Life Environment Research Center Ostrava

LERCO

 

Operační program Spravedlivá transformace

Registrační číslo: CZ.10.03.01/00/22_003/0000003

Řešitel: Ostravská univerzita

Partneři:

Fakultní nemocnice Ostrava (finanční partner)

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (finanční partner)

Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s. (nefinanční partner)

 

Finanční dotace:

Celková výše dotace: 1 847 321 924,68 Kč

Z toho

Dotace poskytnutá EU: 1 291 095 618,88 Kč

Dotace ze státního rozpočtu ČR: 151 893 602,22 Kč

Vlastní zdroje příjemců: 75 946 801,11 Kč

 

Poskytovatel:

Státní fond životního prostředí ČR

 

Realizace:

1.1.2021 – 31.12.2027

 

Kontakty:

Řešitel projektu: prof. MUDr. Roman Hájek, CSc.

Projektový manažer: Mgr. Helena Repaňová, Ing. Petr Svoboda, MBA

Finanční manažer: Mgr. Michal Martinásek

Administrativa: Anna Frydrychová

Email projektu: lerco@osu.cz

Web projektu: lerco.cz

O projektu LERCO (osu.cz)


Popis projektu:

Life Environment Research Center Ostrava je nově budovaný vědecko-výzkumný hub, který jako jeden z nástrojů umožňuje transformaci Moravskoslezského kraje (dále MSK) z „uhelného” na „zdravější a chytřejší” region. Špičkově vybavené zázemí a 9 excelentních výzkumných týmů projektu umožní realizaci aktivit v širokém a unikátním mezioborovém zaměření v biomedicínských, přírodovědných a behaviorálních oborech, od základního výzkumu přes experimentální vývoj po aplikovaný výzkum, napříč VaV institucemi (OU, FNO, VŠB-TUO) a dalšími spolupracujícími VaV i komerčními subjekty z praxe v ČR/zahraničí.

Cílem projektu je komplexní podpora rozvoje inovačního VaV potenciálu MSK kraje v netechnických oborech s dopadem na: zdraví obyvatelstva, rozvoj spolupráce VaV s komerční sférou (podpora vzniku spin-off firem), podporu zaměstnanosti v kraji, zvýšení atraktivnosti regionu ve VaV, vzdělávání a municipality poskytnutím inovačních nástrojů.

Projekt není postaven na komerčních aktivitách nebo jejich podpoře, pouze z dlouhodobého horizontu připravuje vhodné zázemí pro další možnou (a žádoucí) spolupráci VaV sféry s aplikační sférou v MSK, která tu regionálně dosud nebyla dostatečná.

Ostravská univerzita a její partneři mají vysoký odborný potenciál s ambicí stát se excelentním pracovištěm ve vybraných medicínských, přírodovědných, biomedicínských a behaviorálních oborech jako jeden ze základů vědecko-výzkumného pilíře podporujícího transformaci kraje. Další rozvoj však již naráží na limity spojené s nedostatečným infrastrukturním zázemím, rozšířením týmu o excelentní pracovníky národní i zahraniční, kteří budou hrát klíčovou roli ve výchově vlastních budoucích vědců pokračujících ve VaV aktivitách na OU a v regionu. Jedinou možností je specifický dotační program, který finančně zastřeší komplexnost a propojenost problematiky rozvoje VaVaI ve vazbě na potřeby kraje.

 

Aktivity projektu:

Výstavba nového infrastrukturního zázemí

Vědeckovýzkumné aktivity 9 programů

VP1 Molekulární biologie a genomika

VP 2 Biochemické a biofyzikální metody analýzy biologických systémů

VP 3 Modelování a simulace

VP 4 4HAIE – PA and Health

VP 5 Neurorehabilitace s využitím umělé inteligence

VP 6 Výzkum a vývoj nových terapeutických metod u krevních nádorů

VP 7 Aplikovaný výzkum v onkologii

VP 8 Environmentální epidemiologie jako nástroj pro zlepšení kvality života v průmyslovém prostředí

VP 9 Biomedicínské inženýrství

 


×
PředchozíDalší
Načítání