Kožich V, Pešková K, Šťastná S, Adam T, Friedecký D, Hlídková E, Vinohradská H, Kračmar P, Dejmek P, Krulišová V, Holubová A, Balaščáková M, Piskáčková T, Macek M Jr, Gaillyová R, Truellová I, Švagera Z: Aktuální stav novorozeneckého screeningu v ČR. Přednáška: X.Český pediatrický kongres s mezinárodní účastí, Liberec, 3.- 6.10.2012. Abstrakt in: Čes-Slov Pediatr 2012, 67(5): 318-319.
 • Šimek P., Hušek P., Zahradníčková H., Methods in Molecular Biology 2012; 828: 137-52 in Amino Acid Handbook, Alterman N.A., Hutzinger P. eds., Humana Press/Springer. Heptafluorobutyl chloroformate-based sample preparation protocol for nonchiral and chiral analysis of amino acids by gas chromatography.
 • Cimlová J, Kružberská P, Švagera Z, Hušek P, Šimek P, J. Mass. Spectrom. 2012, 47: 294-302. In situ derivatization-liquid liquid extraction as a sample preparation strategy for the determination of urinary biomarker prolyl-4-hydroxyproline by liquid chromatography-tandem mass spectrometry.
 • Husek P, Anal. Bioanal. Chem. 2012, 403: 2785-6. Letter to the Editor regarding "GC-MS with ethyl chloroformate derivatization for comprehensive analysis of metabolites in serum and its application to human uremia".
 • Hušek P, Švagera Z, Hanzlíková D, Šimek P., J. Pharmaceut. Biomed. Anal. 2012, 67–68: 159–162. Survey of several methods deproteinizing human plasma before and within the chloroformate-mediated treatment of amino/carboxylic acids quantitated by gas chromatography.
 • Zeman D, Kušnierová P, Gottwaldová J, Kloudová A, Lochman I, Žemková J, Švagera Z, Bartoš V, Všianský F. , Úskalí kvantifikace IgM v likvoru, Klin. Biochem. Metab.,20(41), 2011, No.3.p. 136-144
 • Zeman D, Hradilek P, Svagera Z, Mojziskova E, Woznicova I, Zapletalova O. Detection of oligoclonal IgG kappa and IgG lambda bands in cerebrospinal fluid and serum with HevyliteTM antibodies. Comparison with the free light chain oligoclonal pattern. Author(s): Source: Fluids Barriers CNS. 2012 Feb 23;9(1):5. doi:10.1186/2045-8118-9-5 IF – 2,260 (2012)
 • Šigutová R, Hladík M., Všianský F., Karlík T., Kušnierová P., Švagera Z.: Immunoturbidimetric Determination of NGAL IN the Urine Of Healthy Children, CECE 2012, 9th International Interdisciplinary Meeting of Bioanalysis, 1.-2. Listopadu, Brno, poster, ISBN: 978-80-904959-1-3, s. 363-365

Primář
RNDr. Zdeněk Švagera, Ph.D.
Telefon+420 597 374 121
Emailzdenek.svagera@fno.cz
×
PředchozíDalší
Načítání