Návštěvy hospitalizovaných pacientů jsou plošně povoleny. Návštěvní doba v areálu FN Ostrava v Ostravě - Porubě i v Léčebně pro dlouhodobě nemocné v Klokočově je denně od 15:00 do 18:00 hodin.

Na Klinice hematoonkologie a Oddělení plicních nemocí a tuberkulózy je nutné použití respirátoru FFP2.


Odběrová místa COVID - Registrace
Očkovací centrum COVID
Vaccination for self-payers
Informace
x
Důležité informace FNO

Lůžkové oddělení •  

  poskytuje péči o akutní nebo kriticky nemocné pacienty s dominantním poškozením funkce ledvin. Současně poskytuje péči v oblasti transplantační medicíny.

  V rámci transplantačního programu se personál podílí na přípravě pacientů k výkonu, pooperační péči a léčbě časných i pozdních komplikací v úzké návaznosti na nefrologickou transplantační ambulanci.

  V rámci transplantačního programu se personál podílí na přípravě pacientů k výkonu, pooperační péči a léčbě časných i pozdních komplikací v úzké návaznosti na nefrologickou transplantační ambulanci.

 •  

  Pracoviště intenzivní medicíny, poskytující péči pacientům s život ohrožujícími komplikacemi interních chorob (cukrovka, krvácení do zažívacího traktu, intoxikace, choroby jater a ledvin, sepse… apod). Poskytujeme komplexní péči, včetně podpory a náhrady funkce selhávajících orgánů. Pracoviště je úzce spjato s Nutriční ambulancí a poskytuje rovněž péči pacientům se závažnými poruchami příjmu nebo zpracování potravy, kdy je vyžadována dlouhodobá nutriční péče v domácích podmínkách.

 • Návštěvní doba:
  15.00 -18.00 hod.

   

  Staniční lékař:

  MUDr. Lucia Staníková
  597 375 812

   

  Lůžkové oddělení Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku se nachází v 8. patře budovy monobloku. V této části kliniky, s 30 lůžky, zákrokovým sálem a vyšetřovnami, pracuje 7 lékařů, 10 zdravotních sester a 3 ošetřovatelky. Na lůžkové části kliniky probíhá vyšetřování a léčba pacientů s nemocemi v oblasti hlavy a krku, které nelze zvládnout ambulantním ošetřováním. Jedná se o pacienty přicházející k plánovaným operacím, dále pak o pacienty s akutními komplikovanými stavy, které vyžadují intenzivní péči. Hospitalizování jsou i pacienti, kteří vyžadují ke stanovení příčiny onemocnění podrobnější vyšetření.

  Hospitalizováni jsou tak pacienti s nemocemi ucha (vyšetřování závratí, nedoslýchavosti, operace chronického zánětu středního ucha, zvukovodu otosklerozy), s akutními komplikacemi zánětů hltanu a spodiny ústní (peritonzilární absces, hluboké záněty krční), pacienti s nemocemi nosu a vedlejších nosních dutin (chronické záněty nosu a dutin, vybočení nosní přepážky apod.), či nemocní s nemocemi slinných žláz a nemocemi štítné žlázy. Dále jsou vyšetřováni pacienti s nádory hltanu, hrtanu, krční a ušní oblasti, přičemž správný následující terapeutický postup je stanoven po konzultaci s onkologem. Klinika tak poskytuje kompletní možnosti onkologické operační léčby. V případě nutnosti intenzivní péče o pacienta s monitoringem vitálních funkcí klinika spolupracuje s Klinikou anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny a jejich mezioborovou jednotkou intenzivní péče. U dětských pacientů spolupracujeme s pediatrickou klinikou, kde jsou dětští pacienti hospitalizováni, u závažných stavů na dětské jednotce intenzivní péče.

  Na lůžkové části funguje, v rámci léčby chrápání a syndromu spánkové apnoe, spánková laboratoř k diagnostice poruch spánku a v návaznosti poté jsou prováděny i operace chrápání a syndromu spánkové apnoe.

  V případě dětských pacientů je možná hospitalizace rodiče dítěte, dle ceníku placených služeb. U dětí do 6 let věku má průvodce dítěte nárok na denní stravní jednotku.

