Ceník placených služeb

 
ceník placených služeb cena 
prostatický specifický antigen (PSA) - volný 680 Kč
lipáza - kineticky-chromogenní metoda 348 Kč
albumin (sérum) 26 Kč
alaninaminotransferáza ALT 31 Kč
amyláza 64 Kč
analýza moči chemicky a mikroskopicky 53 Kč
aspartátaminotransferáza AST 31 Kč
bilirubin celkový 28 Kč
bílkoviny celkové 26 Kč
dehydroepiandrosteron sulfát (DHEA-S) 252 Kč
elektroforéza proteinů (sérum 109 Kč
fosfatáza alkalická (ALP) 31 Kč
fosfor anorganický 29 Kč
gamaglutamyltransferáza GMT 36 Kč
glukóza kvantitativní stanovení 26 Kč
hořčík 35 Kč
cholesterol celkový 40 Kč
cholesterol HDL 86 Kč
kreatinin 29 Kč
kyselina močová 38 Kč
cholesterol LDL 104 Kč
triacylglyceroly 48 Kč
urea 31 Kč
vápník celkový 33 Kč
železo celkové 33 Kč
25-hydroxyvitamin D (25 OHD) 2 524 Kč
dihydrotestosteron 507 Kč
stanovení IGF - I (Insulin - like growth factor) 1 501 Kč
stanovení natriuretických peptidů v séru a plazmě 1 471 Kč
anti-HAV celkové (celkové protilátky proti hepatitidě A) 599 Kč
anti-HAV IgM (protilátky proti hepatitidě A v třídě IgM) 599 Kč
anti-HCV (protilátky proti hepatitidě C) 599 Kč
anti-HIV 1,2 + p24 (protilátky proti HIV) 599 Kč
stanovení protilátek proti antihenům virů, bakterií, prvoků v manuálním / otevřeném automatickém systému 566 Kč
vyšetření protilátek IgG proti S-proteinu viru SARS-CoV-2 600 Kč
HBs Ag (antigen hepatitidy B) 388 Kč
syfilis:  
RRR 90 Kč
   
stanovení IgG 295 Kč
stanovení IgA 290 Kč
stanovení IgM 300 Kč
stanovení C-reaktivního proteinu (CRP) 257 Kč
stanovení B2 - mikroglobulinu Elisa 462 Kč
stanovení celkového IgE - vysokoafinitní FEIA 1 026 Kč
stanovení eosinofilního kationického proteinu (ECP) 1 473 Kč
foláty 435 Kč
aldosteron 297 Kč
folitropin (FSH) 281 Kč
kortisol 326 Kč
lutropin (LH) 281 Kč
progesteron 309 Kč
adrenokortikotropin (ACTH) 702 Kč
C-peptid 331 Kč
estradiol 343 Kč
ferritin 395 Kč
choriogonadotropin - specifické stanovení 333 Kč
choriogonadotropin (hCG) 324 Kč
neuron - specifická enoláza (NSE) 797 Kč
osteokalcin 914 Kč
parathormon 969 Kč
17-hydroxyprogesteron 317 Kč
prolaktin 297 Kč
plazmatická reninová aktivita (PRA) 612 Kč
somatotropin (STH, HGH) 347 Kč
sexuální hormony vázající globulin (SHBG) 457 Kč
tyroxin volný (FT4) 316 Kč
testosteron 309 Kč
thymidinkináza 457 Kč
tyreotropin (TSH) 304 Kč
tyreoglobulin (TG) 457 Kč
vitamin B12 436 Kč
alfa 1 - fetoprotein (AFP) 321 Kč
autoprotilátky proti mikrosomálnímu antigenu 714 Kč
karcinoembryonální antigen (CEA) 314 Kč
nádorové antigeny CA - typu 911 Kč
prostatický specifický antigen (PSA) 442 Kč
antigen squamózních nádorových buněk (SCC) 1 623 Kč
tkáňový polypeptidický antigen (TPA) 911 Kč
tyreoglobulin autoprotilátky 683 Kč
autoprotilátky proti receptorům (hTSH) 1 014 Kč
nádorový antigen CA 72-4 1 144 Kč
karbohydrát-deficientní transferin (CDT) 519 Kč
volný testosteron 536 Kč
separace séra nebo plazmy 29 Kč
ověření glukometrů 368 Kč
antimülleriánský hormon_S/P  800  Kč
Vyhledání a pořízení kopie zdravotnické dokumentace  
- v rozsahu do 5 kopií 40 Kč
- v rozsahu do 30 kopií 150 Kč
- každá další kopie nad 30 kopírovaných stran 3 Kč

Primář
RNDr. Zdeněk Švagera, Ph.D.
Telefon+420 597 374 121
Emailzdenek.svagera@fno.cz
×
PředchozíDalší
Načítání