MUDr. Eva Šilhánová

Vzdělání

 • 1995- dosud Ve funkci primářky odd.lékařské genetiky FN Ostrava
 • 1990 – Atestace v oboru lékařská genetika
 • 1982- 1995 Ambulantní lékař na odd.lék.genetiky FNsP Ostrava
 • 1981 – Atestace z oboru pediatrie
 • 1978-1982 Lékařka na dětském odd. Městské nemocnice Ostrava- Fifejdy
 • 1974-1978 Fakulta dětského lékařství Univerzity Karlovy Praha
 • 1972-1974 LF UPJŠ Košice

 

Pedagogická činnost

 • 2008 – dosud Filozofická fakulta Slezské Univerzity v Opavě – externí vyučující
 • 2006 - dosud Přírodovědecká fakulta Ostravské Univerzity – externí vyučující
 • 2003 – dosud odborný asistent - Zdravotně sociální fakulta Ostravské Univerzity, nyní LF
 • Ostravské Univerzity
 • 1998 – 2003 Zdravotně sociální fakulta Ostravské Univerzity - externí vyučující

 

Přednášková činnost

 • Od roku 1999 přednášky na seminářích regionálních, tuzemských a zahraničních v oboru genetika.
 • Dále postgraduální přednášková činnost pro lékaře všech odborností před 1. a 2.atestací a externě předatestační školení pro pediatry v rámci IPVZ.
 • Přednášková činnost pro studenty gymnázií a středních odborných škol v oboru genetika.

 

Členství v lékařských společnostech

Česká lékařská společnost – sekce Lékařská genetika

 

Granty

 • IGA MZ, ČR, registrační číslo NR/9092-3, řešení 2006-2008, název projektu – Zárodečné mutace genu PML u pacientů s nádorovým onemocněním, spoluřešitel MUDr. Pavlína Plevová, Ph.D.
 • IGA MZ, ČR, registrační číslo NT12246-5 /2011, řešení 2011- 2015, název projektu – Epidemiologická a genetická studie frekvence sluchových vad, hlavní řešitel MUDr. E.Mrázková
 
×
PředchozíDalší
Načítání