CENTRUM KLINICKÝCH STUDIÍ

 

Centrum Klinických Studií FNO je prvním článkem a vstupní branou pro úspěšné zadávání klinických hodnocení našim investigátorům. CKS ve Fakultní nemocnici v Ostravě zabezpečuje plynulou komunikaci se zadavateli klinických studií na straně jedné a investigátory na straně druhé. Vznik CKS již nyní významně přispívá k efektivnější a rychlejší komunikaci.

Bez souhlasného stanoviska Centra klinických studií nelze klinické hodnocení zadat.

Vedoucímu CKS je nutné zaslat vyplněnou Žádost o schválení návrhu klinické studie, projednat s nim design studie a osobu investigátora. Následně je osloven potencionální investigátor, je provedena ekonomická analýza studie a po konzultaci s řešitelem je komisionálně rozhodnuto, zda daná studie bude ve Fakultní nemocnici probíhat. Teprve poté je možné zaslat žádost o schválení klinického hodnocení  Etické komisi FNO se všemi potřebnými náležitostmi a začít vyjednávat smlouvu ke klinickému hodnocení včetně budgetu.

Primárním cílem CKS je zrychlení a zefektivnění procesů vázaných na provádění klinických hodnocení.

 

Žádost o schválení návrhu klinické studie (PDF | DOC)

×
PředchozíDalší
Načítání