RNDr. Zdeněk Švagera, Ph.D.

Vzdělání

 • 2007: Atestace v oboru Vyšetřovací metody v klinické biochemii, IPVZ Praha
 • 2004: Postgraduální doktorské studium LF UP v Olomouci (Ph.D.)
 • 2004: RNDr. na PřF UP v Olomouci
 • 1998: Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého, obor analytická chemie (Mgr.)

 

Profesní historie

 • 2012- dosud: Primář Oddělení klinické biochemie FNO
 • 2011- 2012: Pověřen výkonem funkce přednosty, Ústav klinické biochemie FNO
 • 2003 - 2011: Vedoucí úseku speciálních metod, Ústav klinické biochemie FNO


Členství v odborných společnostech

 • 2003 – dosud: Česká společnost klinické biochemie

 

Pedagogická činnost:

 • 2011- dosud: odborný asistent na katedře biomedicínských oborů LF OU
 • 2007-dosud: Odborný asistent na katedře vyšetřovacích metod a lékařské biologie FZS OU

 

Výzkumná činnost:

 • Stanovení rizik akutního poškození ledvin u závažně a kriticky nemocných dětí, Krajský úřad Moravskoslezského kraje (RRC/04/2012) – spoluřešitel (hlavní řešitel Mgr. Radka Šigutová)
 • CZ.1.07/2.2.00/15.0046: Nové pojetí výuky imunoanalytických metod. (2011 , LF Plzeň)
 • CZ.1.07/2.2.00/15.0048: Klinická biochemie – inovovaná interaktivní výuka e-learningem. (2011 , LF Plzeň)
 • Epidemiologická studie významu proteinů tukové tkáně ve vztahu k inzulínové rezistenci. IGA 2010-2015, člen týmu spoluřešitele (hlavní řešitel MUDr. Horáková Dagmar)
 • Elektroforetická detekce oligoklonálních protilátek v biologických tekutinách a její klinický význam, využití přístroje Multiphor II. Krajský úřad Moravskoslezského kraje (01725/2010/RRC), spoluřešitel (hlavní řešitel MUDr. Ing. David Zeman, Ph.D.)
 • Nové postupy v profilování metabolitů tělních tekutin a jejich využití v klinické diagnostice. IGA 2008-2011 (9755-3), spoluřešitel (hlavní řešitel Ing. Petr Hušek, DrSc.)
 • Snadné a finančně nenáročné stanovení dipeptidu Pro-Hyp v nehydrolyzované moči a jeho možná významná role jako biomarkeru kostní resorpce. IGA 2006-2009 (NR/8948-2) – spoluřešitel (hlavní řešitel Ing. Petr Hušek, DrSc.)

 

Publikace:

