Co je radioterapie

 

Radioterapie užívá k léčbě ionizující záření. Cílem této léčby je poškození nádorových buněk a tím jejich zánik nebo poškození nádorových buněk do té míry, aby již nebyly schopny dalšího rozmnožování.

Buňky zdravých tkání, které se nacházejí v okolí nádoru, jsou zářením zasaženy rovněž, na rozdíl od buněk nádorových jsou však schopné zotavení.

Léčba zářením se snaží ozářit nádor maximální možnou dávkou při zatížení zdravých tkání dávkou co nejmenší. K tomuto cíli vede využití moderní techniky jak při plánování léčby (např. CT a další počítačové systémy), tak při jejím provádění a při kontrolách v jejím průběhu.

Během léčby zářením není léčený člověk sám zdrojem záření! Může se tedy bez omezení stýkat se svými blízkými bez obav, že by je jakkoliv ohrozil.

Jak se chovat před radioterapií:

Jakoukoliv změnu svého zdravotního stavu co nejdříve oznámit lékaři na radioterapeutickém pracovišti.

Jaký je postup provádění této léčby (Kde, jak často a jak dlouho):

Ozařování lze provádět za hospitalizace nebo ambulantně. Případné zhoršení zdravotního stavu během ambulantní léčby si může vynutit nutnost hospitalizace.

Po vstupním vyšetření na radioterapeutickém oddělení a přesném zaměření ozařované oblasti počítačovou tomografií naplánuje lékař způsob a délku ozařování. Délka léčby trvá několik týdnů a pacient je ozařován zpravidla jednou denně a to pouze v pracovních dnech.

Jaké jsou možné komplikace:

Nežádoucí účinky jsou jednou z nejčastějších obav, se kterou se pacienti dostavují na radioterapeutická pracoviště. Je proto vhodné zdůraznit, že jejich závažnost je případ od případu různá, závisí na druhu použitého záření a dávce, na velikosti ozařovaného objemu a v neposlední řadě také na vnímavosti ozařovaného pacienta.

 

Přednosta
doc. MUDr. Ing. Jakub Cvek, Ph.D., MBA
Telefon+420 597 373 493
Emailjakub.cvek@fno.cz
Vrchní sestra
Mgr. Erika Hajnová Fukasová, Ph.D., MBA
Telefon+420 597 374 374
Emailerika.hajnova@fno.cz
Sekretariát
Telefon+420 597 372 264
×
PředchozíDalší
Načítání