 • Stanice novorozenecká

  Návštěvní doba: Denně 15,00-18,00
  (Totožná s návštěvními hodinami oddělení šestinedělí) Maximálně 2 osoby k dítěti

   

  Na Stanici novorozeneckou jsou přijímány děti, které jsou donošené nebo jen lehce nedonošené, dobře se po porodu adaptují na mimoděložní prostředí a mohou být ošetřovány spolu s maminkou systémem rooming-in (volně přeloženo = stále spolu v místnosti). Stanice disponuje observačním boxem, který je určen ke krátkodobému umístění novorozenců, jejichž matka je po císařském řezu hospitalizována na JIP Porodnicko-gynekologické kliniky a pro novorozence s lehčími poruchami poporodní adaptace.

   

  Výhody pobytu miminka na Stanici novorozenecké FN Ostrava:

  1. Respektujeme právo na intimní prostředí v době porodu, minimalizujeme proto počet osob přítomných u porodu. Fyziologicky probíhající porod vede porodní asistentka, dítě ošetřuje novorozenecká sestra. V případě jakékoliv komplikace tým přivolá specializovaného dětského lékaře – neonatologa. Na Vaše přání může být neonatolog přítomen u porodu vždy, bez ohledu na jeho průběh.
  2. Po porodu preferujeme u novorozence pozdní podvaz pupečníku (po jeho dotepání), a to i v případě, že se jedná o porod císařským řezem. Tím zajistíme přesun krve směrem k dítěti i po porodu, což snižuje riziko chudokrevnosti z důvodu nedostatku železa.
  3. Podporujeme časný kontakt matky s dítětem skin to skin (tedy kůže na kůži) – bonding. Umožňuje-li to zdravotní stav dítěte a matky, je tento kontakt možný po celou dobu pobytu na porodním sále. Po domluvě může maminku v kontaktu skin to skin zastoupit tatínek, popřípadě jiný doprovod. Kontaktem skin to skin se podpoří budování vztahu mezi matkou a dítětem, u maminky se podpoří tvorba mléka, dítěti je zajištěna vhodná tělesná teplota.
  4. Novorozence po porodu nestresujeme zbytečnými činnostmi. Měření tělesné délky, obvodu hlavy či koupání novorozence je odloženo na další dny života. Vážení dítěte je realizováno přímo na matraci vyhřívaného lůžka, kde se provádí první kontrola zdravotního stavu miminka po ukončení kontaktu skin to skin. Dítě tedy nemusíme přenášet na váhu
  5. Důraz klademe na bezpečnost děťátka. Během pobytu na porodním sále je zajištěno sledování zdravotního stavu dítěte pomocí pulsního oxymetru. Výhodou je možnost monitorování děťátka také během kontaktu skin to skin. Během dalšího pobytu na našem oddělení je dítě sledováno pomocí monitoru dechu. Všechna opatření jsou volena s ohledem na možnost okamžitého zásahu, jestliže se u děťátka vyskytne problém s dýcháním.
  6. Z důvodu zachování ochranného účinku mázku na těle novorozence se snažíme v prvních 24 hodinách dítě nekoupat. V koupání jsou maminky zacvičeny dle své volby v následujících dnech anebo jim může být koupání předvedeno na modelu novorozence.
  7. V běžné péči o miminko je maminka zacvičena ošetřujícím personálem. Důraz klademe na laktační poradenství, tedy na podporu plného kojení. Laktační poradkyně našeho oddělení pomohou zvládnout problémy, které se mohou při kojení objevit.  Laktační poradenství mohou využít bezplatně i propuštěné maminky. Telefonicky se mohou poradit při problémech s kojením nebo si domluvit osobní schůzku v edukační místnosti Oddělení neonatologie s laktační poradkyní. Oddělení získalo v roce 2005 titul Baby Friendly Hospital (tedy nemocnice přátelská k dětem).
  8. Snažíme se o maximální přizpůsobení poporodní péče o miminko přáním maminky. Maminky mohou tato přání vyjádřit formou porodního plánu, porodního přání nebo je vyzveme, aby se samy podílely na rozhodnutích, týkajících se poskytované ošetřovatelské péče o dítě. Rozhodování jim usnadní informace, poskytnuté personálem. Maminky se mohou například rozhodnout, jakou formou bude dítěti aplikován vitaminu K k prevenci krvácivé nemoci (podání ústy nebo aplikace do svalu).
  9. Všechna vyšetření a ošetření dítěte jsou prováděna v přítomnosti matky.
  10. Nabízíme vysoce odborný a lidský přístup erudovaného týmu dětských lékařů a sester.
  11. Upřednostňujeme neinvazivní sledování novorozenecké žloutenky (tj. sledování hladiny bilirubinu bez nutnosti krevního odběru). Odběr krve provádíme pouze v případě, kdy potřeba léčby modrým světlem (fototerapie) je již vysoce pravděpodobná.
  12. V průběhu hospitalizace nabízíme veškerá dostupná screeningová vyšetření „pod jednou střechou“ (záchyt metabolických vad, screening sluchu, screening vrozeného zákalu oční čočky, ortopedické vyšetření včetně ultrazvuku kyčlí, ultrazvuk ledvin, screening kritických srdečních vad aj.).
  13. V případě ztížené poporodní adaptace nebo závažné změny zdravotního stavu novorozence je možno okamžitě poskytnout vyšší stupeň poskytované péče (JIP).
  14. Respektujeme přání propuštění dítěte před dosažením 72 hodin věku dítěte, jestliže to jeho zdravotní stav umožní.