 • Švagera, Z., Hanzlíková, D., Simek, P., Hušek, P. Study of disulfide reduction and alkyl chloroformate derivatization of plasma sulfur amino acids using gas chromatography-mass spectrometry. Analytical and bioanalytical chemistry, 2012 roč. 402, č. 9, s. 2953-2963.
 • Cihlová, J., Kružberská, P., Svagera, Z., Hušek, P., Simek, P. In situ derivatization-liquid liquid extraction as a sample preparation strategy for the determination of urinary biomarker prolyl-4-hydroxyproline by liquid chromatography-tandem mass spectrometry. Journal of mass spectrometry, 2012, roč. 47, č. 3, s. 294-302.
 • Zeman, D., Hradilek, P., Svagera, Z., Mojziskova, E., Woznicova, I., Zapletalova O. Detection of oligoclonal IgG kappa and IgG lambda bands in cerebrospinal fluid and serum with HevyliteTM antibodies. Comparison with the free light chain oligoclonal pattern. Fluids Barriers CNS, 2012, roč. 9, č. 1, s. 5
 • Hušek P, Svagera Z, Hanzlíková D, Simek P. Survey of several methods deproteinizing human plasma before and within the chloroformate-mediated treatment of amino/carboxylic acids quantitated by gas chromatography., J Pharm Biomed Anal. 2012 Aug;67-68:159-62.
 • Holeczy P.; Buzga M.; Svagera Z.; et al., Metabolic Changes after Sleeve Gastrectomy. Conference: 16th Congress of the International Federation for the Surgery of Obesity and Metabolic Disorders (IFSO). OBESITY SURGERY, 2011, 21 (8): 1128-1128.
 • Valkovský I., Martínek A., Olšanská R., Skibová J., Dědochová J., Peterová N., Pernicová M., Švagera Z.. Kostní densita u hemodialyzovaných pacientů během ročního sledování a její souvislost s hladinami vitamínu D a dalšími parametry. Aktuality v nefrologii, 2011, roč. 17, č. 3, s. 105-112.
 • Votava, F., Kožich, V., Šťastná, S., Chrastina, P., Adam, T., Friedecký, D., Vinohradská, H., Kračmar, P., Chovancová, B., Balaščaková, M., Piskáčková, T., Macek, M., Gaillyová, R., Valášková, J., Švagera, Z., Truellová, I. Novorozenecký screening v České republice. Postgraduální medicína, 2010, roč. 12, č. 7, s. 785-791.
 • Votava F., at. al: Newborn Screening Program in the Czech Republic. Journal of inherited metabolic disease, 2011, roč. 34, suppl. 2, s. 17-48.
 • Hušek, P., Švagera, Z., Všianský, F., Franeková, J., Šimek, P. Prolyl-hydroxyproline dipeptide in non-hydrolyzed morning urine and its value in postmenopausal osteoporosis. Clinical Chemistry and Laboratory Medicine 2008, 46 (10), pp. 1391-1397
 • Hušek, P., Švagera, Z., Všianský, F., Pohlídal, A., Šmajstrla, V. 2007 Dipeptid prolinu s hydroxyprolinem jako významný osteomarker snadno stanovitelný v nehydrolyzované moči. Prakticky Lekar Volume 87, Issue 11, 25 November 2007, Pages 681-685
 • Doleček, R., Pleva, L., Pohlídal, A., Tymonová, J., Kadlčík, M., Karlík, T., Švagera, Z., Závodná, R. 2006 Ukazatelé kostního obratu, denzity a endokrinních změn po polytraumatech a po popálení. Osteologicky Bulletin Volume 11, Issue 1, 2006, Pages 5-22.
 • Psotová, J., Kolář, M., Soušek, J., Švagera, Z., Vičar, J., Ulrichová, J. 2003, Biological Activities of Prunella vulgaris Extract. Phytotherapy Research 17 (9), pp. 1082-1087.
 • Švagera, Z., Škottová, N., Váňa, P., Večeřa, R., Urbánek, K., Belejová, M., Kosina, P., Šimánek, V. 2003 Plasma lipoproteins in transport of silibinin, an antioxidant flavonolignan from Silybum marianum. Phytotherapy Research 17 (5), pp. 524-530.
 • Večeřa, R., Škottová, N., Váňa, P., Kazdová, L., Chmela, Z., Švagera, Z., Walterová, D., (...), Šimánek, V. 2003 Antioxidant status, lipoprotein profile and liver lipids in rats fed on high-cholesterol diet containing currant oil rich in n-3 and n-6 polyunsaturated fatty acids. Physiological Research 52 (2), pp. 177-187.
 • Škottová, N., Švagera, Z., Večeřa, R., Urbánek, K., Jegorov, A., Šimánek, V. 2001 Pharmacokinetic study of iodine-labeled silibinins in rat. Pharmacological Research 44 (3), pp. 247-253.
 • Adam T., Sevcik J., Svagera Z., Fairbanks L.D., Bartak P. 1999 Determination of adenosine deaminase activity in human erythrocytes by on - column capillary isotachophoresis -capillary zone electrophoresis in the presence of electroosmotic flow. Electrophoresis 20, 564-568.
 • Švagera, Z., Adam, T., Barták, P., Ševčík, J. 1998 Determination of Enzyme Activities by Capillary Zone Electrophoresis. Chemicke Listy 92 (8), pp. 675.
 

Primář
RNDr. Zdeněk Švagera, Ph.D.
Telefon+420 597 374 121
Emailzdenek.svagera@fno.cz
×
PředchozíDalší
Načítání