Vyhlášení I. ročníku grantové soutěže START-UP

 

I. ročník grantové soutěže START-UP

Děkan Lékařské fakulty Ostravské univerzity (LF OU) a ředitel Fakultní nemocnice Ostrava (FN Ostrava) vyhlašují ke dni 1. 1. 2021 I. ročník grantové soutěže START-UP pro roky 2022-2024.

Soutěž o udělení Start-up grantu je vyhlašována v rámci následujících 6 vědních oblastí medicíny:

 1. Onkologie a hematoonkologie
 2. Neurovědy
 3. Informační technologie, robotizace, umělá inteligence a virtuální realita v medicíně
 4. Kardiovaskulární a cerebrovaskulární onemocnění
 5. Chirurgické obory s preferencí miniinvazivní chirurgie
 6. Epidemiologie

Doba řešení Start-up grantu je stanovena na období 12-36 měsíců se dnem zahájení řešení projektu 1. 1. 2022.

Start-up grant bude financován z prostředků LF OU a FN Ostrava do celkové výše 3.000.000 Kč.

 

Hlavní žadatel Start-up grantu musí splňovat následující požadavky:

 1. je akademickým nebo výzkumným pracovníkem,
 2. nedovršil věk 40 let v roce podání návrhu projektu,
 3. je nositelem titulu Ph.D. v době podání návrhu,
 4. ve svém oboru vykazuje excelentní výsledky a podílí se na mezinárodní spolupráci,
 5. v době podání návrhu projektu není zaměstnancem LF OU anebo FN Ostrava

 

Harmonogram soutěže:

Vyhlášení soutěže: 1. 1. 2021

Soutěžní lhůta: Přihlašování do soutěže je možné od 1. 2. 2021 do 15. 3. 2021 (24:00) a to prostřednictvím elektronického formuláře elektronicky na adresu soutěže start-up@osu.cz  nebo poštou na adresu: Oddělení pro vědecko-výzkumnou činnost, Lékařská fakulta, Ostravská univerzita, Syllabova 19, 703 00 Ostrava-Vítkovice

Hodnotící lhůta: 15. 3. 2021 – 1. 10. 2021

Vyhlášení výsledků: 1. 10. 2021

Zahájení řešení projektů: 1. 1. 2022


×
PředchozíDalší
Načítání