Co diagnostikujeme a léčíme?

 

Přehled týmu a lékařů, kteří jsou Vám k dispozici při řešení diagnostiky a léčby vašeho onemocnění je uveden v přiložené prezentaci.

 

Oblast akutních a komplikovaných intenzivních stavů v hematologii

 • Jednotka intenzivní péče (JIP) Kliniky hematoonkologie nabízí pro Moravskoslezský kraj 24-hodinový servis s intenzivní péčí. Umíme léčit ty nejintenzivnější a nejobtížnější komplikace a stavy u krevních onemocnění. Včasnost přesunu nemocného je kritickým faktorem pro úspěch. Neváhejte a volejte ihned.  Volejte číslo JIP - 597 374 587 nebo 728 854 226.

 

Oblast hematoonkologie

 • Zvláštní charakter nádorových onemocnění krve a krvetvorných orgánů vyžaduje vysoce specifickou péči, kterou se dnes i v rámci hematologické obce zabývají specializované týmy. Platí to v době diagnózy, během protinádorové a nezbytné podpůrné péče i v období následné dispenzarizace (sledování) nemocných. Náročnost péče vyžaduje kvalitní personální vybavení s adekvátním zázemím fungujících klinických laboratoří, ambulancí, denního stacionáře a specializované lůžkové péče.
 • Pečujeme o nemocné s mnohočetným myelomem a příbuznými onemocněními, s chronickou lymfatickou leukémií a s lymfomy, s myelodysplastickými syndromy, s myeloproliferativními syndromy, s útlumovými stavy, s akutní leukémií i s ostatními nádorovými chorobami krve a krvetvorných orgánů s chronickou myeloidní leukemií a dalšími Ph negativními myeloproliferativními onemocněními. Poskytujeme komplexní podpůrnou péči ve všech výše uvedených oblastech.
 • V rámci České republiky a Evropy poskytuje centrum diagnostické a léčebné expertní služby v oblasti mnohočetného myelomu a amyloidóz.

 

Oblast hemostázy a trombózy

 • Problematika hemostázy a trombózy je řešena komplexně v rámci interdisciplinární spolupráce se všemi pracovišti FNO.
 • Pečujeme o nemocné se širokým spektrem projevů poruch hemostázy a trombózy, tj. s trombotickými stavy, hemoragickými i trombohemoragickými projevy.
 • Centrum pro léčbu hemofilie (HTC) zajišťuje komplexní péči o pacienty s těžkými vrozenými krvácivými poruchami a je součástí projektu Národního hemofilického programu.
 • V laboratořích pro diagnostiku poruch hemostázy Oddělení klinické hematologie Ústavu laboratorní diagnostiky FNO je v těsné spolupráci s klinickými hematology našeho pracoviště prováděna podrobná laboratorní diagnostika.

 

  Rutinní neonkologická hematologie

 • V oblasti neonkologické hematologie pracoviště poskytuje diagnosticko-terapeutický servis pro ostatní nehematologická pracoviště FN Ostrava i pro spádovou oblast nemocnice.
 • Jde především o diagnostiku, léčbu a event. dispenzarizaci (sledování) pacientů s chudokrevností, s nejčastějšími poruchami hemostázy (srážení krve) event. se změnami počtu krevních destiček nebo bílých krvinek, diferenciální diagnostiku onemocnění lymfatických uzlin, zvětšené sleziny nebo jater apod.
 • Jde také o pružný konsiliární servis nabízející kooperujícím lékařům komplexní, a pokud to je možné, definitivní řešení hematologické symptomatologie u jejich pacientů, což přispěje ke zkvalitnění  péče, ke zkrácení hospitalizace a také ke snížení nákladů na péči.
 
×
PředchozíDalší
Načítání