   

  Kontakt laktační poradenství:
  739 249 800 (nonstop) 

 • Echokardiografické pracoviště - lůžkové oddělení

   

  Personální obsazení:
  MUDr. Beata Bortlíčková
  MUDr. Iva Procházková
  MUDr. Martin Kolek, Ph.D.


  Sestra:
  Helena Mokryšová

  Echokardiografické pracoviště na lůžkovém oddělení Kardiochirurgického centra provádí vyšetření především u hospitalizovaných nemocných - jednak před kardiochirurgickou operací k event. upřesnění nálezu, jednak po operaci za účelem ověření jejího efektu a k odhalení případných komplikací. Je poskytováno stejné spektrum vyšetřovacích metod, jako je uvedeno u ambulantní části pracoviště.

 • Lůžková část Centra plastické chirurgie a chirurgie

   

  Lůžkovou část tvoří 28 lůžek rozdělených na 8 třílůžkových, 1 dvojlůžkový pokoj a 2 nadstandardní pokoje. Všechna lůžka jsou plně vybavena pro zajištění pooperační péče. Zajišťuje péči pro pacienty indikované k operační léčbě, plánované i akutní, a to i v pooperačním období.

  Nadstandardní pokoj, který je vhodný předem si rezervovat na tel. čísle 597 375 557, je placenou nezdravotnickou službou, která spočívá v užívání samostatného nemocničního pokoje s vlastním sociálním zařízením a nadstandardním vybavením.
  Cena za pobyt je Kč 750,- / noc. Platba je vyúčtována v hotovosti v den propuštění z hospitalizace.

  Centrum plastické chirurgie a chirurgie ruky disponuje jedním klimatizovaným a moderně vybaveným operačním sálem. K dispozici je operatérům mikroskop pro mikrochirurgické výkony při replantacích prstů a končetin.

 • O Oddělení centrálního příjmu

  Úsek administrativního příjmu zabezpečuje úkoly související s administrativním příjmem pacientů. Administrativní příjem pacientů zajišťují THP zaměstnanci úseku v souladu s určenými postupy prostřednictvím nemocničního informačního systému s využitím programu CLINICOM (tj. vypsání chorobopisu s osobními údaji, zadání kmenových dat pacienta, tisk stanovené dokumentace, poučení o cenných věcech a svršcích a jejich úschově, vypisování, evidence a rozesílání vystavených pracovních neschopností).

  Administrativní příjem pacienta probíhá ve třech oddělených boxech, které jsou umístěny u hlavního vstupu do nemocnice. Provoz je zajištěn, nepřetržitě, 24 hodin denně. Ve všední dny od 6.00 hodin do 15.30 hod. Mimo tuto dobu zajišťuje službu podle měsíčního rozpisu vždy jeden pracovník z kmenových zaměstnanců Centrálního příjmu.

  Po založení kmenových dat do NIS, poučení pacienta o úschově cenných věcí, souhlasu pacienta a stvrzení těchto sdělení podpisem je pacient odveden do kabiny centrální šatny.

×
PředchozíDalší
Načítání