Lůžkové oddělení
 • Klinika onkologická

  Nabízíme světovou medicínu v moravsko-slezském pomezí.

  Klinika onkologická patří do sítě třinácti specializovaných onkologických center v České republice.

  • Jsme největším onkologickým pracovištěm na severní Moravě.
  • Zabezpečujeme veškerou léčbu dospělých pacientů se zhoubnými nádory.
  • Disponujeme nejmodernější technikou a týmy odborníků zaměřenými na jednotlivé diagnózy.
  • Nepřetržitě sledujeme a pravidelně vyhodnocujeme kvalitu naší práce a spokojenost klientů.
  • Klinika se podílí na pregraduálním vzdělávání lékařského i nelékařských studijních programů, samozřejmostí je nabídka odborných stáží, zejm. v předatestační přípravě.
  • Vědecko výzkumná činnost je podpořena několika postgraduálními studijními programy a institucionálními, národními i mezinárodními projekty.

   

  Osobní přístup, špičkové technologie a vzájemná podpora našeho týmu zajišťuje vysokou kvalitu péče, účast na vzdělávání přináší stabilitu a výzkum přispívá k rozvoji.

   

  Základní odborné zaměření služeb:

  • Radioterapie – externí, brachyterapie, stereotaktická radioterapie a radiochirurgie, nenádorová radioterapie
  • Klinická onkologie – systémová chemoterapie, cílená terapie a imunoterapie
  • Invazivní žilní vstupy
 • Co léčíme a jak?

  • všechny zhoubné nádory dospělého věku
  • používáme všechny neoperační léčebné metody, tj. radioterapii, chemoterapii, biologickou léčbu, hormonální léčbu, imunoterapii, paliativní a podpůrnou léčbu
  • provádíme stereotaktickou radiochirurgii nezhoubných nádorů
  • účastníme se mezioborových týmů v nemocnici a zajišťujeme konzilia pro regionální i nadregionální pracoviště
 • Paliativní a hospicová péče

   
  onkologie

   

  Služby v oblasti paliativní péče na naší klinice:

  • tým kvalifikovaných lékařů a sester s atestací a dalším vzděláním v paliativní medicíně, resp. paliativní ošetřovatelské péči
  • konzultace ohledně následné péče, široké možnosti volby (léčebny dlouhodobě nemocných, hospic, domácí hospicová péče)
  • kontinuitu paliativní péče, naši lékaři pracují pro domácí hospicové agentury, o pacienty se tak staráme i v jejich domácím prostředí
  • konzultace v oblasti výživy, léčby bolesti, péče o kůži a sliznice
  • služby sociální pracovnice
  • pravidelná duchovní služba, možnost hovoru s knězem, i pro pacienty bez vyznání (odkaz na https://www.fno.cz/informace-o-nemocnici/duchovni-pece)
  • dobrovolnická činnost (odkaz na https://www.fno.cz/organizacni-struktura/dobrovolnicka-cinnost)
  • spolupracujeme s paliativním a podpůrným týmem FN Ostrava
  • spolupracujeme s Ambulancí paliativní a podpůrné péče FN Ostrava

   

  Odkazy na spolupracující instituce:

  LDN Klokočov (https://www.fno.cz/lecebna-pro-dlouhodobe-nemocne-klokocov)
  Oddělení následné péče Nemocnice Bílovec (https://cms.nvb.cz/www/cl-830/44-oddeleni-nasledne-pece)

   

  Hospic

  Hospic Svatého Lukáše Ostrava (https://www.ostrava.caritas.cz/)
  Hospic Frýdek-Místek (https://www.hospicfm.cz)

   

  Mobilní hospic

  Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s. (https://www.mhondrasek.cz)
  Charitní středisko Svatého Kryštofa (https://www.ostrava.caritas.cz)
  Charitní hospicová péče Pokojný přístav (https://www.charitaopava.cz/)
  Mobilní hospic Strom života (https://zivotastrom.cz/)

 • Péče o ozařovanou kůži

 • Lůžková část kliniky Onkologické

   

  K hospitalizaci přijímáme pacienty, jejichž stav neumožňuje ambulantní léčbu nebo pacienty, kteří z různých důvodů (vzhledem k místu bydliště apod.) preferují hospitalizaci. Klinika disponuje celkem 54 lůžky.

×
PředchozíDalší
Načítání