Energetické úspory objektu spojovacích mostů v areálu FN Ostrava

 

mosty

Fakultní nemocnice Ostrava realizuje projekt, spolufinancovaný z Operačního programu Životní prostředí v rámci výzvy č. 19, s názvem „Energetické úspory objektu spojovacích mostů v areálu FN Ostrava“. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.“

Realizací projektu bude provedeno významné zlepšení tepelně technických vlastností všech čtyř spojovacích mostů, spojujících Diagnostický komplement s poliklinikou a jídelnou. Provedením několika typů opatření pro zlepšení stávajícího tepelně - technického stavu objektu bude provedeno zateplení obvodových stěn, instalace nových plastových oken s izolačním dvojsklem, náhrada energeticky nevyhovujících dveří za nové a zateplení střech EPS a následným položením hydroizolace.

Cílem projektu je významná úspora energií a vypouštěných znečišťujících látek zlepšením tepelně - technických vlastností dotčeného objektu efektivními opatřeními navrženými energetickým auditem. Díky úspoře energií dojde samozřejmě i k významnému snížení nákladů na vytápění dotčeného objektu během topné sezóny. Z hlediska úspory energií po realizaci projektu je vypočtena úspora ve výši 398,7 GJ za rok. Environmentálním přínosem projektu je snížení vypouštěných emisí znečišťujích látek jako jsou emise tuhých látek, SO2, NOx, CO a CO2. Například u emisí oxidu uhličitého CO2 je odhadované snížení této znečišťující látky po realizaci projektu ve výši 42 Tun ekvivalentu CO2/rok.

Celkové náklady na akci činí 8 634 741 Kč, uznatelné náklady činí 6 922 264 Kč, což byl také příspěvek z fondu Evropské unie, státu a programu Nová zelená úsporám (40% + 45% + 15% uznatelných nákladů) a zbytek 1 712 477 Kč tvoří vlastní zdroje nemocnice.

Na základě výběrového řízení byla, jako zhotovitel stavby, vybrána firma OMLUX spol. s r.o., která převzala staveniště 19. 1. 2018 a bezprostředně zahájila práce, které spočívaly ve výměně oken u spojovacího mostu č. 2, 3, 4. Jakmile došlo ke zlepšení klimatických podmínek, práce neprodleně pokračovaly v zateplování střešní konstrukce a obvodových stěn. Součástí díla je i rekonstrukce terasy u spojovacího mostu č. 4 (spojuje Diagnostický komplement s jídelnou), která mimo jiné slouží pro pacienty Kliniky léčebné rehabilitace. Termín ukončení díla je 31. 10. 2018.


×
PředchozíDalší
Načítání