Granty a projekty

2024

 • Výzkum a vývoj inovativních řešenı́ pro včasnou diagnostiku autoimunitních a paraneoplastických onemocnění nervového systému.

  Zdroj financování: TAČR, program TREND.
  Řešitel: Mgr. Lenka Pokorná, Ph.D., Hlavní příjemce: TestLine Clinical Diagnostics s.r.o.
  Další uchazeč: Fakultní nemocnice Ostrava, Řešitel: RNDr. Zdeněk Švagera, Ph.D., Mgr. Petra Masarovičová, MUDr. Kamila Žondra Revendová, MUDr. Martin Sabela, Mgr. Karin Lichá
  Další uchazeč: Ostravská univerzita, Řešitel: prof. MUDr. David Stejskal, Ph.D., MBA
2023
 • Vývoj nových laboratorních testů pro diagnostiku zánětu, sepse a kardiovaskulárních onemocnění na principu chemiluminiscenční analýzy na automatizovaných platformách".

Zdroj financování: TAČR: program FW-TREND.
Řešitel: Mgr. Martina Hložánková, Ph.D., Hlavní příjemce: Biovendor - Laboratorní medicína a.s.
Další uchazeč: Fakultní nemocnice Ostrava, Řešitel: RNDr. Radka Šigutová. Spoluřešitelé: RNDr. Pavlína Kušnierová, Ph.D., RNDr. Zdeněk Švagera, Ph.D.
Další uchazeč: Ostravská univerzita, Řešitel: prof. MUDr. David Stejskal, Ph.D., MBA, Spoluřešitelé: MUDr. Věra Ploticová
Další uchazeč: Mendelova univerzita v Brně, Řešitel: doc. RNDr. Ondřej Zítka, Ph.D.

 • Diferenciální diagnostika kardiomyopatií a kardiotoxicity u onkologických pacientů založená na inovativních molekulárně-diagnostických platformách

Zdroj financování: TAČR: FW03010174
Řešitel: Mgr. Martina Hložánková, Ph.D., Hlavní příjemce: Biovendor - Laboratorní medicína a.s.
Další uchazeč: Fakultní nemocnice Ostrava, Řešitel: RNDr. Pavlína Kušnierová Spoluřešitelé: doc. MUDr. Ing. Jakub Cvek, Ph.D.
Další uchazeč: Ostravská univerzita, Řešitel: prof. MUDr. David Stejskal, Ph.D., MBA, Spoluřešitelé: RNDr. Zdeněk Švagera
Další uchazeč: Kardiologie Praha s r.o.; Medicon a.s. – Onkocentrum Zelený pruh

 • Využití secretoneurinu jako biomarkeru rizika vzniku komorových arytmií

Zdroj financování: RVO-FNOs/2022
Hlavní řešitel: prof. MUDr. David Stejskal, Ph.D., MBA
Spoluřešitelé: RNDr. Zdeněk Švagera, Ph.D., MUDr. Jiří Plášek, Ph.D, prof. MUDr. Jan Václavík, PhD, FESC

 • Laboratorní biomarkery neurodegenerativních onemocnění

Zdroj financování: 07/RVO-FNOs/2021
Hlavní řešitel: RNDr. Pavlína Kušnierová, Ph.D.
Spoluřešitelé: MUDr. Richard Novobilský; MUDr. Petra Bártová, Mgr. Karin Lichá

 • Postmortální biochemická analýza ve forenzní praxi u náhlých úmrtí

Zdroj financování: 29/RVO-FNOs/2020
Hlavní řešitel: prof. MUDr. David Stejskal, Ph.D., MBA
Spoluřešitelé: RNDr. Kateřina Andelová, Mgr. Pavel Šištík, Ph.D., MUDr. Klára Handlosová

 • Dynamika sérových biomarkerů při monitoraci efektivity léčby roztroušené sklerózy DMD preparáty

Zdroj financování: 12/RVO-FNOs/2020
Hlavní řešitel: RNDr. Pavlína Kušnierová, Ph.D.
Spoluřešitelé: MUDr. Kamila Revendová; MUDr. Pavel Hradílek, Ph.D.; MUDr. Jana Horáková

 • Využití nových biomarkerů v diagnostice akutního koronárního syndromu; jejich porovnání s rutinně využívanými biomarkery.

