Věda a výzkum

Sběr dat do NOR

Onkologická klinika se aktivně podílí na sběru dat o výskytu zhoubných nádorů v našem regionu. Data jsou zasílána do Národního onkologického registru ČR (NOR), který je součástí Národního zdravotnického informačního systému (NZIS).

NOR registruje onkologická nemocnění a periodicky sleduje jejich další vývoj. Poskytuje souhrnné údaje pro statistické přehledy na národní a mezinárodní úrovni, dále pro epidemiologické studie a zdravotnický výzkum. Údaje slouží k podpoře včasné diagnostiky a léčby novotvarů a přednádorových stavů, ke sledování trendů jejich výskytu, příčinných faktorů a společenských důsledků. NOR je v ČR jediným plošným zdrojem dat informující o klinickém stadiu nádorového onemocnění v době diagnózy.

 

Národní onkologický program

Klinika onkologická je koordinačním pracovištěm Komplexního onkologického centra Ostrava (KOC Ostrava) se spoluúčastí na Národním onkologickém programu ČR.
Cíle Národního onkologického programu České republiky směřují ke snižování výskytu a úmrtnosti nádorových onemocnění, ke zlepšování kvality života onkologicky nemocných a k racionalizaci nákladů na diagnostiku a léčbu nádorových onemocnění v ČR.

Detailní informace o našem Komplexním onkologickém centru

Cíle Národního onkologického programu ČR

 

Klinické studie

Na naší klinice aktuálně probíhají  mezinárodní klinické studie,  akademické studie a mezinárodní projekty. Bližší informace  poskytne koordinátor klinických studií na adrese ivana.golisova@fno.cz .

 


Přednosta
doc. MUDr. Ing. Jakub Cvek, Ph.D., MBA
Telefon+420 597 373 493
Emailjakub.cvek@fno.cz
Vrchní sestra
Mgr. Erika Hajnová Fukasová, Ph.D., MBA
Telefon+420 597 374 374
Emailerika.hajnova@fno.cz
Sekretariát
Telefon+420 597 372 264
×
PředchozíDalší
Načítání