Úsek analýzy likvoru

 

Kontakt:

Pracovna:
597 374 129

597 374 144

 

Laboratoř: 
597 374 117 

  • Základní kvantitativní a kvalitativní cytologické a biochemické vyšetření likvoru (Mikroskop Olympus BX51, analyzátor Olympus AU 640)

  • Spektrofotometrické vyšetření likvoru (registrační spektrofotometr Helios beta)

  • Základní imunochemické vyšetření likvoru: Q-Alb, výpočet intrathekální syntézy imunoglobulinů dle Reiberova vztahu, oligoklonální IgG pásy izoelektrickou fokusací (elektroforetický přístroj Hydrasys, Sebia)

  • Speciální imunochemické vyšetření likvoru: oligokonální volné lehké řetězce izoelektrickou fokusací (Multiphor II) s následným afinitním imunoblottingem, intrathekální syntéza specifických IgG protilátek proti virům spalniček, zarděnek, VZV a HSV (MRZH reakce), intrathekální syntéza antiborreliových IgG a IgM protilátek, stanovení chemokinu CXCL13 a NFL proteinu neurofilament (ELISA)

  • Elektroforéza proteinů v séru a v moči (Hydrasys, Sebia)

  • Diagnostika a monitorování monoklonálních gamapatií: denzitometrické vyhodnocení koncentrace paraproteinu, identifikace M – komponenty imunofixací, kvantifikace imunoglobulinů (nefelometr BN ProSpec) a volných lehkých řetězců v séru s výpočtem jejich poměru (analyzátor SPAPLUS)

  • stanovení širokého spektra proteinů séra, moče, likvoru nefelometricky (BN ProSpec), popř. turbidimetricky (analyzátor SPAPLUS)

 

Primář
RNDr. Zdeněk Švagera, Ph.D.
Telefon+420 597 374 121
Emailzdenek.svagera@fno.cz
×
PředchozíDalší
Načítání