Zdroj financování: SGS13/LF/2019-2020.
Hlavní řešitel: RNDr. Radka Šigutová
Spoluřešitelé: MUDr. Věra Ploticová, Karin Špinlerová (všeobecné lékařství) a Simona Mária Pastuchová (všeobecné lékařství)

 • Odhad referenčních intervalů vybraných biomarkerů synoviální tekutiny.

Zdroj financování: SGS14/LF/2019-2020.
Hlavní řešitel: Mgr. Iveta Bystroňová

 • Diferenciace akutního poškození ledvin v septickém stavu a nefrotoxického účinku antibiotické terapie vankomycinem a gentamicinem na podkladě měření specifických microRNA.

Zdroj financování: 01/RVO-FNOs/2019.
Hlavní řešitel: MUDr. Naděžda Petejová, Ph.D., MSc.
Spoluřešitelé: prof. MUDr. David Stejskal, Ph.D., MBA, doc. MUDr. Arnošt Martínek, CSc.; RNDr. Radka Šigutová

 • miRNA jako prediktívni marker odpovedi na resynchronizační léčbu.

Zdroj financování: 12/RVO-FNOs/2019.
Hlavní řešitel: MUDr. Lukáš Evin
Spoluřešitelé: RNDr. Radka Šigutová, prof. MUDr. David Stejskal, Ph.D., MBA, MUDr. Eliška Kufová

 • Biomarkery synoviální tekutiny u kloubních infekcí

Zdroj financování: 07/RVO-FNOs/2018
Hlavní řešitel: RNDr. Pavlína Kušnierová, Ph.D.
Spoluřešitelé: Mgr. Iveta Bystroňová, MUDr. Pavel Walder, MUDR. Rudolf Hlubek

 • Detekce monoklonality volných lehkých řetězců imunofixační elektroforézou a izoelektrickou fokusací - srovnání s kvantitativní metodou stanovení a poměrem kappa/lambda.

Zdroj financování: SGS06/LF/2018-2019
Hlavní řešitel: RNDr. Pavlína Kušnierová, Ph.D.
Spoluřešitelé: MUDr. Ing. David Změna, Ph.D., Kamila Revendová (student – LF OU), Ondřej Dlouhý (student PřF OU)

 • Využití stanovení miRNA v diagnostice kardiovaskulárních onemocnění (Role miRNA u dilatací a hypertrofií myokardu levé komory)

Zdroj financování: 05/RVO-FNOs/2018.
Hlavní řešitel: MUDr. Lukáš Evin
Spoluřešitelé: RNDr. Radka Šigutová, prof. MUDr. David Stejskal, Ph.D., MBA

 • Vývoj nových laboratorních testů pro diagnostiku zánětu, sepse a kardiovaskulárních onemocnění na principu chemiluminiscenční analýzy na automatizovaných platformách".

Zdroj financování: TAČR: program FW-TREND.
Řešitel: Mgr. Martina Hložánková, Ph.D., Hlavní příjemce: Biovendor - Laboratorní medicína a.s.
Další uchazeč: Fakultní nemocnice Ostrava, Řešitel: RNDr. Radka Šigutová. Spoluřešitelé: Mgr. Hana Slepčanová (Zagorová)
Další uchazeč: Ostravská univerzita, Řešitel: prof. MUDr. David Stejskal, Ph.D., MBA, Spoluřešitelé: MUDr. Věra Ploticová
Další uchazeč: Mendelova univerzita v Brně, Řešitel: doc. RNDr. Ondřej Zítka, Ph.D

 • Nové prognostické a prediktivní biomarkery u vybraných nefropatií v dětském věku.

