Lůžkové oddělení
 • (Koronární JIP)

  Koronární jednotka - JIP

   

  Návštěvní doba:
  Návštěvy jsou povoleny po konzultaci s ošetřujícím lékařem.Informace o zdravotním stavu našich pacientů Vám budou poskytnuty v odpoledních hodinách lékařem, výjimečně telefonicky, vždy se souhlasem pacienta.

  Tato vysoce specializované jednotka intenzivní péče poskytuje komplexní péči o kardiologicky nemocné v ohrožení života. Jsou určeny k monitorování základních životních funkcí a intenzivní léčbě kardiologicky nemocných.
  Na koronárních jednotkách jsou hospitalizováni pacienti s akutními koronárními syndromy, pacienti v kardiogenním šoku, se selháním plic i ledvin, nemocní po kardiopulmocerebrální resuscitaci s maligními arytmiemi, pacienti se srdečním selháním, dále pacienti s nově implantovaným kardioverterem, akutními formami zánětu srdečního svalu, plícními emboliemi atd.
  Koronární jednotky jsou vybaveny moderním monitorovacím systém, přístroji pro umělou plícní ventilaci, defibrilátory (přístroje sloužící k úpravě závažných poruch srdečního rytmu), kontrapulzaci (přístroj pro oběhovou podporu pacienta při akutním srdečním infarktu), transportními monitory.

 • Invazivní kardiologie

  po - pá:7,00 - 15,00
  so - ne:koronární jednotka

  Konzultace, objednání vyšetření + akutní vyšetření, direkt PCI: 597 372 653

   

  Vyšetření srdečních tepen provádíme na katetrizačním sále s odborným týmem lékařů a sester. Naše pracoviště provádí kompletní spektrum výkonů intervenční kardiologie. Patří sem diagnostické koronarografie, koronární angioplastiky, implantace aortální chlopně, zákroky na tepnách dolních končetin a renálních tepnách.

  Invazivní kardiologie se vyznačuje:

  • vysokou specializací lékařů a SZP, kontinuální edukací personálu
  • novými diagnostickými a léčebné postupy
  • technickou dokonalostí a vyspělostí přístrojového vybavení
  • na tomto pracovišti probíhá odborná výuka studentů Lékařské fakulty Ostravské univerzity - sestrami mentorkami a studentů lékařské fakulty Olomouc
 • (Echokardiografie - Kardiovaskulární oddělení)

  Echokardiografické pracoviště - lůžkové oddělení

  Echokardiografické vyšetření

  Echokardiografické vyšetření srdce neboli ultrazvukové vyšetření srdce slouží k zobrazení srdečních stěn a chlopní a k posouzení jejich funkce. Echokardiografická laboratoř disponuje ultrazvukovými přístroji s možností zobrazení 3D, 4D.

  Jícnové echokardiografické vyšetření

  Pro dokonalé zobrazení srdečních struktur, zejména chlopní, je možno provádět echo vyšetření jícnovou echo sondou.

  Polohový test – HUT (Head-Up Tilt)

  Provedení testu na nakloněné rovině lékař obvykle doporučuje při opakujících se poruchách vědomí z nejasné příčiny.

 • Na tomto odborném invazivním pracovišti provádíme:

  • implantace kardiostimulátoru, jedno i dvoudutinových,
  • implantace kardioverterů (defibrilátorů),
  • implantace diagnostického monitorovacího systému Reveal (u pacientů s málo frekventními symptomy, kde dosud používané standartní, krátkodobé monitorace selhávají).
  • katetrizační radiofrekvenční ablace (RFA) na převodním systému srdečním.

  Implantace kardiostimulátoru je základní léčebný postup při pomalé srdeční frekvenci, což může způsobit nedostatečné přečerpávání krve s možnou srdeční zástavou. Podle charakteru onemocnění se implantují přístroje s jednou či dvěma elektrodami.

  Implantace kardioverterdefibrilátoru je přístroj podobající se kardiostimulátoru, reagující na poruchy srdečního rytmu. Výbojem je přístroj tyto poruchy schopen zrušit a současně je zaznamenat pro pozdější kontrolu lékařem.

 • (Lůžková část - Oddělení kardiovaskulární)

  Stanice A

  Informace o zdravotním stavu našich pacientů Vám budou poskytnuty v odpoledních hodinách lékařem, výjimečně telefonicky, vždy se souhlasem pacienta.

  Provoz na klinickém oddělení je zaměřen na diagnostiku a léčbu širokého spektra kardiovaskulárních onemocnění akutních i chronických forem, chlopenní vady, arytmie, kardiomyopatie atd. 

  Velkou část hospitalizovaných, tvoří pacienti s ischemickou chorobou srdeční, kteří jsou přijímáni akutně např. při dekompenzaci onemocnění a plánovaně k diagnostickým vyšetřením nebo nastavení optimální léčby.

  Na monitorovacích jednotkách jsou léčeni pacienti po akutním infarktu myokardu po přímé koronární angioplastice, kteří jsou překládání z koronární jednotky k doléčení,rehabilitaci nebo k přípravě na následnou revaskularizaci katetrizační nebo chirurgickou.

  Lůžková stanice A disponuje 30 lůžky, stanice B 20lůžky. Obě stanice jsou vybaveny telemetrií pro 24 hodinovou monitoraci EKG.

  Pokoje pacientů jsou třílůžkové, každé lůžko je vybaveno signalizačním zařízením, pro možnost kdykoliv přivolat ošetřovatelský personál. Součástí oddělení je společenská místnost s televizí, která slouží zároveň jako jídelna.

 • (Lůžková část - Oddělení kardiovaskulární)

  Stanice B

  Informace o zdravotním stavu našich pacientů Vám budou poskytnuty v odpoledních hodinách lékařem, výjimečně telefonicky, vždy se souhlasem pacienta.

  Provoz na klinickém oddělení je zaměřen na diagnostiku a léčbu širokého spektra kardiovaskulárních onemocnění akutních i chronických forem, chlopenní vady, arytmie, kardiomyopatie atd. 

  Velkou část hospitalizovaných, tvoří pacienti s ischemickou chorobou srdeční, kteří jsou přijímáni akutně např. při dekompenzaci onemocnění a plánovaně k diagnostickým vyšetřením nebo nastavení optimální léčby.

  Na monitorovacích jednotkách jsou léčeni pacienti po akutním infarktu myokardu po přímé koronární angioplastice, kteří jsou překládání z koronární jednotky k doléčení,rehabilitaci nebo k přípravě na následnou revaskularizaci katetrizační nebo chirurgickou.

  Lůžková stanice A disponuje 30 lůžky, stanice B 20lůžky. Obě stanice jsou vybaveny telemetrií pro 24 hodinovou monitoraci EKG.

  Pokoje pacientů jsou třílůžkové, každé lůžko je vybaveno signalizačním zařízením, pro možnost kdykoliv přivolat ošetřovatelský personál. Součástí oddělení je společenská místnost s televizí, která slouží zároveň jako jídelna.

   
   
×
PředchozíDalší
Načítání