Lůžkové oddělení
 •  

  poskytuje péči o akutní nebo kriticky nemocné pacienty s dominantním poškozením funkce ledvin. Současně poskytuje péči v oblasti transplantační medicíny.

  V rámci transplantačního programu se personál podílí na přípravě pacientů k výkonu, pooperační péči a léčbě časných i pozdních komplikací v úzké návaznosti na nefrologickou transplantační ambulanci.

  V rámci transplantačního programu se personál podílí na přípravě pacientů k výkonu, pooperační péči a léčbě časných i pozdních komplikací v úzké návaznosti na nefrologickou transplantační ambulanci.

 •  

  Pracoviště intenzivní medicíny, poskytující péči pacientům s život ohrožujícími komplikacemi interních chorob (cukrovka, krvácení do zažívacího traktu, intoxikace, choroby jater a ledvin, sepse… apod). Poskytujeme komplexní péči, včetně podpory a náhrady funkce selhávajících orgánů. Pracoviště je úzce spjato s Nutriční ambulancí a poskytuje rovněž péči pacientům se závažnými poruchami příjmu nebo zpracování potravy, kdy je vyžadována dlouhodobá nutriční péče v domácích podmínkách.

 • 15,00 - 17,00
  (nebo po dohodě s lékařem)

  Iktová jednotka disponuje 7 lůžky určenými pro pacienty s akutní cévní mozkovou příhodou (CMP) a poskytuje nezbytnou intenzivní péči v její akutní fázi, a dále pro pacienty po diagnostických a terapeutických výkonech na krčních a mozkových tepnách (angiografie, zavedení stentu).


  Na iktovou JIP jsou přijímáni všichni akutní pacienti s akutní CMP, a to jak mozkovým infarktem, tak mozkovým krvácením, pokud příznaky netrvají déle než 24 hodin. Pacientům s ischemickou cévní mozkovou příhodou, kteří splní kritéria, je podána systémová trombolýza, u vybraných pacientů s uzávěrem velké krční nebo mozkové tepny je dále prováděna mechanická rekanalizace ve spolupráci s pracovištěm intervenční neuroradiologie. Obě metody jsou v současnosti standardní léčbou mozkového infarktu po splnění vstupních kritérií.


  Iktová JIP dále úzce spolupracuje s Neurochirurgickou klinikou, a to jak u akutních CMP (akutní desobliterace karotické tepny, dekompresní kraniektomie, evakuace hematomu, klipsace aneuryzmatu u pacientů se subarachnoidálním krvácením), tak u plánovaných preventivních výkonů (karotické endarterektomie, EC/IC bypass). Na iktové JIP jsou hospitalizováni také pacienti po PTA a stentu karotické, vertebrální či mozkové tepny. Hospitalizace při těchto plánovaných intervenčních výkonech trvá jen 2-3 dny.

 •  

  Od 14. 2. 2023 do doby dokončení rekonstrukce lůžkového bloku je Lůžková stanice A přemístěna na 2. poschodí Pavilonu T.

  Lužková stanice A disponuje 24 lůžky.

 • Návštěvy:15:00 -18:00

   

  Lůžková stanice B disponuje 30 lůžky. Stanice je vybavena telemetrickým sledováním EKG pro 16 pacientů. 

×
PředchozíDalší
Načítání