Kvalita práce

 

Oddělení klinické biochemie (OKB) je od roku 2007 akreditováno v souladu s požadavky normy ČSN EN ISO 15189. Nyní je akreditováno jako součást Ústavu laboratorní medicíny viz. Certifikát ÚLM.

Referenční laboratoř MZ ČR pro klinickou biochemii pověřená Českou společností klinické biochemie a Českou společností nukleární medicíny – sekcí imunoanalytických metod vydala REGISTRAČNÍ LIST o zařazení pracoviště OKB v Registru laboratoří zabývajících se biochemickým screeningem vrozených vad v těhotenství.

Vedle zavedeného systému vnitřní kontroly kvality je správná laboratorní práce v OKB garantována rovněž úspěšnou účastí jednotlivých pracovišť v kontrolních systémech externího hodnocení kvality různých poskytovatelů (SEKK - ČR, DGKL – Německo, SKML-Holandsko, RIQAS-Anglie, UK-NEQAS-Anglie, ERNDIM - Holandsko, IBL - Německo). Pracovníci ÚLM jsou zároveň supervizoři kontrolních cyklů při SEKK s.r.o.

Certifikáty z externí kontroly kvality získané pracovišti Oddělení klinické biochemie jsou evidovány Centrem klinických studií FN Ostrava a tam jsou na vyžádání k dispozici.


Primář
RNDr. Zdeněk Švagera, Ph.D.
Telefon+420 597 374 121
Emailzdenek.svagera@fno.cz
×
PředchozíDalší
Načítání