Vzdělávání

Pedagogická činnost

Klinika onkologická se účastní pregraduální i postgraduální výchovy studentů Lékařské fakulty. Probíhá zde výuka studentů vyšších ročníků studijního programu všeobecné lékařství a v několika doktorských studijních programech.
Klinika se také podílí na bakalářském vzdělávání všeobecného ošetřovatelství, radiologických asistentů a nutričních specialistů.

 

Specializační vzdělávání
V rámci naší kliniky nabízíme:

  1. postgraduální vzdělávání lékařů v oboru Klinická onkologie dle podmínek vzdělávacího programu (povinná praxe v oboru klinická onkologie na akreditovaném pracovišti I. i II. typu pro lékaře v předatestační přípravě v délce 30měs.)
  2. postgraduální vzdělávání lékařů v oboru Radiační onkologie dle podmínek vzdělávacího programu (povinná praxe v oboru radiační onkologie na akreditovaném pracovišti v délce 30měs.)
  3. odborné stáže z klinické onkologie v rámci postgraduálního vzdělávání v ostatních oborech dle podmínek vzdělávacích programů příslušných oborů

 

Semináře

V rámci kliniky realizujeme interní edukační semináře v rozsahu lx měsíčně. Semináře se konají v posluchárně Kliniky onkologické vždy ve 14.00 hodin.

Aktualizovaný program seminářů.


Přednosta
doc. MUDr. Ing. Jakub Cvek, Ph.D., MBA
Telefon+420 597 373 493
Emailjakub.cvek@fno.cz
Vrchní sestra
Mgr. Erika Hajnová Fukasová, Ph.D., MBA
Telefon+420 597 374 374
Emailerika.hajnova@fno.cz
Sekretariát
Telefon+420 597 372 264
×
PředchozíDalší
Načítání