Zdroj financování: 12/RVO-FNOs/2018
Hlavní řešitel: RNDr. Zdeněk Švagera, Ph.D.
Spoluřešitelé: RNDr. Kateřina Andelová, MUDr. Terezie Šuláková, Ph.D., MUDr. Alice Bosáková 

 • Likvorové biomarkery roztroušené sklerózy

Zdroj financování: 07/RVO-FNOs/2017
Hlavní řešitel: RNDr. Pavlína Kušnierová, Ph.D.
Spoluřešitelé: MUDr. Ing. David Zeman, Ph.D., MUDr. Pavel Hradílek, Ph.D., MUDr. Martin Čabal

 • Elektronické ověřování znalostí studentů všeobecného lékařství v české i anglické mutaci z lékařské biochemie.

Zdroj financování: IRP projekt (OU), Číslo: 201903.
Hlavní řešitel: doc. RNDr. Kristian Šafarčík, Ph.D.
Spoluřešitelé: prof. MUDr. D. Stejskal, Ph.D. MBA, RNDr. Z. Švagera, Ph.D., Mgr. I. Kozárová, Doc. MUDr. P. Schneiderka, Ph.D., MUDr. Ing. D. Zeman, Ph.D., MUDr. V. Ploticová, Mgr. H. Raszková

 • Inovace diagnostického algoritmu užitím nových biomarkerů u blíže nespecifikovaného renálního postižení v dětském věku. SGS LF OU 2017

IGA 2006-2009 (NR/8948-2)
Řešitel RNDr. Kateřina Andelová

 • "Likvorové biomarkery roztroušené sklerózy" – Institucionální podpora FNO, RVO-FNOs/2017

IGA 2006-2009 (NR/8948-2)
Řešitel RNDr. Pavlína Kušnierová, Ph.D.

 • Volné lehké řetězce jako markery zánětlivých onemocnění nervového systému. Institucionální podpora Ministerstva zdravotnictví ČR č.2 RVO-FNOs/2014.

Řešitel: MUDr. Ing. David Zeman, Ph.D.

 • Surface Plasmon Resonance imaging (SPRi) v klinické biochemii. Institucionální podpora Ministerstva zdravotnictví ČR č.1 RVO-FNOs/2012.

Řešitel: Mgr. Radka Šigutová

 • Stanovení rizik akutního poškození ledvin u závažně a kriticky nemocných dětí

Krajský úřad Moravskoslezského kraje (01549/2012/RRC)
Hlavní řešitel Mgr. Radka Šigutová

 • Epidemiologická studie významu proteinů tukové tkáně ve vztahu k inzulínové rezistenci.

IGA 2010-2015Řešitel MUDr. Horáková Dagmar

 • Elektroforetická detekce oligoklonálních protilátek v biologických tekutinách a její klinický význam, využití přístroje Multiphor II.

Krajský úřad Moravskoslezského kraje (01725/2010/RRC)
Řešitel MUDr. Ing. David Zeman, Ph.D.

 • Nové postupy v profilování metabolitů tělních tekutin a jejich využití v klinické diagnostice. IGA 2008-2011 (9755-3)

Řešitel Ing. Petr Hušek, DrSc.

 • Snadné a finančně nenáročné stanovení dipeptidu Pro-Hyp v nehydrolyzované moči a jeho možná významná role jako biomarkeru kostní resorpce.

IGA 2006-2009 (NR/8948-2)
Řešitel Ing. Petr Hušek, DrSc.
 

Spolupráce na ESF projektech:

 • CZ.1.07/2.3.00/20.0040: Molekulární genetika nádorových a kardiovaskulárních chorob, tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky (2011, LF Plzeň)
 • CZ.1.07/2.2.00/15.0046: Nové pojetí výuky imunoanalytických metod. (2011, LF Plzeň)
 • CZ.1.07/2.2.00/15.0048: Klinická biochemie – inovovaná interaktivní výuka e-learningem. (2011, LF Plzeň)

Primář
RNDr. Zdeněk Švagera, Ph.D.
Telefon+420 597 374 121
Emailzdenek.svagera@fno.cz
×
PředchozíDalší
Načítání