Zvýšení kvality návazné péče-FN Ostrava A

 
projekt-irop
fno-logo

 

Projekt

„Zvýšení kvality návazné péče-FN Ostrava A“

 

Fakultní nemocnice Ostrava realizovala projekt, jehož náplní bylo pořízení a obnova přístrojového vybavení pro obory návazné péče, úzce navazující na vysoce specializovaná pracoviště nemocnice. Výstupem projektu je moderní vybavení oborů návazné péče (v souladu s Koncepcí návazné péče – s lékařskými obory / souvisejícími činnostmi a metodami uvedenými v Koncepci návazné péče).

 

Cílem projektu je zkracování délky pobytu pacientů v nemocnici, bezpečnost prováděných operačních zákroků, kvalitní a včasná diagnostika, zkvalitnění pooperační péče o pacienta, zkrácení rehabilitace, zavedení nových léčebných postupů snižujících riziko nesoběstačnosti pacienta a umožňujících léčbu nejzávažnějších postižení a zvýšení komfortu práce s nejmodernější technickou.

 

Financování projektu, jehož celkové náklady byly ve výši 98,99 mil. Kč, bylo zajištěno z 85 % z dotací EU a zbývajících 15 % ze státního rozpočtu. Ostatní náklady na přístroje v celkové výši 1,15 mil. Kč byly hrazeny z vlastních zdrojů.

 

Realizace projektu byla rozdělena do dvou etap. První etapa skončila 31. 8. 2018, druhá a současně závěrečná etapa skončila 30. 4. 2019.

 

Z projektu byly pořízeny například: anesteziologické přístroje, UZV přístroje, operační navigační systém, lithotryptor, systém pro nácvik chůze s roboticky vedeným pohybem dolních končetin – Lokomat a další.

V recepci Domova sester je v rámci povinné publicity projektu umístěna trvalá pamětní deska. 


×
PředchozíDalší
Načítání