Přehled probíhajících projektů IOP

projekty-eu

Název projektu Zvýšení kvality a efektivnosti systému transportu vzorků a materiálu ve FN Ostrava
Registrační číslo projektu CZ.1.06/3.2.01/17.09316
Účel projektu Účelem je pořízení potrubní pošty (tím dojde ke zvýšení kvality a efektivnosti transportu vzorků a materiálu ve FNO) a dále modernizace a pořízení nových modulů informačních systémů - elektronické vedení ošetřovatelské dokumentace. Hlavními důvody realizace projektu je záměr zvýšení kvality poskytované péče prostřednictvím zavedení nových technologií a tím i optimalizace řízení a sledování kvality.
Stav řešení projektu Pořízení předmětného vybavení je řešeno formou veřejných zakázek na profilu zadavatele: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilFakultninemocniceOstrava
Název projektu Modernizace a obnova přístrojového vybavení Traumacentra FN Ostrava 2
Registrační číslo projektu CZ.1.06/3.2.01/18.09301
Účel projektu Účelem projektu je pořízení přístrojového vybavení vedoucí ke zkvalitnění poskytované péče u traumatologických pacientů ve FN Ostrava. Hlavním důvodem realizace projektu je potřeba modernizace a obnovy vybavení traumacentra (TC) FN Ostrava.
Stav řešení projektu Pořízení předmětného přístrojového vybavení je řešeno formou veřejných zakázek na profilu zadavatele: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilFakultninemocniceOstrava
Název projektu Modernizace a obnova přístrojového vybavení včetně technického zázemí KOC FN Ostrava
Registrační číslo projektu CZ.1.06/3.2.01/14.08951
Účel projektu Účelem projektu je zvýšení kvality poskytované péče v oblasti onkologických chorob v rámci FN Ostrava díky modernizaci a obnově přístrojového vybavení Komplexního onkologického centra. Realizace projektu přispěje k dosažení optimální vybavenosti a tím zlepšení podmínek pro zajišťování specializované péče o nemocné s onkologickým onemocněním. Aktuální informace o projektu, respektive o průběhu veřejných zakázek, jsou uvedeny na profilu zadavatele.
Stav řešení projektu Pořízení předmětného přístrojového vybavení je řešeno formou veřejné zakázky: Modernizace a obnova přístrojového vybavení včetně technického zázemí KOC FN Ostrava – DIGITÁLNÍ MAMOGRAF S PŘÍSLUŠENSTVÍM - přímý odkaz na zakázku: zde

Modernizace a obnova přístrojového vybavení včetně technického zázemí KOC FN Ostrava – BADATELSKÝ PLNĚ AUTOMATIZOVANÝ DIGITÁLNÍ MIKROSKOP S PŘÍSLUŠENSTVÍM" - přímý odkaz na zakázku: zde

Modernizace a obnova přístrojového vybavení včetně technického zázemí KOC FN Ostrava – MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM OPERAČNÍCH SÁLŮ PRO ENDOSKOPICKÉ OPEROVÁNÍ - přímý odkaz na zakázku: zde

Modernizace a obnova přístrojového vybavení včetně technického zázemí KOC FN Ostrava – Radioterapeutický ozařovací přístroj s příslušenstvím - přímý odkaz na zakázku: zde
Název projektu FN Ostrava – Modernizace a obnova v oblasti prevence nozokomiálních infekcí 3
Registrační číslo projektu CZ.1.06/3.2.01/10.08261
Účel projektu Účelem projektu je zajištění modernějšího, účinnějšího a především efektivnějšího provádění procesů dezinfekce a sterilizace prostřednictvím pořízeného přístrojového vybavení. Projekt rovněž umožní sledování a hodnocení výskytu nozokomiálních nákaz, jejich hodnocení a zavádění nápravných opatření. Aktuální informace o projektu, respektive o průběhu veřejných zakázek, jsou uvedeny na profilu zadavatele.
Stav řešení projektu Pořízení předmětného přístrojového vybavení je řešeno formou dvou veřejných zakázek:
„FN Ostrava – Modernizace v oblasti prevence nozokomiálních infekcí 3 - Prokládací velkokapacitní mycí a desinfekční automaty" – přímý odkaz na zakázku: zde
„FN Ostrava - Modernizace v oblasti prevence nozokomiálních infekcí 3 – Ostatní přístrojové vybavení" – přímý odkaz na zakázku: zde
Název projektu FN Ostrava – Modernizace a obnova v oblasti prevence nozokomiálních infekcí 2
Registrační číslo projektu  CZ.1.06/3.2.01/07.06892
Účel projektu Účelem projektu je zajištění modernějšího, účinnějšího a především efektivnějšího provádění procesů dezinfekce a sterilizace prostřednictvím pořízeného přístrojového vybavení. Projekt rovněž umožní sledování a hodnocení výskytu nozokomiálních nákaz, jejich hodnocení a zavádění nápravných opatření.
Stav řešení projektu aktuální informace o projektu pro 2-4. část jsou uvedeny zde:
aktuální informace o projektu pro 1. část „Specializovaný SW“ jsou uvedeny zde a zde
aktuální informace o projektu respektive o průběhu veřejné zakázky „HW pro bezproblémovou instalaci, zprovoznění a provoz specializovaného SW MEDIX, včetně vybavení (HW a SW) pro databázový server„ jsou uvedeny na profilu zadavatele:https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/zakazka.seam?idZak=MTk0NCZGTk9zdHJhdmE
Název projektu Modernizace a obnova přístrojového vybavení Komplexního cerebrovaskulárního centra
Registrační číslo projektu CZ.1.06/3.2.01/08.07639
Účel projektu FN Ostrava zajišťuje nepřetržitou specializovanou komplexní péči ve všech oborech a rovněž zajišťuje činnost Komplexního cerebrovaskulárního centra (KCC). V rámci KCC jsou prováděny všechny výkony požadované pro akreditaci tohoto centra. Účelem projektu je zvýšení kvality poskytované péče v oblasti cerebrovaskulárních chorob a výkonů požadovaných pro akreditaci a činnost KCC, a to prostřednictvím modernizace a obnovy přístrojového vybavení. Realizace projektu přispěje k dosažení optimalizace podmínek a specializované péče o nemocné s cerebrovaskulárními onemocněními, generující přínosy ve všech fázích zdravotní péče od diagnostiky, přes operace až po pooperační péči.
Stav řešení projektu Aktuální informace o projektu, respektive o průběhu veřejné zakázky, jsou uvedeny na profilu zadavatele: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/zakazka.seam?idZak=NDM3JkZOT3N0cmF2YQ==
Název projektu Modernizace a obnova přístrojového vybavení KOC FN Ostrava 2
Registrační číslo projektu CZ.1.06/3.2.01/19.09746
Účel projektu Účelem je pořízení přístrojového vybavení vedoucí ke zkvalitnění poskytované péče u pacientů s onkologickým onemocněním ve FN Ostrava. Hlavním důvodem realizace projektu je potřeba modernizace a obnovy vybavení Komplexního onkologického centra (KOC) FN Ostrava.
Řešení projektu Pořízení předmětného přístrojového vybavení je řešeno formou veřejných zakázek na profilu zadavatele:

https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilFakultninemocniceOstrava


Šance pro Váš rozvoj.
Projekty jsou spolufinancovány Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.


×
PředchozíDalší
Načítání