Centrum pro operace infekčních pacientů a septickou medicínu

FN Ostrava realizuje projekt s názvem „Centrum pro operace infekčních pacientů a septickou medicínu“, v rámci 3. výzvy Finančních mechanismů Evropského hospodářského prostoru a Norska.

Vybudování infekčních operačních sálů navazuje na rozsáhlou rekonstrukci části nemocnice – traumatologického centra a urgentního příjmu, která začala uvolňováním a přípravou jednotlivých prostor pro rekonstrukci. Nejprve proběhla přestavba a reorganizace skladu MTZ, do kterého se přestěhoval i sklad zdravotnického materiálu. V uvolněných prostorách skladu zdravotnického materiálu začala rekonstrukce prostor pro novou centrální sterilizaci. Po přestěhování centrální sterilizace bez přerušení provozu, byla v uvolněných prostorách po současné centrální sterilizaci zahájena rekonstrukce prostor pro Infekční operační sály. Po úspěšně realizované veřejné zakázce na výběr dodavatele, jejímž vítězem se stalo sdružení „AKC – Morys“, byla od 1.11.2010 zahájena realizace stavebních prací tohoto projektu.

Součástí rekonstrukce komplexního traumatologického centra je i náš projekt. Na vybudování dvou nových infekčních operačních sálů bude dále navazovat i vybudování 6. nových lůžek JIP a 6. nových lůžek ARO.

Předpokládaný termín ukončení realizace celého projektu je 31.3.2011.


×
PředchozíDalší
Načítání